Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
05_leden

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (315,53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2017/2018 1.V Leden 2018 Alena Tylšová Gymnázium Na Zatlance 2017/2018 1.V Čtenářský deník č. xxx - Petr a Lucie I) Bibliografické údaje Název: Petr a Lucie Autor: Romain Rolland Vydavatel: nakladatelství Dobrovský Vydání: 1. vydání Verze: knižní verze II) Základní informace o autorovi Romain Rolland se narodil 29. ledna 1866 v burgundském městečku Clamecy jako syn notáře. Již v dětství projevoval velké nadání, a tak se jeho rodina přestěhovala do Paříže, aby Romain získal kvalitní vzdělání. V Paříži studoval tři roky historii a poté další dva roky v Římě, kde zahájil i svoji literární činnost. Stal se profesorem dějin umění a také přednášel dějiny hudby na Sorbonně, současně byl i hudebním kritikem. Za dílo Jan Kryštof získal roku 1915 Nobelovu cenu za literaturu. Finanční odměnu s cenou spojenou z větší části věnoval lidem postižených první světovou válkou. Rolland svoje humanistické smýšlení projevoval prací v Červeném kříži a také ovlivňováním veřejného mínění četnými esejemi z oblasti filozofie, politiky, hudby a divadla. Dalšími Rollandovými díly jsou romány Dobrý člověk ještě žije, Clerambault nebo Okouzlená duše. Kromě prozaických prací napsal i několik životopisů významných světových osobností a mnoho divadelních her určených pro lidové divadlo. Rolland propagoval Sovětský svaz a socialistickou formu vlády, kritizoval fašismus. Byl vegetarián, blízce se přátelil s Gándhím, o kterém také napsal knihu. Velmi se zajímal o indickou filosofii.Romain Rolland zemřel roku 1944 v Burgundsku, ve městečku Vézelay. III) Děj Příběh se odehrává na začátku roku 1918 v Paříži, kde zuří válka. Jednoho večera při bombardování se mladý Petr Aubier schová do prostor podzemní dráhy. Ukrývá se zde se spoustou dalších lidí, ale také s krásnou dívkou Lucií, do které se na první pohled zamiluje. V jednu chvíli se ocitnou vedle sebe a chytnou se za ruce. Na další zastávce Lucie vystoupí a na Petra se ani nepodívá, ten na ni nemůže zapomenout. Petr bloumá ulicemi a hledá ji. Jednoho dne na Lucii narazí, ale není schopen slova. Při dalším, třetím setkání se Petr a Lucie dávají do řeči a seznamují se. Petr se dozvídá i něco o jejím životě. Kvůli válce a smrti otce nemůže studovat a živí se jako malířka, překresluje fotografie nebo známé obrazy. I přesto, že se Petrovi její obrazy nelíbí, jeho láska k ní roste. Scházejí se pravidelně u fontány, procházejí se po Paříži. Lucie slíbí Petrovi, že ho namaluje, a tak ho pozve k sobě domů. Při této příležitosti mu poví svůj životní příběh a to je ještě více sbližuje. Lucie s Petrem se snaží uniknout před válkou a bombardováním, a tak na nějaký čas odjíždějí na venkov. Tam se jim povede na vše zapomenout. Po návratu do Paříže se odehraje další bombardování, kdy se rozhodnou před Petrovým odchodem do války zasnoubit a symbolicky se vzít.Tedy slíbit si lásku před Bohem.Petr a Lucie spolu tráví čím dál více času, chodí do lesů, snaží se nevšímat rozpadů manželství, krutosti, ješitnosti, zrad, smrti a bolesti, co přináší válka. Plánují společnou budoucnost, i když vědí, že se nikdy nenaplní.Lucie předstírá, jako by Petr do žádné války nemusel, protože ví, že jeho odchod nemůže ovlivnit.Na Velký pátek jdou společně na varhanní koncert, který se koná v kostele St. Gervaise. Prosí Boha, aby je navždy spojil. Za několik okamžiků se kostel zachvěje, je na něj shozena bomba a život milenců je ukončen spadlým pilířem. Mohla bych se dovědět něco dalšího o jejich rodinném zázemí. Možná je souhlasně naladěné. Osud Lucie a Petra je podobný jako osud Luciiných rodičů. Rodiče Luciiny matky byli bohatí měšťané a odmítali sňatek svojí dcery s chudým učitelem.Luciina matka si i přes zákazy svých rodičů vzala muže, kterého milovala. Od té doby se k ní rodiče neznali. Otec Lucie brzy onemocněl a zemřel. Stejně tak by Aubierovi nesouhlasili se sňatekem svého syna s Lucií, protože byl každý z jiných sociálních poměrů. IV) Charakterizace postav Petr Aubier– 18 letý student, nechápe smysl války, má protiválečné myšlenky a sklony idealizovat si svět, jeho otec pracuje jako úředník, matka je v domácnosti. Lucie – prostá, citlivá, něžná dívka, matka pracuje v továrně na výbušniny, malířka kopií slavných obrazů, jiný pohled na život než Petr- musí se odmala sama živit, smyslem jejího života je láska Filip – o šest lest starší bratr Petra, který k němu vzhlíží. Filip narukoval pln ideálů již na počátku války, ta ho ale velice změnila. Viděl v Petrovi sebe samého (ještě nezměněného před válku) a nechtěl, aby se ji účastnil.Díky Lucii přestane být Petr na bratrovi závislý a tak se porušuje jejich blízký vztah. V) Kompozice knihy Doba a místo: Paříž, Francie, začátek roku 1918 Jedná se o epickou milostnou protiválečnou novelu z období realismu (realistický proud meziválečného období) – autor pravdivě a věrně zachycuje skutečnost, snaží se zaujmout stanovisko k problému, odsuzuje to, co považuje za nesprávné (válka) a vychvaluje to, co považuje naopak za morální. Příběh je psán chronologicky. Kniha je psána er- formou. Jazyk je spisovný, je použito mnoho přechodníků(“opírajíce”, “kráčejíce”). Objevují se zde také symbolická označení(“v každé další zatáčce hukot mohutněl - válka se jim přibližovala”), archaismy(“jinoch”, “zimník”), francouzské výrazy, personifikace(“dlažba krvácela”), metafory (“hlasy zvonů zpívají”), epitetony a zdrobněliny (“slovíčko”, “psík”). Dále autor použil mnoho kontrastů: válka X láska mezi Petrem a Lucií; svět plný pochopení (vytvořený Petrem a Lucií) X nemilosrdná válka; Petr je finančně zajištěn X Lucie se musí živit sama; okouzlení X hrozba války; život X smrt..Kniha se skládá ze dvou dějových linií – průběh války a láska Petra a Lucie. VI) Okomentovaný citát Pohlédla na jeho nechápavě zkormoucenou tvář a laskavě, s mateřskou ironií se přitom usmívala: viděla v Petrovi hodného měšťanského synáčka, kterému všechno v životě bylo tak snadné a který nechápe, že člověk musí dělat mnohé ústupky, aby mohl… Znovu se zeptal: „Proč? Řekněte proč

Témata, do kterých materiál patří