Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


1, Sofokles - Antigona

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,03 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sofokles Antigona Téma a Motiv - Téma: - Polyneikův pohřeb - Motiv: - bohové - láska - povýšenost Časoprostor - Řecko Théby - 5.století př. n. l. Kompoziční výstavba - chronologický postup - děj plyne za sebou, události díla navazují na ty předchozí Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Antická tragédie Vypravěč / lyrický subjekt - dílo je drama proto nemůžeme přímo určit daného vypravěče, jelikož divadelní hra je určená k předvádění na jevišti a příběh se tedy vypráví pomocí monologů a dialogů Postavy - Antigona: odvážná žena, která ctí bohy, je cílevědomá a přesvědčená nést za své činy odpovědnost - Kreón: král, který nemyslí na následky svého počínání, je velmi sobecký, tvrdohlavý a krutý - Haimon: Kreónův syn, milující Antigonu, který respektoval svého otce, avšak ho nebral vážně Vyprávěcí způsoby - přímá řeč Typy promluv - časté monology a také dialogy Veršová výstavba - nejedná se o poezii, a tak nemůžeme určit veršovou výstavbu Kontext autorovy tvorby - v době kdy Sofokles napsal Antigonu, byl pokladníkem námořního spolku Literárně / obecně kulturní kontext - samotný počátek vývoje dramatu, které vzniklo v Athénách po řeckoperských válkách - spisovatelé jeho doby - Aischylos (dílo: Orestea) - Euripides (dílo: Médea) Sofokles Řecký dramatik. Pocházel z bohatých poměrů. Na jevišti se objevil až ve 26 letech, ale pro svůj slabý hlas musel jeviště opustit. Následně porazil Aischyla v soutěži dramatiků. Jeho dramatické dílo obsahovalo asi 120 her, ale zachovalo se pouze 7 kompletních tragédií a jedno satyrské drama. Dramatu přispěl rozšířením počtu členů souboru a zavedením třetího herce. Jeho tvorba je plna přesvědčení o nepřekročitelnosti odvěkých zákonů. Děj Antigona se svojí mladší sestrou Isménou zjistí, že nový král města Théb, Kreón, se rozhodl pohřbít jejich jednoho bratra Eteokla s poctami, jako pravého hrdinu. Jenže druhého, Polyneika, nikoliv. Isména odmítne pomoci Antigoně, která se rozhodne i přes Kreóntův zákaz bratra náležitě pohřbít...O tomto rozhodnutí se dozví Kreón, jenž si nechá Antigonu předvolat. Hrdá Antigona se ke všemu přizná a vyzve Kreónta, aby ji zabil hned. Ten se ji ale rozhodne zabít vyhladověním - zazdí ji zaživa!Pak vysvětluje svému synu Haimónovi, proč Antigonu nechal zabít. Antigona je Haimónova snoubenka a on rozhodně nehodlá připustit její smrt. Přesvědčuje otce, že to, co udělal, není správné, ale Kreón je neoblomný. Tvrdí, že existuje mnoho dalších žen hodných Haimóna a on že je jen slepým otrokem ženy, která porušila královské zákony. Haimón od svého otce odchází velmi rozčilený.Za Kreóntem přijde slepý věštec Teiresiás, jenž mu prozradí, že jeho činy nejsou dobré, ale může to ještě napravit. Vyděšený Kreón si uvědomí nesprávnost svých rozhodnutí a rozhodne se Antigonu omilostnit. Když však přijíždí, je již pozdě. Haimón, který k Antigoně dorazil dříve, zjistil, že se Antigona již sama oběsila. Kreón při svém příjezdu už pouze uvidí Haimóna, jak se žalem probodne.

Témata, do kterých materiál patří