Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


poe-havran

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (45 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Edgar Allan Poe - Havran Druh, žánr = lyricko-epická baladická báseň: - trochej, sdružené a střídavé rýmy - 108 veršů (původně zamýšlel jen 100), 18 slok - forma: verš + refrén „nevermore“ pronášen havranem na konci slok; ich forma - hlavní motiv - krása a smrt, smutek = pesimisticky laděná báseň, marnost každé naděje - kompozice jako lartpourlartismus (umění pro umění) = Poe si předem promyslel kompozici a konečný efekt (popsáno ve Filozofii básnické skladby) - vydání 1845 Časové a místní určení děje: - odehrává se o půlnoci v pokoji smutného, nemocného muže, kterému zemřela dívka - je noc a venku zuří bouře Charakteristika hlavních postav: - truchlící milenec - je nešťastný, nemocný v horečkách, zoufalý, oplakává svou zesnulou milenku - Lenora - zesnulá milenka, světice - havran - posel ze záhrobí, symbol smrti, tmy, pekla, je zlověstný, stále opakuje „nevermore“ Stručný obsah: Hlavní hrdina sedí v pokoji, studuje a usíná. V knihách hledá útěchu na svou nešťastnou lásku. Je půlnoc a venku zuří bouře. Najednou se ozve zaklepání. Hrdina chvíli čeká a pak jde otevřít, ale za dveřmi nikdo není. Vrátí se do pokoje a po chvíli se ozve zaklepání na okenice. Otevře okno a do pokoje vletí havran a usadí se na poprsí sochy Pallas Athény. Hrdina se ptá havrana na jméno a pokládá další a další otázky. Zda najde lék na svou bolest apod. Vždy dopředu tuší odpověď - víckrát ne. Mezitím přemýšlí pořád o své dívce, která už nikdy nezaboří ruce do podušky na polštáři. Na závěr se ptá havrana, zda se s Lenorou setká aspoň v ráji. Havran odpovídá jako vždycky předtím. Hrdina propadá zoufalství a beznaději. Snaží se havrana vyhnat z pokoje a ze svého života. Havran pořád sedí na soše a pronáší „víckrát ne“. Literárně-historický kontext: - období romantismu - autor i hrdina se cítí osamělý, nespokojený, jako někdo kdo stojí proti celému světu a společnosti, je citlivý vůči nespravedlnosti - v hrdinově životě hraje velkou roli láska - nešťastná láska - milenka Lenora v Havranovi umřela a vypravěč smutní nad její smrtí - další autoři romantismu: Novalis, Grimmové, Heine, Byron, Shelley, Scott, Chateaubriand, Hugo, Stendhal, Musset, Leopardi, Manzoni, Puškin, Lermontov, Mickiewicz, Petörfi, Andersen, Longfellow - Poe byl vzorem prokletých básníků - Rimbaud, Baudelaire, Verlaine - romantismus v díle: kontrasty (černý ebenový havran X bílá socha Pallas Athény; světice Lenora X havran - posel z pekla), tragická láska - symbolismus v díle: havran jako satan, peklo, smrt, nekonečně bolestná vzpomínka Figury - stylistické prostředky: Epifora (opakování slova nebo skupiny slov na konci za sebou jdoucích vět nebo veršů) Př. 1: podívám se ze světnice, co jsi zač,kdo budíš mneztlumím na okamžik srdce, najdu tě,kdo budíš mne Př. 2: tu, již svatí nazývají Lenora, kdypřivinejasnou dívku Lenoru kdy v náruči svépřivine Epizeuxis (opakování stejného slova nebo slovních spojení za sebou v jednom verši) onavíckrát, víckrát ne Př. 2: Pak se klidně ulebedí,stále sedí, stále sedí Inverze (obrácení, převrácení mluvnicky obvyklého slovosledu) nad jménemdívky nadvzdušné Přímá řeč -Havran dí:„Už víckrát ne.“ Umělecké prostředky: Metafora -Vyndej zobák z mého srdce! Personifikace -rci té duši, jež žal tají; ozvěna dí Přirovnání -jako ďábel na bělostných ňadrech Epiteton (básnický přívlastek) -vědy prastaré; starodávný havran; ebenovém zjevu; plutonovský havran Apostrofa -Chudáku, tvůj Bůh ti v zpěvu posílá… Oxymóron (spojení slov, jejichž význam se vzájemně vylučuje) -bezobsažná odpověď Zvukové prostředky: Zvukosled -smutný šelest záclon vlaje Zvukomalba -nevermore - (křik havrana, havran kráká) Jazykové prostředky: Knižní výrazy - poetismy -dí; světice; šramot; ponoukal Archaismy -an; světnice; rci Přechodníky -hledaje; sedě; přemýšleje Neslovesné věty -ale ticho bez rušení, ani slůvka na znamení Asyndeton (bezespojková spojení, vynechání spojek, výčet) -mlčky, marně, bez nálady O autorovi: - americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista - autor zpravidla fantastických a mystických příběhů - zakladatelem americké novely, detektivního a hororového žánru - narozen v Bostonu v USA v rodině kočovných herců, měl bratra a sestru → rodiče brzy zemřeli → vzala jej k sobě rodina Allanů → žil v Anglii, New Yorku, Philadelphii, Baltimoru, kde také umírá - svým životem představuje typ osamělého, rozervaného romantika - dílo:Jáma a kyvadlo - hororová povídka o trýznění muže sadistickou inkvizicí, úzkostný pocit smrti Zánik domu Usherů - studie šílenství, alegorický obraz rozpadu osobnosti Vraždy v ulici Morgue - povídky detektivního charakteru s postavou prvního amatérského detektiva C. Augusta Dupina (schopnost zdravého úsudku a logické kombinace) Černý kocour - povídka, hrůzostrašný příběh o člověku, který podlehl alkoholu Podobná díla, podobní autoři: Karel Hynek Mácha - Máj - obě typická romantická díla, úzkost ze života a smrti Jaroslav Vrchlický - Za trochu lásky šel bych světa kraj (Okna v bouři) - touží po lásce William Shakespeare - Romeo a Julie - nešťastná láska Vlastní zhodnocení díla:

Témata, do kterých materiál patří