Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Čapek - válka s mloky, bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (31,27 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Karel Čapek – Bílá nemoc, Válka s mloky Zařazení do historického kontextu: Obecně: 1. polovina 20. století. Období dvou válek, hospodářská krize, ale i výrazný technický pokrok.Vznik československého státu (po 1. sv. v.)Následuje hospodářský rozvoj přerušený celosvětovou ekonomickou krizíNástup fašismuMnichovská zrada (1938) a okupace Patří mezi spisovatele demokratického proudu – Spojuje je aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách, což byl tisk demokraticky smýšlející populace Patří zde: Josef Čapek – Stín kapradin, Básně z koncentračního táboru Eduard Bass – Cirkus Humberto Ferdinand Peroutka – Budování státu Vladislav Vančura – Rozmarné léto Karel Poláček – Muži v ofsajdu, Bylo nás pět V Čapkově vile se každý pátek scházeli tzv. „PÁTEČNÍCI“ = tedy přátelé, kteří spolu probírali politické, kulturní a jiné problémy doby. Často to byli kolegové z Lidových novin. Patřili mezi ně Karel Čapek s bratrem Josefem Čapkem, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass, Karel Poláček, Edvard Beneš a mimo jiné se občas účastnil i T. G. Masaryk (na základě těchto rozhovorů potom vzniklyHovory s T.G Masarykem Karel Čapek(1890-1938) byl český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a amatérský fotograf. Byl mladším bratrem malíře a spisovatele Josefa Čapka (1887–1945). *Narodil se v Malých Svatoňovicích, odkud se s rodiči odstěhovali do Úpic, odtud do Hradce Králové. Zde však nedostudoval, protože musel gymnázium opustit, jelikož byl odhalen jeho spolek proti monarchii. Gymnázium dostudoval v Brně. Poté studoval Filosofickou Fakultu na UK v Praze. Do války nebyl povolán, kvůli problémům se zády Než se dal k novinařině, působil jako domácí učitelV letech 1917 – 1920 výtvarným a literárním kritikem Národních listůOd roku 1921 až do konce života redaktorem Lidových novin.Umírá roku 1938, několik měsíců před zatčením Gestapem. Josef v Bergen-Belsenu, pár dní před osvobozením tábora. Sestra Helena jediná přežila válku.Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka osobní tragédii. Snažil se zabránit rozdělení národa a usiloval o jeho jednotu. Po abdikaci prezidenta Beneše se však stal jediným viditelným symbolem první republiky a často plnil roli „obětního beránka“. Součástí této kampaně se tak stávaly nejen četné urážlivé anonymní dopisy a telefonáty, ale i vytloukání oken Čapkova domu apod. Čapkovou manželkou se stala dlouholetá přítelkyně, herečka Olga Scheinpflugová, což byla první herečka Národního divadla. Olga Karla inspirovala k vytvoření několika děl, např. MatkaOlga se po smrti Karla Čapka již nikdy nevdala a měla oplétačky s režimem, únik do ciziny odmítala. V současné době jsou za nejlepší monografické* práce o Čapkovi považovány monografie: I. Klíma (Karel Čapek, 1962)A. Matuška (Člověk proti zkáze, 1963) Štěpán Skalský natočil film (Člověk proti zkáze, 1989) – v hlavní roli Josef AbrhámVelkým zdrojem informací se staly i memoáry Olgy –Český románA Heleny Čapkové –Moji milí bratři Čapek je bezesporu demokrat a humanista. Ctil morálku, lásku, srdečnost, víru v lidský rozum a cit. DÍLO KARLA ČAPKA Svoji literární kariéru zahájil před první světovou válkou. Zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především malířem -ZE ŽIVOTA HMYZU,ADAM STVOŘITEL, KRAKONOŠOVA ZAHRADA. Karel Čapek jako NOVINÁŘ:Důležité znovu zmínit Národní listy a Lidové novinyMěl úžasnou schopnost vnímat i ty nejobyčejnější maličkosti kolem sebe a ty pak využil ke sdělení vážných společenských problémů. Většinou však i zdánlivá drobnost dokáže posloužit k zobecnění nějakého lidského problému.Používal jednoduchou slovní zásobu, ale inteligentní myšlenkuByl mistrem zkratky a slovesné miniaturyJako novinář Čapek přispěl výrazně k rozvoji fejetonu, sloupku (úvahový text ve formě sloupku) a causerie [kózry] (rozprávka, zábavný rozhovor) (1932)O VĚCECH OBECNÝCH ČILI ZOÓN POLITIKON: soubor fejetonů Z řečtiny, název znamená člověk společenský, převzato od Aristotela. Znamená to, že člověk může fungovat jedině jakou součást většího celku, společenství. Zde slavný text:Proč nejsem komunistou -fejeton Podobá se vyjadřováním dílům Václava HavlaKomunismus nenastoluje spravedlivý řád, nýbrž společnost ještě víc rozdělujeKdyž jsme součástí masy, jsme lehce zmanipulovatelní a tímto se zbavujeme individualismu. (1969)V ZAJETÍ SLOV: Zde se zaměřuje na fráze, které používáme běžně v řeči, ale mají posunutý/pozměněný význam. FEJETONY: fejetony cestopisné, ale také s obecně lidskými náměty. Čapek ve svých fejetonech má vtipné a bystré postřehy, dokáže ukázat povahu národa. Čapek nepoučuje, pouze glosuje, přibližuje. MĚL JSEM PSA A KOČKU, JAK SE CO DĚLÁ, ITALSKÉ LISTY, ANGLICKÉ LISTY, OBRÁZKY Z HOLANDSKA, VÝLET DO ŠPANĚL Karel Čapek jako UTOPISTA: Dramatické a románové utopie - autor přichází s nějakým vynálezem, který má lidem pomoci. Lidé budou mít méně práce. Levná pracovní síla za ně práci udělá a člověk bude bohatnout. Pravidelně se to otočí proti člověku. Výjimkou jsou mloci, kde nejde o vynález, ale objev živočišného druhu. Čapkovi je jasné, že technický pokrok se ubírá vpřed daleko rychleji než lidská morálka. A jeho díla se mají stát důrazným varováním před katastrofou. R. U. R: (1920), drama Rossumovi univerzální roboti (slovo robot vymyslel Josef Čapek) Domin, ředitel závodů na výrobu robotů, je přesvědčen o schopnosti robotů nahradit plně člověka. Roboti se však vzbouří, lidstvo je vyhubeno, až na stavitele Alquista. Má za úkol obnovit zničený recept na výrobu robotů. Jeho úsilí je ale marné. Nadějí pro lidstvo se stává chvíle, kdy se mezi dvěma roboty objevuje zárodek citu. Roboti se stávají lidmi a civilizace začíná od začátku. VĚC MAKROPULOS: 1922, drama o čtyřech dějství Zabývá se otázkou nesmrtelnosti a práva člověka prodlužovat si uměle život. Emilia Marty, slavná zpěvačka, tajemná žena, velice půvabná. Zaplete se do soudního řízení o dědictví mezi Prusem a Gregorem. Svého půvabu využívá, aby se dostala k dědictví. Využívá k tomu i Gregorova syna Janka, který se kvůli své lásce zastř

Témata, do kterých materiál patří