Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10. R.U.R

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

R.U.R 1. Tematika Toto drama je tragédii a dalo by se také nazvat jakovědeckofantastické drama. Vypráví o vynálezy umělých bytostí, kteří se téměř vyrovnávají lidem. Jediné, co jim chybí je cit a morální hodnoty. Roboti jsou ve velkém vyráběny a posílány do celého světa k práci, postupem času se ale vzbouří a převezmou kontrolu nad světem a celé lidstvo zabijí. Zůstane akorát Alquist, který ke konci prohlásí, že lidstvo začíná od znova, když objeví dva roboty, kteří se mají rádi. Jednotlivé postavy nejsou hlouběji psychologicky propracovány, plní spíše funkci nositelů určitých životních postojů (Harrdy Domin- sebevědomý člověk, …). Jedná se o kolektivní drama- znamená to, že zde není jedna hlavní postava. Postavy jsou zde Helena Gloryová, mladá dívka, která přijede do továrny a vezme si pana ředitele Domina. Je velmi pěkná, tvrdohlavá, bojuje za polidštění robotů i přesto mi přijde občas naivní a hloupá. Další je tu její manžel Harry Domin, inženýr Fabry, doktor ´Gall, doktor Hallemeier, Busman, Alquist, Nána, Marius, Sulla, Radius a Damon. Toto vědecko-fantastické drama se skládá z předehry a tří jednání. Je to kolektivní drama, jednotlivé postavy nejsou hlouběji psychologicky propracovány, plní funkci určitých životních postojů a názorů. Některá jména postav mají symbolický smysl- Domin, za latinského dominus pán, Primus jako první nebo Busman jako byznysmen. Hlavní téma je zde vynález Robotů a motivy jsou společenské, utopické a milostné. V díle je použita chronologická kompozice. Děj se odehrává v prostorách továrny na Rossumově ostrově. Zkratka RUR znamená Rossum’s Universal Robots, tedy Rozumovy universální roboti. Hlavní myšlenka díla je varování, abychom se nestali otroky vlastních vynálezů. Objevuje se tu i filosofická rovina- varovná kritika technického pokroku a také fakt, že lidstvo ztratilo smysl život- nerodí se děti. Název je vlastně zkratka z názvu továrnyRossumoviuniverzálníroboti (Rossum'sUniversalRobots). Děj se odehrává v blíže nespecifikované budoucnosti v továrně. Rossum's Universal Robots. K. Č. se snaží varovat před přílišným zne/využíváním technologií a varuje, aby člověku „nepřerostla technika přes hlavu“. Dílo bylo vydáno roku 1920. 2. Jazykové prostředky Postavy mluví, kromě prosté chůvy Nány používající hovorovou češtinu, spisovnou a srozumitelnou řečí. V knize se objevují často zvolací věty a občas odborné výrazy. 3. Okolnosti vzniku díla Toto drama vzniklo v meziválečném období. Mezi meziválečné autory patří také Josef Čapek (dílo Stín kapradiny), Vladislav Vančura (dílo Pole orná a válečná) nebo Karel Poláček (Bylo nás pět). Karel Čapek narozen roku byl prozaik, dramatik, básník, především žurnalista, kritik a esejista. Vystudoval Filozofickou fakultu- na jeho tvorbu mělo velký vliv jehofilosofické a estetické vzdělání, především pragmatismus a expresionismus. Po studiích působil jako vychovatel, knihovník a hlavně jako redaktor v Národních listech a Lidových novinách. Byl také dramaturgem Vinohradského divadla a působil jako předseda v PEN-klubu. Podnikal spousty cest do zahraničí, ze kterých čerpal inspiraci pro své cestopisné prózy a fejetony, jako například Italské listy, Výlet do Španěl nebo Obrázky z Holandska. Mezi jeho díla, kterými se snažil upozornit na nekontrolovaný rozvoj techniky patří dramata Ze života hmyzu nebo Věc Makropulos a romány Továrna na absolutno nebo Krakatit. Známý je i jako povídkář svými Povídky z jedné a z druhé kapsy. R.U.R je jeho nejznámější drama.Asi nejznámější význam tohoto dramatu je vznik samotné slova robot, které se rozšířilo do většiny světových jazyků. Toto slovo je odvozené od výrazu robota, což znamení dřina nebo práce. Inspirací pro toto drama bylo zneužití strojů k zabíjení lidí během první světové války. Světový úspěch byl mimo jiné způsoben tehdejší oblibou utopicko- fantastických příběhů k jejichž základům náleží J. Verne (dílo Dva roky prázdnin) a H. G. Wells (dílo Stroj času). 4. Vliv díla R.U.R se stalo vzorem pro celou řadu spisovatelů žánrů sci-fi, ať už domácích (O.Neff) nebo i zahraničních (R. Bradbury). Bylo vytvořeno spoustu filmových zpracování (1938, 1948, 2014).

Témata, do kterých materiál patří