Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (12,52 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bílá nemoc Ve světě se objevila nová choroba. Jedince středního věku postihuje nemoc vyznačující se necitlivými bílými skvrnami. Nazývá se Čengova nemoc. Dokrtor Sigelius se zoufale snaží najít lék a najednou se objeví doktor Galén s tím, že lék má, ale nedá ho světu, dokud neskončí všechny války. Dokud nebude vyhoveno jeho požadavkům, bude léčit pouze chudé, nikoho jiného. Dokonce ani barona Krüga, který má továrnu na zbraně, i když ho o to moc prosí. Všichni jsou pořád jen pro samou válku, takže se mu jeho plán právě moc nedaří. Maršál, který je uznávaným vojevůdcem, odmítá zrušit zbrojení a chce jít do války, dokud sám nedostane Čengovu nemoc, pak souhlasí. Doktor Galén mu nese lék, ale je ušlapán v davu, který je nadšený pro válku a jeho lék s ním. Postavy: Dr. Galén (Dětina) – pevný, mírumilovný Dvorní rada prof. Dr. Sigelius – spravedlivý, trpělivý, ctižádostivý, touží po Galénově léku Baron Krüg – mocný, válkomilovný, nevzdá se pro lék války Maršál – vojevůdce, milovaný a velmi mocný, nakonec touha po přežití převládne nad touhou válčit Karel Čapek Český prozaik, dramatik, novinář a překladatel první poloviny 20. století. Narodil se u Trutnova, do obecné a měšťanské školy však chodil v Úpici, kam se rodina přestěhovala. Roku 1901 nastoupil Čapek do gymnázia v Hradci Králové. Jako student kvarty vstoupil do tajného studentského debatního spolku, což nakonec vedlo k jeho vyloučení ze školy. Odešel tedy do Brna k sestře, posléze do Prahy k rodičům, kde také nakonec maturoval. Po gymnáziu studoval postupně na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, filozofické fakult Univerzity Friedricha Wilhelma v Berlíně, na Sorbonně na Faculté des lettres v Paříži. V Praze nakonec obhájil doktorát a zůstal v Praze se svým bratrem Josefem. Literární tvorbu zahájil Čapek před první světovou válkou, zpočátku spolu s bratrem Josefem. Dělí se do 5 období. Byl silně ovlivněn svým filosofickým a estetickým vzděláním, především pragmatismem a expresionismem, ale ovlivnila ho také vědeckotechnická revoluce. Disponoval velmi širokou slovní zásobou, používal neobvyklá slova a rozvitá souvětí, uměl velmi dobře využívat zvláštností českého jazyka. Jeho novinářská činnost je spojena především s Lidovými novinami, kde v jistém slova smyslu navazoval na Nerudu. Napsal velké množství fejetonů, později vydávaných v různých souborech, a sloupky, v nichž se vyjadřoval k aktuálním problémům a které vymyslel jako novou novinářskou formu. Spisovatel meziválečné doby. V jeho době psal například Romain Rolland nebo E.M.Remarque. Mezi jeho další díla patří: Bílá nemoc, Matka, Hordubal nebo Továrna na Absolutno.

Témata, do kterých materiál patří