Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
EXPRESIONISTICKÁ, RURALISTICKÁ, LEGIONÁŘSKÁ PRÓZA

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Maturitní otázka číslo 19 EXPRESIONISTICKÁ, RURALISTICKÁ, LEGIONÁŘSKÁ PRÓZA, HISTORICKÁ A HUMORISTICKÁ LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ RICHARD WEINER LADISLAV KLÍMA JAN WEISS JOSEF VÁCHAL JOSEF KNAP FRANTIŠEK KŘELINA RUDOLF MEDEK FRANTIŠEK LANGER JIŘÍ LANGER JOSEF KOPTA JAROSLAV KRATOCHVÍL FRANTIŠEK KOŽÍK FRANTIŠEK KUBKA KAREL SCHULZ JIŘÍ MAŘÁNEK JAROSLAV ŽÁK ZDENĚK JIROTKA JIŘÍ BRDEČKA EXPRESIONISTICKÁ PRÓZA - charakteristika expresionismu (exprese = výraz): pesimismus, negativní pocity problematické nitro postav i autora + úplné až drastické vykreslení téma smrti, války, strastí RICHARD WEINER (1884 – 1937) -pocházel z Písku, studoval chemii, ale celý život pracoval jako novinář a dopisovatel z Francie (do Lidových novin) - první světovou válku prožil v zákopech, kde se psychicky zhroutil „Lítice“ - soubor povídek, za toto dílo se mu říká „český Kafka“ (hlavně stylem a atmosférou) - líčí zde své zážitky a pocity z první světové války „Škleb“ - soubor povídek, je zde však širší záběr než u Lític - různá témata (cizota, samota, smrt), dokonce se dochází až k nihilismu (nic není k ničemu) „Hra doopravdy“ - 2 prózy, směs expresionismu a surrealismu - kontrast dvou životních postojů (hravost, lehkost x vážnost, opravdovost života) LADISLAV KLÍMA (1878 – 1928) -narodil se v Domažlicích v rodině advokáta, je naším vůbec největším expresionistou - nedosáhl žádného vzdělání, žil v Curychu, Železné Rudě, Alpách, ale nejvíce v Praze - nepracoval, zdědil po svých rodičích dostatek peněz - byl alkoholikem, ale zároveň filozofem (což se začíná v současné době oceňovat) - v 50 letech zemřel na TBC - filozofická díla: „Svět jako vědomí a nic“ - krátké číslované úvahy „Traktáty a diktáty“ - zde jsou všechny jeho důležité myšlenky - v souladu se Schopenhauerem a Nietzem propagoval individualismus (nadčlověčenství) - podle něj je svět fikce, jen na nás záleží jaká bude - je zde ateistou - psal především povídky na bázi prolínání reality a snu, blíží se až dekadenci, hrdina prožívá patologické děje, sexuální úchylky, jsou plné hrůzostrašné, podobny gotickému románu, jsou zde obsaženy filozofické poznatky „Vteřiny věčnosti“ „Slavná Nemesis“ - soubory povídek „Utrpení knížete Sternenhocha“ - romaneto formou deníku - šílenství, halucinace, úchylky - vystupuje zde i jeho žena Helka - zfilmováno „Velký román“ - původně x dílů, zbylo však jen torzo, ztratilo se - o cestě člověka k božstvu „Český román“ - torzo, parodie na politické poměry za první republiky - dramata : - většina z nich je naprosto neinscenovatelných (lidé se např.vznáší atd.) „Lidská tragikomedie“ - odehrává se v hospodě a poté na místě, kde hospoda stála - ve třech jednáních a ve třech časech - při maturitě, po 20. letech a po 40. letech - vykresluje zde osudy lidí, jejich představy a následná realita „Matěj Poctivý“ - jakási karikatura polického předvolebního období - hráno v Národním divadle ve 20. letech JAN WEISS (1892 – 1972) - pocházel z Jilemnice, během první větové války byl v zákopech, kde onemocněl tyfem a málem zemřel - častý motiv jeho děl - základním prvkem jeho děl je fantazie - expresionismus: „Dům o tisíci patrech“ - expresionistická a symbolistická novela - děj se odehrává v jednom domě, hlavní hrdina zde prožívá dobrodružství, jsou zde vykresleny různé typy lidí a hlavně majitel domu (velmi zlý) - vše je symbolem, dům je zde symbolem světa, jednotlivá patra a lidi v něm pak značí jeho části, zlý majitel domu zde představuje zlého boha ( téměř satana ) - nakonec vše jen sen blouznivého vojáka nakaženého tyfem „Barák smrti“ - expresionistická povídka, za první světové války, líčí zde léčení vojáků nakažených tyfem - sci -fi: - ve svých knihách nezdůrazňoval vědu, ale hlavně psychologii hrdinů! „Družice a hvězdoplavci“ „Země vnuků“ - soubory povídek JOSEF VÁCHAL (1884 – 1969) -pocházel z Chodska , vesnice Milavče u Domažlic - byl nemanželské dítě selky a Josefa Šimona Alše (což byl bratranec Mikoláše Alše, za svým jménem psal dodatek „lyžec“ - propagoval v Čechách jako první lyžování, jinak byl významným botanikem a geologem) - vyučil se knihařem, studoval soukromě malířství a grafiku u známých osobností - velmi významný dřevořezbář + dřevorytec + malíř (expresionista, symbolista a surrealista) - knihu chápal jako artefakt (= umělecké dílo), proto ji vždy vytvářel celou sám - sám si vyráběl litery, rovnou je sázel (proto je v jeho dílech mnoho chyb), doplňoval své knihy dřevořezy a dřevoryty (např. Krvavý román jich obsahuje 80, Váchalem byl tehdy vysázen pouze 17x) „Krvavý román“ - toto dílo se stalo první knihou, kterou vydalo nakladatelství Paseka (název Paseka je odvozen z jména hrdiny Paseky) - skládá se ze dvou částí: studie paraliteratury a krváku jako takového pokus o ideální krvák - obojí je však myšleno jako parodie - vystupují zde i reálné postavy 20. let 20. století (např. jeho přítelkyně Macková zde vystupuje pod jménem Kočičková) - psal však také díla s tématy církve, víry, náboženství (jejich otázky řešil celý svůj život) „Církev a blouznivci aneb Historie sektářství a bludařství“ - populárně naučné dílo, jsou zde abecedně seřazeny církve a jejich popis od počátku křesťanství po jeho současnost „Koruna bludařstva, tj. postila kacířská“ - satanismus, Bůh není, je satan „Přírodopis strašidel“ - atlas strašidel, jak vypadají a co dělají „Šumava umírající a romantická“ - grafické i textové dílo, popisuje zde své oblíbené hory „Nový pekelný žaltář“ - líčení hrůz z pekel, o pekle se dozvěděl i v dílech některých jezuitských autorů - popisuje zde peklo, jeho pekelníky, rozlišuje zde několik typů čertů! RURALISTICKÁ PRÓZA - ruralismus (z latinského slova „ruralis“ = venkovský) zobrazování venkovské idyly, děj se odehrává výhradně na venkově témata : půda, vztah k rodině/místu, fyzická práce, sepjetí člověka s přírodou, katolická víra návaznost na Boženu Němcovou, Karolínu Světlou či na Vítězslava Hálka inspirace severskou literaturou ale i východem (Ruskem) okolo časopisu „Sever a východ“ se formoval ruralismus většin

Témata, do kterých materiál patří