Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
10.Rozmarné léto - Vladislav Vančura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozmarné léto – Vladislav Vančura Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Česká avantgarda – meziválečná literatura, imaginativní próza – 1. polovina 20. století POETISMUS (1924 – 1930(protože autoři přešli k surrealismu)) - jediný avantgardní umělecký směrčeského původu - spojen sDevětsilem Manifesty: Poetismus(Karel Teige) Papoušek na motocyklu(Vítězslav Nezval) Rysy: - ovlivnění tvorbouG. Apollinaira -apolitický – bez politických ambicí -asociace(luk = D) -asonance = shoda samohlásek na konci veršů, bez ohledu na souhlásky - inspirace dadaismem = umění bavit se a žít - odmítáníkonvencí - tvůrčí metodou je hra - rozpustilost, parodie, zlehčování - námět:technický pokrok, exotické motivy, cestování, lidová zábava (cirkus, pouť), velkoměsto IMAGINATIVNÍ PROUD - obrazná próza složitějšího rázu - asociace, metafory, lyrické prvky, podobný poezii - záliba ve starších českých slovních tvarech (čeština humanistická, čeština 19. století) - kombinace archaismů, knižních slov, jadrných slov, obratů lidového jazyka - šroubovité větné konstrukce - výrazná role vypravěče, který se čtenářem komunikuje, oslovuje ho - často postavy, které si naplno užívají života – přímočaré, přímé Historický kontext: - Nová mapa Evropy po roce 1918 důsledkem 1. SV - Vyhlášení samostatného Československa - nové demokratické poměry - hospodářská krize - nástup komunismu, fašismu - Mnichovská zrada - Španělská občanská válka Rysy: - dosud nevídaná různorodost a roztříštěnost literatury - navázání na předválečné tendence - narůstá obliba krátkých žánrů a zábavné literatury - próza dominuje nad poezií - nejednotné a složité dělení na skupiny či linie Česká avantgarda (1. pol. 20. st.) Světová avantgarda 1. pol. 20. století – navazuje na buřiče, českou modernu 1. Proletářská literatura – v duchu socialismu(budování) - základna levicových autorů Sdružení: Devětsil(Vladislav Vančura, Karel Teige)– propagace nové tendence v umění – radikálníLiterární skupina – kult srdce – umírněnější Autoři – Jaroslav Seifert, Jiří Wolker 2. Poetismus 3. Surrealismus - v duchu psychoanalýzy S. Freuda - metody: automatické psaní, asociace, podvědomí, nevědomí, fantazie, spontánnost - následuje po realismu, kritizuje ho - cílem popsat city - uplatňuje se volný verš - experimentální (avantgardní) směry KUBISMUS - rozklad objektu na různé geometrické útvary a následném zpětném složení za vzniku něčeho nového - Guillaume Apollinaire (především kubofuturismus) FUTURISMUS - vznik s manifestem (Filippo Tommaso Marinetti) - zobrazování moderní doby, snaha zachytit rychlý příchod moderní techniky, negativní = oslava války jako hygieny - F. T. Marinetti, Velemir Chlebnikov SURREALISMUS - cílem nadrealita a osvobození mysli(„sur“ = nad) - Sigmund Freud - André Breton DADISMUS - považuje válku za nesmysl - díla beze smyslu - Tristan Tzara EXPRESIONISMUS - projevy psychiky - citové stavy, pesimismus - Georg Trakl Světová meziválečná próza Česká meziválečná literatura(1918-1938) - ve velké části reflektuje 1SV - vznikají 2 proudy lit.: 1. Moderní (experimentální) 2. Realistický MODERNÍ PROUD - proud vědomí, ubývá dějovosti - popis vnitřních stavů v postavě - nepopisuje události, spíše upozorňuje na problémy - Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, Virginie Woolfová REALISTICKÝ PROUD - navazují na kritické realisty, dodržují tradiční umělecké schéma klasického románu - dějová linie, logická časová posloupnost, psychika a city jedince, společenské vztahy - román řeka = jednotlivé příběhy se na sebe vrství - Ernest Hemingway, Romain Rolland, E. M. Remarque, G. B. Shaw, … I. Legionářská literatura - obraz 1. SV - autobiografie z legií - autoři: Josef Kopta, Rudolf Medek, František Langer II. Demokratická lit. - pragmaticky orientovaní spisovatelé, demokracie - Lidové noviny - autoři: Karel/Josef Čapek, Karel Poláček, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass III. Psychologická próza - zaměření na lidské nitro a individualitu - reakce na 1. SV - psychoanalýzy, pudy - autoři: Jaroslav Havlíček, Ivan Olbracht, Václav Řezáč, Jarmila Glazarová IV. Socialisticko-realistická próza - levicoví autoři - socialistický realismus - autoři: I. Olbracht, Géza Včelička, Marie Majerová, Marie Pujmanová V. Imaginativní próza VI. Venkovská próza, ruralismus - opak soc. realismu - jistota půdy, mystický vztah k zemi - autoři: Josef Knap VII. Katolická próza - víra v Boha - inspirace barokem - časopisy:Akord, Řád - autoři: Jakub Deml, Jaroslav Durych VIII. Expresionistická próza - nekontrolované projevy psychiky - časopis:Host - autoři: Franz Kafka Kontext autorovy tvorby Autor: Vladislav Vančura (1891–1942) -český spisovatel, dramatik, filmový režisér - původním povolánímlékař - dětství prožil na venkově → láska k přírodě a koním - studiapráv, potémedicíny - členem a prvním předsedou literárního hnutíDevětsil - r. 1929 odešel z komunistické strany - za okupace vedoucí spisovatelské sekceVýbor inteligence → ilegální odbojová organizace - v květnu 1942 zatčen a potézastřelen v Kobylisích - v roce 1946 jmenován in memoriamnárodním umělcem Další díla: Pekař Jan Marhoul - první V. román, osudy dobrotivého pekaře, který dává na dluh, až zkrachuje Markéta Lazarová – historický román z období středověku, láska Markéty (dcery lupiče Lazara) k rváči Mikulášovi (z nepřátelské rodiny Kozlíků) Konec starých časů – román, jež se odehrává po 1.světové válce. Na zámek Kratochvíle je dosazen neurozený správce Stoklasa. Jednoho den přijíždí do společnosti na zámek údajný ruský kníže A. N. Megalrogov se svým sluhou Váňou. Jeho aristokratické způsoby a původ jsou právě symbolem starých časů. Obrazy z dějin národu českého – 3 díly, 3. je nedokončený - původně více autorů, nakonec psal Vančura sám Kubula a Kuba Kubikula Rysy děl: - jazyk čerpající z archaismů biblické češtiny, ale i z hovorové řeči - používal přechodníky, dlouhá složitá souvětí, metafory, zastaralé výrazy, výčty, infinitivy na ti... Autorovy soudobí

Témata, do kterých materiál patří