Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12. George Orwell - 1984

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

1984 GEORGE ORWELL •*1903 v Indii, jež bylasoučástí britského impéria†1950 na tuberkulózu v Londýně •britský novinář, esejista, spisovatel • otec byl úředník,v 1 roce ho matka odvezla do Anglie •Orwell -pseudonym podle anglické říčky,pravým jménem Eric Blair • vystudoval soukromou střední školu • pracoval proindickou imperiální policii v Barmě- začátky nenávisti imperialismu, také se zde začal klonit k levicové politice • poté se vrátil do Anglie - začal pracovat jakonovinář •byl tulák, stal sesocialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických tendencí • 1936 -dobrovolník ve španělské občanské válce • pracoval jako redaktor pro BBC DÍLO •romány:1984, Farma zvířat, Barmské dny, Farářova dcera, Nadechnout se •eseje:Uvnitř velryby a jiné eseje,Úpadek anglické vraždy a jiné eseje, A hanging LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •světová literatura 20. století s prvky sci-fi - umělecký žánr vymezený výskytemspekulativních technologií a přírodních jevů a nebo dosudneznámých forem života; děj je často zasazen dovesmíru, budoucnosti či alternativní historie • je to spíše samostatný autor, nestaví se do jednoho směru ANGLIE •William Golding– románPán much (robinsonáda - ústředním námětem je postava trosečníka a problémy, které musí tito trosečníci řešit) ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI •Kingsley Amis– povídková sbírkaNepřítel mého nepřítele •John Osbourne–Ďábel v ní (drama) •John Braine– román Plačtivá hra ITÁLIE •Umberto Eco– románJméno růže (postmoderna - pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění) USA •William Styron– psychologický románSophiina volba SPOLEČENSKO - HISTORICKÝ KONTEXT • kniha byla vydána těsněpo konci 2. světové války - 17. května 1945 • Orwell vystihuje až s podivem přesněosudy prakticky celého východního bloku nejen za války, ale i dlouho po válce 1984 • námětemzkušenosti autora z Indie a Španělska•reakce na stalinismus v Rusku - lidé přestávají myslet a uvědomovat si jiné možnosti ČASOPROSTOR • oděj se odehráváv Londýně(část Oceánie)v roce 1984 (alternativní budoucnost) VYPRAVĚČ •er - forma• vyprávěcí způsob:vyprávěcí, popisný, místy úvahový LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR • druh:epika• žánr:antiutopický román •utopie je představaideální lidské společnosti, obce nebo státu. Opakem utopie jeantiutopie, tedy myšlenkaspolečnosti, jež se vyvinula špatným směrem a má zásadní nedostatky TÉMA A MOTIV• téma:• motivy: obava z techniky, sociální nezabezpečenost, rozpad městské zástavby, doublethink JAZYK •jazyk spisovný•mnoho novotvarů a nový jazyk (newspeak),odborné výrazy •nová slova:angsoc - anglický socialismus (ideologie);vaporizace - zavraždění člověka, vymazání jeho přítomnosti, budoucnosti i minulosti (jako by nikdy neexistoval),newspeak - jazyk vytvořený ministerstvem pravdy;ideozločin - nejhrubší porušení zákona (cokoliv, co je proti ideologii);ideopolicie - tajná policie;bratrstvo - tajný spolek Emmanuela Goldsteina proti Straně (neví se, jestli existuje);dvě minuty nenávisti - povinný pravidelný rituál, kdy se pouští záběry ideozločiny a sleduje se reakce sledujících;strana - jediná politická strana;doublethinkTROPY A FIGURY•zkracování slov a jejich paralelismus•metafora:•symbolika:velký bratr - symbolem bezpečí a zároveň i hrozby;těžítko, deník - symbol snahy se opět napojit na minulost, ztracené minulosti;zpívající žena - naděje na změnu, vzpoura proletůKOMPOZICE • rozděleno dotří částí,dále rozčleněny do kapitol•chronologické uspořádání děje, ale v úvahách či monologu se vrací do minulosti - retrospektiva HLAVNÍ POSTAVY •WINSTON SMITH•JULIE - je jí 26 let, pracuje ve výrobě románů v Oddělení literatury, zamiluje se do Winstona, nejdřív vystupuje jako oddaná členka Strany, ale ukazuje se, že ve skutečnosti je proti režimu •O‘ BRIAN - navenek nepřítel strany, ve skutečnosti fanaticky věří, odhalí Winstonův a Juliin ideozločin •GOLDSTEIN- nepřítel a zrádce strany, může být pouze neexistující symbol - stejně jako Velký bratr; nepřítel lidu, hlavní cílová osoba Dvou minut nenávisti, bývalý člen Strany, vydává zakázanou literaturu •VELKÝ BRATR•PARSONS•SYME - pracovník Výzkumného oddělení, přepracovává Newspeak, ale protože moc mluví, tak je vaporizován Hlavním hrdinou románu je úředník, soudruh Winston Smith, který žije roku 1984 v Londýně ve fiktivní zemi Oceánii. Vládne velmi tvrdá diktatura v čele s tzv. Velkým bratrem. Oficiální ideologie se nazývá Angsoc (původně anglický socialismus, v anglickém originále knihy Ingsoc) a její ústřední hesla zní:Válka je mír; Svoboda je otroctví; Nevědomost je síla. Životní úroveň je bídná a zhoršuje se. Winston pracuje na Ministerstvu pravdy, jež se zabývá manipulováním minulosti, upravování dokumentů tak, aby byly stále platné. Winstonovou prací je upravovat stará čísla novin. Oceánie vede střídavě válku se zeměmi Eurasie a Eastasie. Pokud se změní situace, ze spojence se stal nepřítel a z nepřítele spojenec, Winston a další úředníci přepisují všechny články, které v minulosti vyšly. Velký bratr totiž nikdy nemění svá rozhodnutí, má absolutní pravdu. Podobně se přepisují předpovědi průmyslové výroby, válečného vývoje apod. Ve skutečnosti se nelze spolehnout na pravdivost ani u letopočtu. Winston se nedokáže bránit myšlenkám na minulost. Postupně začíná pátrat, jaký byl život před nastolením diktatury Strany a domnívá se, že nebyl takový, jak jej líčí oficiální propaganda. Přemýšlí o své matce a sestře, které zmizely, když byl malý kluk. Začíná si psát deník. Dobře ale ví, že jej na každém kroku i v soukromí sleduje ideopolicie pomocí všudypřítomné techniky. Stejně jako všechny ostatní členy Strany. Myšlenky proti Straně jsou ideozločin, který se tvrdě trestá. A člověka může prozradit i pouhý výraz tváře či mluvení ze spaní. Děti jsou ve stranické organizaci vychovávány k udávání rodičů. Během děje se do Winstona zamiluje Julie. Láska sama o sobě i sexuální touha je ideozločin, proto se oba pečlivě skrývají. S Julií o samotě mimo dosah techniky může Winston mluvit svobodně. Julie je totiž také proti straně a Winston není její první láska, ani první m

Témata, do kterých materiál patří