Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




12. POSTŘIŽINY

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

POSTŘIŽINY Tematika Tato novela vypráví o krátkém časovém úseku života Maryšy. Novela je útvar, který krátce seznamuje čtenáře s dějem. Mezi známé autory, kteří psali novely patří například E. A. Poe nebo A. P. Čechov. Kniha je rozdělena na dvanáct kapitol, ve kterých se vypráví například o tom, jak to funguje v pivovaru, o zvycích s jejím manželem, o pravidelné návštěva kadeřníka kvůli jejím dlouhým vlasům, o příjezdu strýce Pepina a o společném vylezení na komín, o módě zkracování, která dovede i samotnou Maryšku, aby si nechala ustřihnout své dlouhé vlasy (odtud název knihy Postřižiny – křesťanský rituál, při němž jsou zkráceny nebo zcela ostříhány vlasy. Ostříhaný se tak odevzdává Bohu- zde odkaz na ostříhání vlasů paní sládkové, byly její chloubou a jejich popis je protknutý v celé knize). Hlavním tématem je zde zachycení maloměstského života najdeme zde milostné a humorné motivy. Hlavní postavou a vypravěčkou příběhu je Maryška, žena, která se vymyká běžnému stylu života tehdejší žen. Je tvrdohlavá, osobitá, veselá a bláznivá. Manžel Maryšky správce pivovaru Francin, který je velmi pečlivý a konzervativní. Vedlejšími postavy jsou zde: strýc Pepin, doktor Gruntorád, kadeřník Bóďa. Prostředí děje je pivovar v neurčeném městě, kde byl tatínek Francin sládkem (z Hrabalova životopisu víme, že se jedná o Nymburk) a čas je v knize neurčený. Je zde použitá lineární kompozice, která se občas střídá s kompozicí retrospektivní, například když Maryša vypráví o svém dětství. Dílo je napsáno v ich formě. Hlavní myšlenkou je humorně podaná kritika maloměstského konzervativního života a touha žít volně a svobodně. Maryška se vždy chovala přirozeně, ačkoli se to jejímu manželovi nelíbilo. Byla šťastná z maličkostí, ráda jedla a pila a nikdy nikoho neodsuzovala. Smyslem knihy je také pomoci čtenáři nazírat na svět podobně. Dílo je známé a typické především pro svůj zajímavý jazyk a nejen díky filmu pro své groteskní situace (vylezení na komín, stříknutí léčebné tinktury panu doktorovi do obličeje…). Dílo bylo vydané roku 1976. 2. Jazykové prostředky V knize používá strýc Pepin nespisovný jazyk s vulgarismy a hovorovou vrstvou jazyka. Dále je zde vidět nářeční jazyk Maryšy. 3. Okolnosti vzniku díla Kniha byla napsána v roce 1976, kdy na území ČSSR vládla komunistická strana. V tomto období byla politická situace velmi tvrdá, bylo to za dob tzv. normalizace.Tato doba je známa pro cenzuru a všudypřítomné pronásledování lidí. V této době můžeme literaturu rozdělit na oficiální, exilovou a samizdatovou. Pod samizdatovou literaturu patří texty odmítnuté v oficiálních nakladatelstvích, strojopisně psané, množené a ilegálně tištěné a nejznámější edice tohoto druhu je edice Petlice L. Vaculíka. Mezi exilová nakladatelství patří Sixty-Eight Publishers-založeno v kanadském Torontu v r. 1971 manželi Zdenou Salivarovou a Josefem Škvoreckým. Autoři, kteří mohli vycházet v nakladatelstvích (oficiální literatura) jsou Vladimír Páral (Milenci a vrazi),Ludvík Vaculík (Morčata) nebo Ota Pavel (Smrt Krásných srnců). Oficiálně směl vydávat i Bohumil Hrabal, který vystudoval právnickou fakultu a ve 40. a 50. letech vystřídal mnoho zaměstnání (těžký průmysl, sběrné suroviny…). Už v jeho prvních povídkách, se kterými se česká veřejnost seznámila až na sklonku 1. pol. 60. let Perličky na dně a Pábitelé se objevují jeho typičtí hrdinové- prostí lidé, často i ze dna společnosti. Velkou skupinou autorových děl, jsou díla, která zfilmoval Jiří Menzel. Je to novela Ostře sledované vlaky, soubor kladenských povídek Inzerát na dům, ve kterém nechci bydlet nebo soubor povídek Slavnosti sněženek a také Postřižiny. Novela Postřižiny je první částí trilogie Městečko u vody. Jedná se o tři vzpomínkové prózy Postřižiny, Krasosmutnění a Harlekýnovy milióny. Mezi další díla patří Poupata- tato kniha byla v roce 1970 již vytištěna, ale náklad byl zničen, zajímavě koncipovaná povídka Taneční hodiny pro starší a pokročilé, která je vlastně jednou dlouhou větou a tvorba ze sedmdesátých let nebo Příliš hlučná samota. Dílo obsahuje autobiografické prvky, protože v nich autor vzpomíná na své rodiče (jeho tatínek byl správcem pivovaru), na strýce Pepina, na své dětství a mládí a na Nymburk, kde vyrůstal. 4. Vliv díla Hrabalovy texty jsou velice osobitým viděním světa, jeho knihy byly přeloženy do 28 jazyků a po listopadu 1989 se autor stal jedním z nejvydávanějších spisovatelů u nás. Roku 1980 Jiří Menzel Postřižiny zfilmoval a hlavní roli si zahrála Magda Vášáryová.

Témata, do kterých materiál patří