Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12.satira a její vývoj

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (62,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

12)Humor a satira v literatuře Satira je označení pro umělecký, zejména literární žánr, využívající komičnosti, výsměchu, karikatury a ironie ke kritice nedostatků a záporných jevů. Využívá se zejména v aforismech, epigramech, parodiích, pamfletech, komediích a fraškách. Satiru např.: používá Zuzana Bubílková ve svém pořadu Politické harašení, kde ironií zkomičťuje politiky a uvádí na pravou míru jejich chování. Známé jsou také Americké pořady Simpsonovi a South Park. Satira -kritika humorem a nadsázkou přesněji : odsuzuje záporné jevy ve společnosti, lidské slabosti, špatné vlastnosti, vládu, panstvo, odsuzuje a kritizuje výsměchem, ironií, vtipem, sarkasmem, zesměšňuje je Ironie- výsměch užitím pravého opaku posměšné užití slov, která vyjadřují opak toho, co se míní Humor - má pobavit, rozesmát, ne zraňovat či tvrdě kritizovat, dílo psané úsměvnou formou, s vtipem Epigramy- krátká, satiricky vyhrocená báseň, jejíž poslední verš či dvojverší představuje významový vrchol neboli pointu Satira od středověku po současnost 14. století Mastičkář- velikonoční hra ( z latinské obřadní hry ) Líčí najímání sluhů mastičkáře, vychvalování mastí na trhu. Promlouvají tu obyčejní lidé, lidový jazyk, jadrný humor. Hradecký rukopis - 11 skladeb, např.: Satiry o řemeslnících a konšelích- ( 7 satir o nepoctivosti v některých povoláních , napadá ševce, řezníky, kováře, sladovníky,…) Desatero kázánie božie - jak lidé hřeší proti desateru, páni líčeni jako trubci, žijí z cizí práce – hrozba: včely trubce nakonec vypudí a to by se mohlo stát i pánům Podkoní a žák - v hostinci spor panského sluhy a studenta o to, čí stav je lepší, vycházejí tak na povrch nedostatky obou – oba k smíchu i k pláči. Celý příběh končí rvačkou, v té chvíly autor odchází, nevíme, kdo vyhrál. 17. století = baroko lidová a politická slovesnost výrazná ve dvou žánrech : interludia = krátké frašky vkládané původně do vážné hry, později se osamostatnila kramářské písně 19. století Karel Havlíček Borovský ( 1821 – 1856 ) svou satirou útočí hlavně: na rakouskou policii, soudy, vládu na zpátečnictví na absolutismus a jeho opory ( např. byrokracii, církev,…) zabýval se činností novinářskou (Pražské noviny- Česká včela, Národní noviny- Šotek, Slovan ) – zde uveřejňuje povídky, epigramy i politické názory – nepříjemnosti s cenzurou - jeho díla mohla vyjít až posmrtně : Dílo Tyrolské elegie - líčí své násilné převezení do vyhnanství v Brixenu - hlavním smyslem : vyjádřit opovržení vládě ( humornou, vtipnou,satirickou formou )boj proti reakci státu, kritika policejního systému, pokrytectví; opovržení rakouskou vládou - zatýkání jako ironický vtip (,,přátelský čin Bachův“) x projev zvůle Píše, že Bach se bál o jeho zdraví a poslal ho na pobit do Brixenu. (ironie) Dále splašili se koně strážci utekli on sám dojel do města a tam na ně počkal (výsměch) Král Lávra – vychází ze staré irské pověsti,satirická skladba - „dobrý“ král má jen jednu „malou“ vadu – nechá popravit každého, kdo vidí jeho slabinu (dlouhé oslí uši) -(holičové = český národ, Král Lávra = rakouská vláda )narážky na dobovou situaci, omezenost, tupost a zloba panovníka postavy: král, holič Kukulín, čeští muzikanti Křest svatého Vladimíra = car nechá popravit boha Peruna, že mu nedobře sloužil (nechtěl udelat bouřku při oslavě narozenin), koná se „konkurz“ na nového boha, kdy jsou představovány významné světové církve a náboženství = kritika absolutismu ( panovník může vše ) a církevních institucí ( pokrytectví, zištnost,..) Epigramy- ironicky věnované rozdělil do pěti částí králi, církvi, vlasti, světu, múzám Jan Neruda ( 1834 – 1891 ) - navazuje naHavlíčka, píše epigramy, fejetony, noviny - soubory fejetonů: Báby a baby Žerty hravé i dravé - humor a jemná ironie: Povídkách malostranských povídky: Doktor Kazisvět – přezdívka, doktořinu nedělal. Lidí h neměli rádi pro jeho uzavřenost. Při jednom pohřbu zjistí že nebožtík není mrtví. Stane se z Kazisvěta hrdina, ale přezdívka mu zůstane. Hastrman – Pan Rybář měl zelený frak a měl rád moře to všem ukazoval, Proto přezdívka Hastrman. Říkal, že má drahé kamení, kameny však neměli žádnou cenu. Rodina ho i přesto mela ráda. Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku – Vorel mel krámek kam nikdo nechodil, dost tam kouřil. Přišla první zákaznice vše smrdělo kouřem nic si nekoupila. Po čase se oběsil. Baladách a romancích – Neruda zde zaměňuje balady a romance, mnohdy vyznívají opačně. V baladách často zpracovává náměty z Bible. Romance o Karli IV. – přirovnání české povahy k vínu Balada o duši K. H. Borovského – jdou tři duše do nebe, dvě zbožné jdou rovnou. Třetí je hříšná je do nebe vpuštěna až po motlitbě za JANA NEPOMUCKÉHO. Svatopluk Čech ( 1846 1908 ) - satiry veršované i prozaické útočí na vady v lidské spol., národní vlažnost, bezzásadovost satira na českého člověka, lidské vlastnosti Výlety pana Broučka Pravý výlet pana Broučka do Měsíce Nový epochální výlet pana Broučka,tentokráte do XV.století p.Brouček = typický maloměšťák, bezzásadový, bezcharakterní, zbabělý poezie: Hanuman - satirická báseň na bezduché napodobování cizích vzorů, zesměšňuje kosmopolity ( opičák Hanuman jezdí s cirkusem po světě, loď ztroskotá, jde zpět mezi opice - učí je, co viděl u lidí, podniknou turné, v prvním přístavu pochytáni ) 20. století Jaroslav Hašek ( 1883 – 1923 ) přestože rád cestoval a vedl bohémský život, byl i velice plodným spisovatelem psal povídky, humoresky, satiry. Posmívá se Rakousku-Uhersku, provokuje tehdejší zřízení – korunou této kritiky je, že založilStranu mírného pokroku v mezích zákona, za kterou i kandidoval do říšského sněmu. - jeden čas se hlásil i k anarchistickým buřičům - po návratu z 1.sv. války (z Ruska) psal a diktoval Švejka Dílo Utrpení pana Tenkráta Čtyři díly dobrého vojáka Švejka(4 díly, nedokončeno, pokusil se ho dokončit jeho kamarád. Nepovedlo se, odklonil se od dějové linie) Dobrý voják Švejk před válkou Dobrý voják Švejk v zajetí Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války kritika rakouské armády, policie, úřadů ukazuje

Témata, do kterých materiál patří