Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14) Alexandr Solženicyn - Jeden den Ivana Děnisoviče

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,19 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Jeden den Ivana Děnisoviče (1962) Autor:Alexandr Solženicyn (1918 – 2008) Ruský spisovatel, publicista a politický činitel. Hlavní postavy: Ivan Děnisovič Šuchov – vojín Šuchov, bojoval s autorem za 2. SV, ale ve vězení nikdy nebyl Ťurin -jakýsi předák, živitel party, na němž záleží příděl potravy i to, jakou práci bude parta vykonávat a jehož si všichni vězňové ze 104. party váží Lotyš Kilgas - oblíbený v celé partě kvůli jeho nezdolnému smyslu pro humor Gopčik - nedospělý chlapec, který Šuchovovi připomíná zemřelého syna Seňka Klevšin – hluchý stařec Bujnovskij – intelektuál, kapitán Moskvan César Markovič - je poměrně dobře zásoben balíčky z domova a není lakomý Feťukov - jehož Šuchov označil jako kojota, protože Feťukov ztratil svou hrdost, žebrá u ostatních a neustále si jenom stěžuje Příběh se odehrává: na Sibiři v 50. letech 20. Století Charakteristika celková: Rozsáhlá povídka s dokumentárními a autobiografickými rysy. Obsah: Den káranců začíná budíčkem v 5 hodin ráno. Šuchov je obvykle na nohou mezi prvními, ale dnes se cítí rozlámaný a snad i nemocný, a tak zůstal na své palandě o trochu déle. Když dozorce našel Šuchova v posteli po budíčku, "napařil" mu 10 dní korekce - a z 10tidenní korekce si každý, kdo ji přežije, odnáší trvalé následky. Naštěstí pro Šuchova potřeboval dozorce někoho na umytí podlahy a korekce byla jen záminkou. Po "rádoby snídani" odcházejí všichni káranci v 35 stupňovém mrazu na pracovišťe, musí se svléknout, aby dozorci zjistili zda nevynáší z tábora zakázané předměty. Šuchovova parta má dnes za úkol zdít. Parťák Ťurin hned po příchodu na pracoviště rozdělí úkoly a všichni se pouští do práce, při níž se trochu zahřejí. V 1 hodinu zazní siréna a káranci jdou v zástupech do jídelny pro svůj ubohý oběd - šlichtu z horké vody a rybích kostřiček Po obědě se všichni znovu zaberou do práce. Poctivý Šuchov se snaží i ve zdejších podmínkách odvést slušnou zednickou práci. Dokonce i po odhoukání konce směny, kdy celá 104.parta odešla, je Šuchovovi líto zbytku malty a ještě chvilku pracuje. Naštěstí svoji partu včas dohoní. U strážnice před odchodem do tábora následuje opět šacování a přepočítávání trestanců. Jeden vězeň chybí a počítá se znovu. Když se chybějící káranec objeví, všichni mu spílají a někteří přidají za půlhodinu stání na mraze i ránu. Potom se již všechny party hrnou do jídelny na večeři. Podmínky jsou kruté - platí zákon silnějšího a úplatkářství. Ivanu Děnisovičovi se podařilo získat Císarův večerní příděl za to, že mu vystál frontu na balíčky. Šuchov svůj vlastní balík nikdy nedostane - jeho rodina je i tak dost chudá. Před večerkou následují prohlídky pokojů a zabavování. Poté již může Šuchov s klidem zalézt na svou palandu. Před usnutím bilancuje - byl to dobrý den: nerozstonal se, nezavřeli ho do korekce, pronesl přes strážnici pilku, získal dvojitý příděl. Šuchov usínal úplně spokojen... Znaky: Jazyk prostýPoužívání vězeňského slangu (kára = káranec, prominent = vězeň s lepším postavením, jehož se obyčejní trestanci bojí, táborový vlk = zkušený vězeň, který se vyzná ve zdejších poměrech, díra = korekce, filcování = prohlídka...)Vulgarismy (v přímé řeči vězňů) – mrchy, svině, huba, holoprdelníci, kurvy, čubyPřímá řečPřirovnání (zařve jako lev, řvou jako paviáni)Nespisovné výrazy (dyby, tys, eště, trachtór, pámbů, vejtah, ouplněk, skrejvaly) Dokumentární rysy – pravdivé události, vzpomínky či deník Autobiografické rysy – autor líčí vlastní život, popřípadě některé jeho úseky jsou založeny pouze na vlastní paměti pisatele Slang - nespisovný útvarjazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové neboprofesní skupině

Témata, do kterých materiál patří