Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


13. George Orwell - Farma Zvířat

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FARMA ZVÍŘAT GEORGE ORWELL • * narodil se v roce1903 v Indii, jež byla součástí britského impéria† zemřel 1950 na tuberkulózu•britský novinář, esejista, spisovatel • otec - úředník, v 1 roce ho matka odvezla do Anglie •Orwell - pseudonym podle anglické říčky • vystudoval soukromou střední školu klonit k levicové politice • poté se vrátil do Anglie - začal pracovat jako novinář • byl tulák,stal se socialistou, antifašistou a kritikem všech nedemokratických tendencí • 1936 - dobrovolník ve španělské občanské válce DÍLO•romány:1984, Farma zvířat•eseje:Uvnitř velryby a jiné eseje, Úpadek anglické vraždy a jiné eseje, A hanging LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •světová literatura 20. století s prvky sci-fi - umělecký žánr vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů a nebo dosud neznámých forem života; děj je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie •• William Golding– román Pán much (robinsonáda - ústředním námětem je postava trosečníka a problémy, které musí tito trosečníci řešit) ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI•Kingsley Amis– povídková sbírkaNepřítel mého nepřítele •John Osbourne– Ďábel v ní (drama) •John Braine– román •Umberto Eco– románJméno růže (postmoderna - pluralita názorů a jejich zrovnoprávnění) USA•William Styron– psychologický román Sophiina volba • kniha byla vydánatěsně po konci 2. světové války• po nástupu komunistů byla u nás zakázána FARMA ZVÍŘAT ČASOPROSTOR •děj se odehrávákolem 2. světové války na smyšlené farmě v Anglii VYPRAVĚČ •er - forma LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR ••antiutopický( =společnost se vyvinula špatným směrem, omezování svobody, totalita),satirický ( = vysmívá se a kritizuje nedostatky a záporné jevy),alegorický( = má skrytý význam)román •kritika totalismu - na začátku dobrá myšlenka • co dokáže moc udělat s lidmi • rozdělení společnosti• totalismus, řád, revoluce JAZYK•spisovná- hovorový, slova totality (Revoluce, soudruzi)×nespisovnáTROPY A FIGURY•slohový postup:•přímá a nepřímá řeč•typy promluv:•oxymóron -všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější •personifikace •apostrofy -soudruzi •anafora -Každý, Každý •metafory •eufemismus -již s vámi, soudruzi, dlouho nebudu KOMPOZICE•chronologická •má10 očíslovaných bezejmenných kapitol, text členěn do odstavců HLAVNÍ POSTAVY •PAN JONES - majitel Panské farmy, není ke zvířatům zrovna vstřícný •PRASE MAJOR- představitel Lenin, staré nemocné prase, umírá, vyburcuje ostatní k revoluci •PRASE NAPOLEON- představitel Stalina, samopasovaný vůdce, vymýšlí pravidla pro ostatní, ale sám se jimi řídí, jde přes mrtvoly, aby dosáhl moci •PRASE KULIŠ - představitel Trockého, má chytré nápady, je čestný, jeho protivník je Napoleon, nakonec vyhnán •BOXER - pracovitý kůň, čestný, největší dříč, symbolizuje utlačovanou dělnickou třídu •PRASE PIŠTÍK- propaganda, manipuluje s ostatními zvířaty, přítel Napoleona, překrucuje pravdu, lhář •PSI - tajná policie Napoleona, která slepě plní příkazy svého stvořitele, věrní a poslušní svému pánovi •OVCE- tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze •OSEL BENJAMIN- představitel pasivního intelektuála, zná pravdu a tuší výsledky, ale nevidí žádné východisko •KRKAVEC - představuje víru, která se nedá zahubit •LIDÉ - představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů DĚJ Když Major umíral na Panské farmě v Anglii, svolal si ostatní zvířata a povídal jim o tom, jak je lidé na statku trápí a že musí být revoluce. Revoluce nastala. Zvířata vyhnala z farmy opileckého pana Jonese a s ním všechny ostatní lidi, a prasata coby nejinteligentnější zvířata se zmocnila vedení farmy. Nastalo období Zvířecí farmy a animalismu. Hymnou se stala píseň Zvířata Anglie, jejich heslem věta "čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné". Zvířata stanovila Sedm přikázání, která musí být dodržována. Mezi nimi byla pravidla o tom, že žádné zvíře nesmí zabít jiné zvíře, nikdo nesmí pít alkohol, všechny zvířata jsou si rovna, žádné zvíře nesmí spát v posteli. Nejdříve šlo všechno pěkně - zvířata byla svobodná a pracovala skvěle. Jenom Molině se nová politika příliš nelíbila. Stýskalo se jí po tom, jak ji lidé hladili, krmili cukrem a zdobili jí hřívu pentlemi. Proto utíká z farmy k lidem. Dvě nejchytřejší prasata byli Kuliš a Napoleon. Tato dvě prasata se stala vůdci celé farmy. Některá zvířata se naučila číst a trochu psát, ale většina z nich byla velmi hloupá a ochotná poslouchat prasata na slovo. Lidé se snažili získat farmu zpět, ale zvířata je společnými silami porazila. Nejstatečněji ale bojoval Kuliš. Tato slavná bitva dostala název "bitva U Kravína". Zvířecí farma se má stát vzorem pro celé okolí. Prasata plánují například zavést elektřinu. Napoleon s Kulišem se mezi sebou začali hádat. Kuliš chtěl postavit větrný mlýn, ale Napoleon ne. Napoleon vyhnal chudáka Kuliše a poslal na něj divoké psy, které si sám vychoval. Všem ostatním zvířatům napovídal lži a překroutil spoustu věcí. Hloupoučká zvířata mu uvěřila, že Kuliš se spolčil s lidmi a v bitvě U Kravína se zachoval velmi zbaběle. Napoleon rozkázal stavět větrný mlýn a namluvil zvířatům, že větrný mlýn byl původně jeho nápad a Kuliš mu ho ukradl. Zvířata tvrdě pracují. Mlýn je stavěn třikrát. Jednou totiž spadne, podruhé je zničen lidmi. Zvířata mají čím dál horší podmínky k životu, pracují příliš tvrdě a mají nedostatek jídla. Pištík jim předhazuje čísla a statistiky o tom, jak se jejich situace rok od roku lepší, a zvířata mu slepě věří. Prasata zatím obydlují dům pana Jonese. Jsou lenošní jako lidé. Spí v postelích, pijí alkohol a poopravují Sedm přikázání. Změní například to, že všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si ale rovnější, žádné zvíře nesmí pít alkohol přes míru a žádné zvíře nesmí spát v posteli s prostěradly. Vraždí ostatní zvířata. Ta si nechají namluvit, že skutečná znění Sedmi přikázání již zapomněla. Nejoddanější pracovník je kůň boxer, jehož heslem je, že musí pracovat lépe a s chutí. Pracuje ale tolik, že se předře. Nedočká se důchodu, jak mu bylo slíbeno, ale je odvezen na jatka. Zvířata, která umí číst, toh

Témata, do kterých materiál patří