Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15 Krysař - Viktor Dyk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (151,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kolářová Kristýna 4. Z 10. Krysař Viktor Dyk(1877 – 1931)byl český básník, prozaik, dramatik, publicista.Za 1. světové války byl za své protirakouské názory vězněn. Podepsal Manifest českých spisovatelů (r. 1917), a tak se přihlásil k prosazení myšlenky o samostatnosti Československé republiky.Po válce pracoval v národně – demokratické straně, r. 1920 byl volen senátorem a v nově vzniklé ČSR působil jako politik. Tragicky zahynul v Jaderském moři. Patří do generace Buřičů. Mezi jeho další díla patří např. Devátá vlna, Milá sedmi loupežníků, Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Posel Autoři stejného směru např. F. Gellner – Radosti života, Po nás ať přijde potopa! F. Šrámek – Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudy, Splav Generace Buřičů společné rysy nesouhlas s poměry své doby anarchistický postoj proti násilí, vojně bohémství tuláctví v jejich poezii, která má charakter osobního prožitku, se projevují myšlenky anarchismu, satanismu, dekadence (v pozdějších letech tento prvotní postoj opouští)přispívali do časopisu Nový kult (zakladatel S. K. Neumann), scházeli se v Neumannově vile Literární směr - česká literatura na přelomu 19. a 20. století (generace tzv. buřičů) Literární druh: epika Literární žánr: novela Literární forma: próza Námět – německá pověst (13st.) – krysař zachránil město Hammeln od krys pomocí píšťaly a nedostal odměnu. Pomstil se a celé město dovedl do propasti. Motiv –Kritika se zesměšnění lidských vlastností (pokrytectví, lhaní, ubohost) Téma –láska a pomsta Kompozice– chronologická kompozice, retrospektiva když Krysař přemýšlí a vzpomíná → gradace v samotném závěru Hlavní postavy a jejich charakteristika: Krysař - vyrovnaná silná osobnost, tajemný, samotářský, individualista, moudrý, zkušený, chápavá, romantická osoba, zamilovaný do Agnes (láska je opětovaná), tajemný cizinec, samotář, podivín, ponurý, pesimistický, vzbuzuje v lidech strach Agnes - mladá, krásná žena, zamilovaná do Krysaře, jeho milenka, zároveň je i milenkou „dlouhého“ Kristiána Dlouhý Kristián - touží po spokojeném životě, miluje Agnes, touží po dědictví po strýci, zajímá se o majetek Sepp Jörgen – urostlý mladý muž, kdyby nebyl ve městě posměchem (nepochopen obyvateli města stejně jako krysař, na rozdíl od krysaře, který nechce, nemůže žít spořádaným životem), byly by se o něj místní dívky jistě zajímaly. Jednoduchý, vše si uvědomuje o den později (jeho jednoduchost a smysl pro realitu ho ale nakonec zachránili od zkázy). radní Gottlieb Frosch a Bonifác Strumm - konšelé, chamtivý, podlí, odmítají zaplatit Krysařovi vyhnání krys Prostředí–německé město Hammeln,hora Koppel, doba neurčena Jazyk – er forma, vševědoucí vypravěč, spisovný jazyk, archaismy, krátké holé věty, opakování vět nebo větných spojení ve vypjatých okamžicích a celková úsečnost, tázací věty - komunikace se čtenářem, symbolismus - sedmihradské království = ráj; dítě = nový, lepší život, slova jsou jak stylově neutrální, tak stylově zabarvená, popis, úvaha, charakteristika, germanismy - hlavně názvy, inverze - přehozený slovosled, personifikace, řečnické otázky, přímá i nepřímá řeč, dialogy, monology (Seppa Jorgena, Agnes i Krysaře) Stručný obsah děje: V Hammelnu se přemnožily krysy, proto radní povolali krysaře. Do města Hameln přichází muž beze jména – krysař – se svou kouzelnou píšťalou. Hraje tiše na píšťalu (nikdy nezkoušel hrát silně, protože ví, že by to znamenalo něco špatného), a tím odloudí krysy a utopí je. Při příchodu do města se seznámí s Agnes a zamiluje se do ní, a tím se stává zranitelnější. Také Agnes se do krysaře zamiluje, ale je zasnoubená s Kristiánem - myslela, že ho miluje, protože dosud nepoznala lásku. Jednomu o druhém však nedokáže říct. Za slíbenou odměnu zbaví hammelnské obyvatele krys. Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním - truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu. Ale radní se ošívají a odměnu nevyplatí, protože je prý smlouva neplatná - je neplatná, protože není známa druhá strana - krysař, a také nebyla smlouva ukončena obvyklou zbožnou formulí. Krysař se chce pomstít; tu noc mají oba radní strašné sny, krejčímu se zdá, že ušil 1000 obleků, které se pod krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář má sen, že vyrobil 1000 postelí, a že se objevil krysař a postele se změnily v rakve. Dávno by se městu pomstil, kdyby v srdci nepocítil něco, co ještě dosud nepoznal. Miloval Agnes a kvůli ní chtěl město ušetřit svojí pomsty. Chce odejít z města. Ale láska ale krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host - Faust, ten krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši, a potom chce krysaře přesvědčit různými kousky – např.: mění kocoura v tygra, špinavou prostitutku v trojskou Helenu, aby se taky zaslíbil ďáblu; když nepochodí, Faust zase zmizí. Vrací se k Agnes. Štěstí jim však nebylo souzeno. Agnes čeká s Kristiánem dítě, které nechce, tak to poví krysaři a pošle ho pryč. Je tak zoufalá, že se jednoho dne vydá do země Sedmihradské, odkud už nevede cesta zpět. Nad městem se tyčí vrch Koppel, na kterém je propast, jež vede do právě do Sedmihradska. Je to pouze pověst, která se ve městě odedávna vyprávěla. Je to symbol brány do lepšího světa, v němž není bolest, utrpení, neštěstí. Její matka z toho zešílí. Od ní se také krysař dozví o osudu Agnes a rozhodne se, že se městu pomstí za to, že zabili jeho milovanou. Začne hrát na svoji píšťalu - ale ne tak jako dřív, jemně, nyní hraje plným dechem, a celé město jde zmámeně s nadějí a touhou za ním až k propasti, k bráně do země sedmihradské. Všichni s vírou v srdci vstoupili do té brány a jako poslední do ní vešel i samotný krysař. Jediný přeživší je blázen Sepp Jörgen, který chápe vše až druhý den a je takový hloupý a pomalejší. Vydá se za krysařem tedy až další den, ale když jde kolem domu, uslyší plakat dítě – svým křikem překoná vábivý zvuk píšťaly. Vezme ho a jde hledat ženu, která by mu dala napít.

Témata, do kterých materiál patří

Podobné materiály