Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Borovský Král Lávra

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Autor:KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ Název díla:KRÁL LÁVRA Autor: Karel Havlíček Borovský (31. října 1821 – 29. července 1856) - vlastním jménem Karel Havlíček. Přídomek „borovský“, kterým často podepisoval své články, je odvozen od jeho místa narození → Borová u Přibyslavi - český básník, novinář, ekonom, překladatel a politik. Považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně řazen do realismu - odjel do Ruska, pracoval jako vychovatel. Po roce se vrací - vychovával rozmazleného kluka. Zpočátku byl Ruskem nadšený, obdivoval zbožnost a houževnatou práci vědců - vystřízlivěl – viděl zacházení s mužiky, úroveň na venkově, alkohol. - redaktor a zakladatel Národních novin, které dosáhly velké popularity. - za svou novinářskou činnost je deportován do tyrolského Brixenu v Alpách, kde napsal skladby: Tyrolské elegie, Král Lávra. zařazení autora do uměleckého směru Česká literatura 1. poloviny 19. století (národní obrození, počátky realismu v české literatuře) - důraz na národ, vychází z lidové tvorby a přetváří ji - prolínání romantismu s realismem – venkovská próza, idylické dětství, sny o lepším světě Realismus – Přiblížení se co nejvíce ke skutečnosti, objektivitě a dokonalosti. určení století, v němž autor tvořil 30.- 50. léta 19. století určení dalších autorů stejného um. směru Josef Kajetán Tyl (1808–1856) - významný český dramatik dílo:Strakonický dudák,Dekret kutnohorský,Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, Karel Jaromír Erben (1811–1870) - sbíral lidové písně a pohádky dílo:Prostonárodní české písně a říkadla,Kytice z pověstí národních Božena Němcová (1820–1862) - dětství strávila v ratibořickém údolí u České Skalice - s manželem Josefem Němcem se často stěhovala dílo:V zámku a v podzámčí,Divá Bára,Babička názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Tyrolské elegie (tj. nářek, žalozpěv),Křest svatého Vladimíra,Obrazy z Rus – cestopis Charakteristika uměleckého textu jako celku: literární druh a žánr Epika, satirická básnická skladba literární forma Báseň – rým 34 strof po 7 verších 1.a 3. verš se nerýmuje, rýmové schéma - ABCBDDB dominantní slohový postup vyprávěcí typ vypravěče er-forma (vševědoucí vypravěč) určení místa a času textu v Irsku, před dávnou dobou stručné nastínění děje Vypravěč povídá píseň o starém, irském králi Lávrovi. Lid má krále rád, protože dobře vládne, jen jednu slabost má, a to, že po oholení - holiče na šibenici posílá. Ale i na to si lidé zvykli, až na holiče, ti si zvyknout nemohli. Letos padl los na holiče Kukulína, staré vdovy syna. Potom co krále ostříhal a táhli ho na šibenici, tak jeho matka ho od krále nakonec vyprosila. Lávra si tedy pozval Kukulína a ten mu slíbil, že bude mlčet a stane se jeho dvorním holičem. Bohatý dvorní holič však trápení měl, že tajemství nikomu prozradit nesměl. Jeho maminka ho tedy poslala do lesa pro radu k poustevníkovi. Poustevník mu řekl jediný lék, pošeptat vrbě svůj zármutek. Po krátké době objednal si král české karlovarské hudebníky na svůj bál. Basista Červíček ztratil z basy kolíček a u Vinkovského brodu udělal si nový ze staré vrby. Když na bále smyčcem spustil, basa začala řvát: „Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec!“ Co nyní celý svět věděl od basy, nebylo nic platno skrývat pod vlasy. Po krátké době si lid zvyk, že dlouhé uši koruně docela sluší. Kukulín krále stříhal dál, protože nikdy nevyšlo, jak tajemství na svět z basy přišlo. A tak, když tě něco na jazyku svrbí, zašeptej to do staré vrby. zařazení knihy do kontextu celého autorova díla politická satira – vrchol tvorby porovnání s filmovou verzí Dílo odpovídá knížce. charakteristika vystupujících postav (přímá, nepřímá) Král Lávra – dobrý panovník, nechce, aby nikdo věděl jeho tajemství – stydí se za svoje uši Kukulín – holič, čestný, spravedlivý, bojácný, smířený s osudem, utrápený s potřebou se svěřit charakteristika dalších postav Kukulínova matka – vdova, milující matka, která zachránila syna před šibenicí muzikant Červíček – hrál na basu a ztratil kolíček použité jazykové prostředky knižní výrazy: povolánku králi přirovnání: bledý jako stín hovorové výrazy: blíže semke trůnu archaismus: baldachýn, přímá řeč, písňová forma, lidová mluva

Témata, do kterých materiál patří