Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Úvod do stylistiky (slohu) – Slohotvorní činitelé

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (13,62 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ÚVOD DO STYLISTIKY (SLOHU) – SLOHOTVORNÍ ČINITELÉ Styl (sloh): celkový ráz činnosti a jejích výsledků („To patří k jeho stylu.“)způsob výběru a užívání uměleckých prostředků, způsob provedení dílazpůsob provádění výkonu = uvědomělý výběr (jazykových) prostředků slohotvorní činitelé souhrn podmínek v jedinečné komunikační situaciprojev vzniká za určitých podmínek – ovlivňují výstavbu projevu (někdo – někoho – někde – o něčem – s jistým záměrem – pomocí výraz. prostř. – informuje) autor adresát prostředí téma funkce projevu jazykové, nejaz. prostředky subjektivní slohotvorní činitelé podmínění osobností autorapohlaví (styl mužský, ženský) – rozdíl v strategii, míra emociálnosti atd.věk (styly různých věkových skupin), rozdíly ve slovní zásobě, míře dodržování spis. normyvšeobecné vzdělání – styl vzdělaných X nevzdělanýchodborné vzdělání, zaměstnání – profesní stylyvýrazová schopnost a pohotovost, talentzájmypsychický typ – charakter, intelekt, emocionalitastanovisko autora k projevu (vážné, humorné, znevažující) → každý člověk má svůj individuální styl – styl jednotlivce, jednoho autora; nejzřetelnější je v umělecké tvorbě (Čapkův styl – sklon k hovorovosti, Vančurův styl – sklon ke knižnosti) objektivní slohotvorní činitelé (obecné platnosti) autor k nim musí přihlížet, je jimi vázánzaměření, cíl, funkce projevu – v běžném hovoru vyjadřování prosté (něco sdělit), v odborném projevu odborné (poučit), v publicistickém přesvědčivé, informující (pro něco získat), v uměleckém estetické, citově působivé (vliv na rozum i cit)situace, časový prostor projevy připravené (uspořádanější, promyšlenější) x nepřipravené (spontánní) připravenost X nepřipravenost kontakt mezi autorem a adresátem přítomnost adresáta (přímá nebo zprostředkovaná), nebo nepřítomnost prostředí: oficiální, veřejné (styl oficiální) X neoficiální, soukromé, až intimní (styl familiární) veřejnost X soukromost druh dorozumívacího textu: dialog (oboustranný) x monolog (jednostranný) dialog X monolog zřetel k adresátovi (komu je projev určen – dětem, odborníkům, studentům)činitel jazykový – určuje formu: projevy mluvené x písemné mluvenost X psanost

Témata, do kterých materiál patří