Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Farma zvířat - George Orwell

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FARMA ZVÍŘAT část ●literární druh Epika ●literární žánr Antiutopický alegorický román (bajka) ●literární forma Próza ●posouzení aktuálnosti díla Hrozba totalitních režimů je stále aktuální. Kompozice Chronologicky – navazuje, člení se na kapitoly ●určení místa a času textu Anglie, čas neurčený ● pravděpodobný adresát Člověk, který prožil totalitu a pozná jasné narážky na historické postavy a události. Člověk, který totalitu nepoznal a má být varován. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Farma zvířat a 1984 jsou nejznámější Orwellovy romány. určení smyslu díla Varování před stalinskou hrůzovládou v Rusku v první polovině 20. století, varování před jakoukoli totalitní mocí Hlavní téma Špatnost a nefunkčnost totalitního režimu, revoluce, zrada a bezmezná touha po noci Motiv – větrný mlýn, farma, jablko, motiv pana Jonese, motiv prasat, sedm přikázání Část Vypravěč:er-forma Postavy: Pan Jones – Majitel, není zrovna vstřícný. Prase Major – Staré, nemocné prase, které před smrtí vyburcuje ostatní k revoluci, Prase Napoleon – Samopasovaný vůdce ostatních zvířat. Vymýšlí pravidla pro ostatní Prase Kuliš – Konkurent Napoleona, přetahují se spolu o moc. Psi – Vycvičení pomocníci Napoleona. Představují tajnou policii. Ovce – Hloupá zvířata, která jen opakují naučené fráze. Koně – Pracují a udělali by cokoliv, aby farma vzkvétala. Věří, že jsou si všechna zvířata rovna. Osel Benjamin – Moc dobře chápe celou situaci, ale nevidí způsob jejího řešení. Krkavec – Znázorňuje věřícího, který nemá ve společnosti důležité místo, ale nejde se ho zbavit. Slepice Lidé – Kapitalisté, vykořisťovatelé. ●dominantní slohový postup - Vyprávěcí, popisný Vyprávěcí způsob –dialogy Typy promluv –přímá řeč Část Jednoduchý text, srozumitelný, spisovný, odborné termíny 2. Literárněhistorický kontext Autor: George Orwell ●zařazení autora do uměleckého směru - byl antiutopista 20. století, je možné ho řadit do meziválečné anglické prózy, příp. mezi autory píšící prózu s prvky sci-fi ●určení století, v němž autor tvořil - 30. až 50. léta 20. století - tvořil v průběhu 2. světové války • určení dalších autorů stejného ●určení dalších autorů stejného um. směru Karel Čapek, Ota Pavel, Ernest Hemingway ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl 1984, Barmské dny, Na dně v Paříži a Londýně Děj: Zvířata žijí na Panské farmě pana Jonese ne v těch nejlepších podmínkách, ale jsou smířená se svým osudem. Jednoho dne, když se Jones opije, se ale všechna sejdou ve stodole, kde jim staré prase Major vypráví o revoluci, která má brzy přijít. Když za pár dní zemře, vzbouří se zvířata proti panu Jonesovi a vyženou ho i s ostatními lidmi z farmy. Farma je přejmenována na Zvířecí farmu a do čela se postaví prasata jako nejchytřejší zvířata. Na mocenském vrcholu jsou prasata Napoleon a Kuliš, Napoleon ale plánuje samovládu. Oba se stále hádají. Na farmě začne platit nových sedm pravidel: Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel. Žádné zvíře nebude chodit oblečené. Žádné zvíře nebude spát v posteli. Žádné zvíře nebude pít alkohol. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře. Všechna zvířata jsou si rovna. Zvířata je mají pro své blaho i pro kolektivní blaho dodržovat. A skutečně. Najednou se zlepší produktivita práce, zvířata se cítí svobodná a pracují více. Situace se ale začne obrycet, když se Napoleonovi podaří zbavit Kuliše. Pomocí svých psů, které si vycvičil k poslušnosti, proti němu poštve ostatní zvířata a vyžene ho z farmy. Je obratným komunikátorem a před hloupými zvířaty dokáže své myšlenky i činy přesvědčivě obhájit. Má tak v rukou veškerou moc a dopřává výhody i ostatním prasatům. Uplyne rok a zvířata jsou prací unavená, pracovní podmínky jsou ještě horší, než když řídili farmu lidé. Vše, co je na farmě špatně, ale Napoleon svaluje na Kuliše. Mezi zvířaty vyhledává se svými psy jeho spojence a likviduje je. Zvířata si všímají, že stanovená pravidla nejsou některými dodržována, ale nikomu to nevadí. Nakonec se prasata přestěhují do domu, navléknou lidské šaty, začnou spát v postelích. Sedm pravidel se mění v jedno: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. V závěru se na farmě setkávají prasata s okolními farmáři. Ostatní zvířata za oknem pozorují jejich hodování. Lidé prasata obdivují, jak si dokázala ostatní podrobit. Napoleon přejmenuje farmu ze Zvířecí na Panskou. Zvířata pochopila, že už není rozdíl mezi lidmi a prasaty.

Témata, do kterých materiál patří