Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Victor Hugo - Chrám Matky Boží

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Victor Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži Období romantismu za vlády Ludvíka XVI. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Láska ošklivého a společností zavrhovaného Quasimoda ke krásné cikánské tanečnici Esmeraldě. Motiv: Tragická láska, napínavost, oddanost, tragická smrt. Časoprostor: o období romantismu. Kompoziční výstavba: Dílo je psáno chronologicky.Er-forma.Kontrasty: mravně čistý Quasimodo X podlý a falešný Frollo; špinavé a pochmurné uličky Paříže X Chrám Matky Boží.Je zde zachována jednotná dějová linie.Román má klasickou paralelní (prolínavou) kompozici, tj. že se souběžně seznamujeme s několika dějovými liniemi, jež sledují osud postav a v průběhu díla se prolínají. Taktéž zde můžeme najít množství krátkých vložených příběhů a kapitol, které s dějem přímo nijak nesouvisí nebo jsou s ním spojeny jen okrajově. Významnou část v díle zaujímají i podrobné popisy budov a prostředí, stejně jako nejrůznější zmínky a vysvětlivky k tehdejší dobové situaci. Román, rozčleněný do jedenácti knih, je dále členěn na menší kapitoly, můžeme v něm najít autorem přidané vysvětlivky a na konci jsou taktéž poznámky především s latinskými překlady. Druh: Epika Žánr: Román. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma.Autor mluví o hrdinech ve 3. osobě. Postavy: Quasimodo - ošklivý hluchý sirotek; opovrhovaný společností; byl zvoníkem v Chrámu Matky Boží, kde byl také vychováván knězem Frollem; chytrý, citlivý, schopný milovat; ale taky byl svým způsobem i vrah, protože nakonec shodil svého vychovatele z věžeEsmeralda - překrásná cikánská tanečnice, nevinná, vydělávala si tančením před lidmi; nešťastně se zamiluje do kapitána lukostřelců, který ji chce jen pro pobavení; schopná vášnivé lásky, důvěřiváKlaudius Frollo - kněz v chrámu Matky Boží; učenec, bídák, pohledný, ale zlý, hrubý; je schopný milovat a zároveň i nenávidět; vychovával QuasimodaPetr Gringoire - básník a filozof, chudý; před šibenicí ho zachránila Esmeralda, které se snažil poskytnout pomoc; bez peněz a domova, dobrodruhPhoebus - královský lučištník, jediný muž, kterého Esmeralda opravdu milovala; jeho láska k ní však nebyla pravá Další postavy: Jan Frollo ze Mlýna, Lilei z Gondelaurieru (snoubenka Phoeba), Gudula, cikáni, zloději, tuláci, kněží Vyprávěcí způsoby: Popis pařížské společnosti a uliček Paříže.Popis spodních vrstev loupežníci a cikáni.Vyprávěcí způsob. Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: -------------- 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: převážně spisovný jazykřeč postav - podle jejich společenského postavení, prvky hovorové řečilexikální prostředky:běžné (král k Tristanovi: "Pospěšte si, kmotře...")hovorové (Quasimodo viděl, jak se tuláci při pádu břevna rozptýlili, jako když dítě foukne do popelu.)knižní ("Milosti," odpověděl Vilém Rym...)archaismy (A pak, což to byla maličkost, býti svrchovaným pánem)historismy (Ale když je člověk jen královským prokurátorem církevního soudu s třiceti tourskými tolary ročního platu)syntaktické prostředky:neukončená výpověď (kde vystupovaly tři krásné dívky, které představovaly...)zvláštnosti, opakování ("A z pultů písařů!" dodal sousední student. "A z holí pedelů!" "A z plivátek děkanů!" "A z chlebových truhel voličů!" "A z rektorovy podnožky!") Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: metafora (Quasimodo viděl, jak se tuláci při pádu břevna rozptýlili, jako když dítě foukne do popelu.)anafora ("Pojďte dál, pojďte dál, maličká.")apostrofa (Král se jakoby modlí k Matce Boží: "Ach Matko Boží Pařížská, má milostivá patronko, odpusť mi! Víckrát to neudělám.)řečnická otázka (Položil si tuto nezodpověditelnou otázku: "Jestliže existuji, existuje tohle všecko? Jestliže to vše existuje, existuji já?")zvolání, výkřik (V tom okamžiku zazněl v hlučícím davu těsně vedle něho zřetelný výkřik: "Zaveďme ho ke králi! Zaveďme ho ke králi!") Literárně historický kontext: Victor Hugo byl francouzský dramatik, básník, prozaik a esejista a také se věnoval politice.v Besançonu v době, kdy byl ve Francii na vrcholu Napoleon. Celý Hugův život se ale často v zemi střídaly vlády.Díky otci, který byl důstojníkem v Napoleonově armádě, se rodina často stěhovala, dokud matce, která byla royalistkou, nedošla trpělivost. Matčiny názory podporující krále a katolická výchova ovlivnily smýšlení i ranou tvorbu Victora Huga. Až po revoluci v roce 1848 začal Hugo podporovat republikány.v revolučním roce byl zvolen do parlamentu. Brzy se stal odpůrcem Napoleona III., syna Ludvíka Bonaparta. Po jeho úspěšném převratu, byl Hugo nucen v roce 1851 odejít do exilu. Přes Brusel a Jersey se dostal až na ostrov Guernsey. Do Paříže se vrátil až v roce 1870, když byl Napoleon III. poražen Prusy. Hugo se přidal na stranu Komuny.Od poloviny 70. let působil jako senátor.Hugo se v roce 1822 oženil s Adéle Foucher a měli společně pět dětí. Zemřel 22. května 1885 jako uznávaný a oblíbený básník. Pohřben je v pařížském Panthéonu. Další díla:Cromwell, Král se baví,Bídníci -Jean Valjean je poslán na galeje za krádež chleba. Později je mu trest postupně zvyšován až na 12 let.nakonec se mu podaří uprchnout, stát se vzorným občanem za laskavé pomoci mnicha Myrela. Stane se ochráncem Cossety, dcery svobodné matky Fantiny, která je dohnána k prostituci. Nakonec se stane starostou menšího města, zbohatne na výrobě svého patentu, ale je poznán inspektorem Javertem, který v něm pozná bývalého galejníka a pošle ho zpět na galeje. Ve vedlejší dějové linii jsou popisovány zločiny rodiny Thénardierových a příběhy uličníka Gavroche.,Dělníci moře. Další autoři a díla romantismu,Stendhal - Červený a černý,George Gordon Byron -Childe-Haroldova pouť,Walter Scott – Ivanhoe,Alexandr Sergejevič, Puškin - Evžen Oněgin,Michail Jurjevič Lermontov – Démon. Obsah: Kniha vypráví hned několik různých příběhů, které se zdají být zpočátku neslučitelné. Nakonec však čtenář pochopí jejich

Témata, do kterých materiál patří