Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Věty podle členitosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ČJ 21 VĚTY PODLE ČLENITOSTI Syntax = oddíl gramatiky, který popisuje a vykládá stavbu vět a souvětí a výstavbu souvislých jazykových projevů. Při komunikaci vytvářímeprojevy, menší celky se nazývajívýpovědi= základní jednotka jazykové výstavby textu a komunikace; většina z nich je celkem po stránce obsahové i významové. Věta= větné schéma, vzorec, dle kterého tvoříme výpovědi. Mávýznamovou(obsah) aformální(stavba, uspořádání)stránku. Týž obsah může být vyjádřen různou formou a stylem.Transformace= převod věty jednočlenné na dvojčlennou.  jednoduchá– jedna základní skladební dvojice.  souvětí– celek skládající se ze dvou nebo více vět.  jednočlenná  dvojčlenná Věty dvojčlenné:obsahují základní skladební dvojici 2 základní větné členy: podmět a přísudek. Přísudekje vyjádřen slovesným tvarem. jmenný se sponou– tj. tvar slovesa být, stát apod. + + podstatné jméno, např.Petr byl hlupák. + přídavné jméno, např.Petr je hloupý.  beze spony– např.Mladost – radost. Mládí, čas lásky. Věty jednočlenné:nelze je rozdělit na část přísudkovou a podmětovou. základní větný člen jednočlenné věty =fundament. Slovesné a/ přírodní děje– např.Prší. Sněží.(základní slovesný tvar) b/ tělesné stavy– např.Bolí mne v krku.(NeBolí mne hlava.) c/ duševní stavynapř.Je mi smutno. d/ smyslové vjemy– např.Hoří. Zvoní. V kamnech praská. e/ neosobní tvar slovesa– např.Je dovoleno se nepřezouvat. Jede se na hory. f/ infinitivní– např.Nekouřit! Nepít! Neslovesné a/ jmenné substantivní– nápisy, nadpisy apod.; vyjádřeny podstatným jménem; např.Vstup. Praha Hlavní nádraží.  adjektivní– vyjádřeny přídavným jménem; např.Okouzlující. Velmi dobré. b/ adverbiální– příslovečné; např.Velmi dobře. Výborně. c/ citoslovečné– např.Fuj. Hm. Pá pá. d/ partikulární– vyjádřeny částicí;např.Ovšem. Zajisté. Ano.

Témata, do kterých materiál patří