Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
OPILÝ KORÁB - Jean Arthur Rimbaud

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (77,16 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Jean Arthur Rimbaud – Opilý koráb Jean Arthur Rimbaud − básník, voják, tulák, dobrodruh, africký obchodník se zbraněmi − silná individualita (osobnost) − jeho dětství nebylo harmonické – když byl malý, tak otec rodinu opustil, žili v bídě a nouzi, často utíkal z domova − jeho matka citově chladná − prožil bouřlivý milostný vztah s P. Verlainem − dílo vytvořil mezi 15. a 20. rokem svého života − období: 2. pol. 19. stol. – dekadentní lit. (autoři znechuceni společností, a tak od ní utíkají a vytvářejí si vl. svět) – bohémský život (bez morálních zábran) a řadí se mezi tzv. prokleté básníky (fran. básníci ovlivnění P. Verlainem) • dekadence = zalíbení v náladách smutku, skepse, deprese, narcismus, mysticismus, čisté umění = lartpourlartismus („umění pro umění“) – předchůdce Ch. Baudelaire (sbírka Květy zla), čs. předchůdce – J. Zeyer Dílo − sonet Samohlásky – propojení zvukové podoby samohlásek s barevnou zrakovou asociací − báseň odsuzující válku Spáč v úvalu − sbírka básní Iluminace – vydána P. Verlainem, forma rytmizované prózy, na hranici lyriky a epiky („básně v próze“) − sbírka básní Sezona v pekle – jediné dílo, které autor sám vydal; „básně v próze“; polemizuje se svým mladým životem (básně znějí, jako by je psal stařec) Další autoři této doby − Paul Verlaine – Saturnské básně (vliv impresionismu); Romance beze slov (intimní lyrika) − R. M. Rilke – Sonety Orfeovi − O. Wilde – Obraz Doriana Graye − I. Geisslová – sbírka Imortely − Viktor Dyk – Krysař − S. K. Neumann – Sen o zástupu doufajících a jiné básně − J. Karásek ze Lvovic – Renesanční touhy v umění; Sodoma Opilý koráb − lit. druh: lyrika − lit. žánr: básnická skladba − zachována ve Verlainově opisu − do češtiny přeložena K. Čapkem, V. Nezvalem, F. Hrubínem − jeho nejznámější básnická skladba − básník se zde přirovnává ke korábu na rozbouřeném moři, který pluje mezi životem a smrtí − pomocí děje vyjadřuje touhu po dětství, snech a domově − ovlivňuje moderní francouzskou poezi , zejména symbolisty a surrealisty − báseň ovlivněná symbolismem (symbol = koráb, jež se vydává na bezstarosnou pouť po řekách a mořích, je zmítán bouřemi a strháván proudy) − koráb = lyr. subjekt = vypravěč, který nikdy není totožný s autorem (zde však toto tvrzení neplat) − koráb je unášen svou fantazií, obrazotvorností do vnitřního světa představ a snů − závěr: po únavné plavbě loď (= duše básníka) touží zakotvit v klidných a známých vodách − Hlavní téma: autor se právě jako opilý koráb nechá unášet po moři piném jeho fantaziemi, už nechal kormidla a pluje neznámo kam, touží po dobrodružství a napětí, avšak nakonec se uklidní a touží se vrátit zpět do Evropy. Čím je ale starší tím více je cítit jeho nechuť k životu a touží po smrti. − Hlavní motiv: je podle mého zachytit podstatu symbolismu, aby se čtenář zamyslel nad životem, jak to právě dělá sám Rimbaud. Jean Arthur Rimbaud – Opilý koráb Jazyk − spisovný s mnoha přívlastky − přímá i nepřímá pojmenování − metafory, metonymie (můj trup je opilý přívaly slaných vod) − epiteton – poseté žhavými půlměsíci, hvězná souostroví srdcervoucích jiter − náznak přirovnání – jsem láskou rozladěn jak struny starých citer − personifikace – já, koráb z mlhovin, já fantastické zvíře − hyperbola – do vzduchu bez ptactva za gigantický plot − řečnická otázka Kompozice − složena z 25 čtyřveršových slok − psána alexandrínem (= 12slabičný verš) − střídavý rým abab, tvořen jambickými stopami (střídání přízvučné a nepřízvučné slabiky) Obsah − nemá děj, autor v této básni zobrazuje symbolicky svůj život, Rimbaud sám je koráb, který se protlouká životem. Svůj život popisuje jako úplně ztracený, že už mu nemá ani kdo pomoct. V další části básně, chce už všechno vzdát a v jiné zas přemýšlí o myšlenkách o své rodné zemi. Dumá o krásném bezstarostném dětství když ještě není korábem, ale lodičkou z papíru.

Témata, do kterých materiál patří