Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17. Karel Čapek - Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BÍLÁ NEMOC KAREL ČAPEK •* 1890† 1938•český spisovatel, novinář (Lidové noviny a Národní listy), dramatik, překladatel světového ohlasu • narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře •mladší bratr spisovatele a malíře Josefa Čapka - vymyslel slovo robot • vliv na formování osobnosti - otec a babička • studoval na gymnáziu v Hradci Králové, 1915 - ukončil studium na Karlově univerzitě - Filozofická fakulta •dramaturg a režisér Vinohradského divadla •předseda československého Penklubu= mez. sdružení spisovatelů hájící svobodu slova •manželka - Olga ScheinpflugováDÍLO•próza:Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Válka s mloky, Apokryfy, První parta, Dášenka, čili život štěněte •drama:R. U. R., Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka, Adam Stvořitel •cestopisy: • 1. OBDOBÍ TVORBY - DO ROKU 1921:kratší novinářské prózy, které píše se svým bratrem; např.Trapné povídky• 2. OBDOBÍ TVORBY - 1921 - 1927:dramatické a románové utopie; převratné vynálezy ohrožují člověka; např.R. U. R.• 3. OBDOBÍ TVORBY - 1927 - 1933:drobné prózypsané původně pro noviny; krátké povídky, fejetony, sloupky;např. Povídky z jedné a druhé kapsyLITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT • dílo vzniklo v roce 1921 -2. období Čapkovy tvorby• Čapek patří do přelomu 19. a 20. století • patří dodemokratického proudu - autoři, kteří ho zastupují stojí na pozicích demokracie, obhajují lidství; patří sem skupina Pátečníků•T. G. Masaryk•Karel Poláček– humoristické romány Bylo nás pěta•Eduard Bass– román•Josef Čapek– román•Ferdinand Peroutka– patří k nejvýznamnějším českým novinářům • dílo vznikloza 1. republiky - tedy v době mezi dvěma světovými válkami;toto období je považováno za Zlatá léta- rozkvět kultury i průmyslu• Čapek byl představitelemdemokratického proudu - byl zastáncem demokracie BÍLÁ NEMOC ČASOPROSTOR •děj se odehrávánejspíšev 20. století ve fiktivní zemi, nejspíše v Evropě VYPRAVĚČ •v textu se neobjevuje, repliky - dialogy a monology,scénické poznámky LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR ••tragédie - vážný obsah, dramatický konflikt, prudký dějový spád, špatný konec TÉMA•varuje před nástupem nacismu v Německu•úpadek společnosti, fašistické nesmysly (nesmyslnost válek),bezmocnost jedince• symbolika:nemoc = nacismus, nemoc mysli;bílá = čistota rasy;bílá skvrna = hluboký rozvrat bílé rasy, který Čapek viděl v násilnických metodách;Maršálova země= nacistické Německo;malá země, se kterou válčí= Československo;Galén x Maršál= boj dobra proti zlu, demokracie x diktatura;Gelénova smrt= potrestání za porušení Hippokratovy zásady JAZYK•spisovná -hovorové výrazy, termíny (latinská slova…), archaismy× nespisovná•vyprávěcí způsoby: - er-forma;Maršál mluví frázovitě; doktor Galén používáslovní vycpávky(že ano•typy promluv: dialogy a monology; řečnické otázky, informační pasáže; krátké, zvolací věty•metafora -na mé cestě KOMPOZICE •3. jednání+ 14 obrazů •chronologická •předmluva - důvod sepsání díla HLAVNÍ POSTAVY •DOKTOR GALÉN- vynálezce léku proti bílé nemoci; své pozice chce využít k vynucení celosvětového míru, nehledí na osobní prospěch, brání zájmy chudších vrstev; ve svém konání je neústupný, schází mu však průbojnost a rozhodnost v mluveném projevu - jedná se o takzvaného nehrdinského hrdinu •MARŠÁL •DVORNÍ RADA PROFESOR DOKTOR SIGELIUSsvé profesní renomé a na politické postavení, není mu cizí protekční chování; jeho vědecká čest přerůstá v aroganci, zdraví pacientů nepovažuje za prioritu •BARON KRÜG- majitel zbrojařských závodů, maršálův přítel; v zásadě souhlasí s válčením, ale převládá u něj zdravý rozum - není zfanatizovaný, nepovažuje válku za vyšší poslání (na rozdíl od maršála) •MATKA- obětavá, tichá, poslouchá svého muže, onemocní •OTEC - typický člověk ze střední vrstvy, nechce dát výpověď, když manželka onemocní, zcela důvěřuje obrazu předkládanému médii, kariéru staví v konečném důsledku před rodinu •DCERA A SYN - jsou nadšeni z Bílé nemoci, těší se, až staří uvolní místo mladým DĚJ První jednání: Tři malomocní se baví o nemoci, která je postihla. Projevuje se bílou skvrnou někde na těle a odpadáváním masa. Dvorní rada Sigelius podává informace o nemoci novinářovi. Na tzv. bílou nemoc zemřelo již 5 miliónů lidí, postihuje osoby starší čtyřiceti let a nedá se léčit. Za dvorním radou přichází doktor Galén, bývalý spolupracovník jeho tchána. Rada mu nejprve nevěří, že dokáže bílou nemoc vyléčit, ale nakonec mu svěří pokoj č. 13 s nejhoršími případy. Rodina (otec, matka, dcera a syn) debatují o bílé nemoci nad článkem v novinách. Z pokoje č. 13 odchází skupina nadšených profesorů. Všechno pozorují dva asistenti, jeden z nich pomýšlí na soukromou praxi. Když Galén odmítne léčit Sigeliova soukromého pacienta, asistent nabídne svou léčbu, která zaručeně nefunguje, ale projeví se jeho obchodní talent. To Sigelius chválí. Do nemocnice dorazil maršál a ministr zdravotnictví. Jsou nadšeni úspěchem kliniky. Na zázrak se přijedou podívat také novináři, kterým Galén sdělí svůj vzkaz pro lidstvo. Je ochotný vyzradit svůj lék, pokud se všechny státy zavážou, že nebudou válčit. Pokud ne, bude dál léčit jen chudé. Sigelius Galéna vyhazuje z kliniky. Druhé jednání: Otec čte v novinách o doktoru Galénovi a jeho požadavku. Rozčiluje se, protože jemu samotnému nemoc přinesla povýšení. Ukáže se, že jeho žena má na krku bílou skvrnu. Oba jdou žádat Galéna, ale ten odmítá. Baron Krüg, ředitel továrny na výrobu válečného materiálu, přichází za radou Sigeliem a ptá se ho, jak pokročilo léčení nemoci. I on má bílou skvrnu. Převleče se za žebráka a jde ke Galénovi. Ten ho okamžitě pozná a chce po něm totéž, co po ostatních – světový mír. Krüg hovoří s maršálem o své nemoci. Maršál je krutý, přikazuje zvýšit výrobu zbraní a munice, o míru nechce slyšet. Galén je předvolán k maršálovi. Maršál hrozí zatčením a mučením, pokud Galén nebude léčit Krüga, ale Galén je neoblomný. Telefon oznamuje, že baron Krüg se zastřelil. Třetí jednání: Ministr a maršál hovoří o svých možnostech. Shodnout se na rychlém útoku, po kterém by mohl přijít mír. Maršál promlou

Témata, do kterých materiál patří