Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18. Oscar Wilde - Obraz Doriana Graye

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OscarWilde– Obraz Doriana Graye Oscar Wilde byl typickým představitelem dekadence. Dekadence je pojem, který se vynořuje na přelomu 19. a 20. století a znamená úpadekDekadentní postoj se v literatuře vyznačuje zejména pesimistickými náladami, morbiditou, pocity zmaru, mysticismem, někdy erotickou přesyceností, ale také narcismemDekadenti obecně pak byli básníci, spisovatelé a umělci, kteří se postavili proti tehdy vládnoucímu klasicismu, racionalismu a obecné víře v pokrok. Dekadentní spisovatelé projevovali odpor ke společnosti, avšak nikoliv osobní revoltou, nýbrž jakýmsi únikem do oblasti tzv. čistého umění.V oblasti estetiky se střetáváme s pojmem lartpourlartismus, tendencí, kterou mnozí dekadentu považovali za zásadní. Lartpourlartismus (umění pro umění) -Tento kult „čistého umění“ neuznává kromě ideálu krásy žádné jiné funkce umění, tedy sociální, morální, politické a jiné. Autorův život: Anglický spisovatel a dramatik Oscar Wilde se narodil 16. října 1854. Byl irského původu, syn lékaře královny Viktorie. Od mládí zastával svérázné a radikální názory. Byl živelný, jeho nezkrotné osobnosti nebylo nic cizí. Neviděl v lidech špatné nebo dobré vlastnosti, ale rozděloval je na zábavné a nudné. Byl salónní dítě, bavil hosty humorem, ironií a vtipem. Ve společnosti byl Wilde vždy vítán pro svou eleganci a svůj šarm. Jako vynikající vypravěč bavil hosty vymyšlenými příběhy. Byl velmi kreativní a vynikal neuvěřitelnou fantazií. Od jiných spisovatelů se lišil tím, že nechtěl psát někde v koutku a osamocen, jeho tvorba musela mít okamžitou reakci čtenářů – potlesk a uznání. Žil bohémský život, který můžeme přirovnat k životu hl. hrdiny Doriana Graye. Wilde byl později obviněn z homosexuality, byl nucen strávit 2 roky na nucených pracích. Tyto životní události zcela podlomily jeho osobnost, umírá sám, v bídě, v Pařížském hotelu. Zařazení do kontextu díla autora Obraz Doriana Graye je jediným románem Oscara Wilda. Už jeho pohádkové soubory Šťastný princ a jiné pohádky nebo Dům granátových jablekvynikly složitou symboličnosti a fantazií. Wilde byl také autorem duchaplných konverzačních komedií, vystavěných na vtipné zápletce a ironizujících společenské nešvary doby – Vějíř lady Windermerové, Bezvýznamná žena, Jak je důležité míti Filipa. Wilde rovněž napsal řadu pronikavých aforismů. (pozn. aforismus = krátká, stručná a výstižná věta vyjadřující nějaký postřeh – konstatování, originální myšlenku, úvahu, jenž využívá obvykle protikladu či kontrastu.) Zařazení autora: Doba - Moderní umělecké směry ve světové literatuře70. až 80. léta 19. StoletíMezi směry nacházíme: symbolismus, impresionismus, dekadence, novoklasicismus, vitalismus a civilismus, skupina Prokletí básníci Literární druh – epika Literární žánr – román avantgardního období Téma a motiv: Fantastický příběh s moralistním vyzněním; přeměnění lidské osobnosti, otázka morálky, osobní odpovědnosti, zkaženosti; důraz kladen na niterní vývoj hlavního hrdiny.Hlavní myšlenkou je, že krása není vždy to nejdůležitější. Doba a místo děje: Děj se odehrává v Londýně v 19. století. Kompozice: Chronologická kompozice. Kniha rozdělena do 20 nepojmenovaných kapitol. Součástí je předmluva, kde autor objasňuje svůj záměr a ospravedlňuje dekadentní tvorbu. Na konci knihy se nacházejí vysvětlivky cizích výrazů, jmen atd. Jsou zde drobné dějové odbočky, například vyprávění o rodině Sibyli a Dorianových opatrovnících. Vypravěč: Sám autorEr-forma Postavy: Dorian Gray – pohledný, mladý aristokrat. Úžasně sličný s jemně vykrojenými nachovými rty, přímé modré oči, zvlněné zlaté vlasy. Měl v čisté tváři něco, co lidi káralo. Z nezkaženého a nezkušeného mladíka se Dorian stává necitelný požitkář, lhostejný k osudu ostatních lidí. A to vše pod vlivem lorda Henryho Wottona. lord Henry Wotton – dekadentní aristokrat s pokřiveným názorem na svět. Ve společnosti je však oblíbenou hvězdou. Je to prapodivný člověk, který nikdy neřekne nic mravného, a přitom jak živ neudělá nic špatného. Jeho cynismus je jen póza. Vysoký, ladný, romantický, má obličej s olivovou pletí. Má hluboký. Jeho kouzlo je v nebezpečnosti. Basil Hallward – umělec, malíř, který je okouzlen a zamilován do Doriana. Má drsný, mohutný obličej s černými vlasy jako uhel. Má intelektuální výraz, je nezávislý a je svým vlastním pánem. Miluje tajnůstkářství. Sibyla Vaneová – herečka, do které se Dorian zamiloval a posléze se s ní zasnoubil. Je velmi naivní a plná romantických ideálů. James Vane – bratr Sibyly, lehce neotesaný dobrodruh, námořník Jazyk a styl: Vyprávění je proloženo popisy přírody, interiérů a charakteristikami členů vyšší anglické společnosti, jež mají mnohdy ráz zesměšňující karikatury. Podobně jako v dramatech se zde Wilde projevil jako mistr v zobrazování dialogů – konverzační pasáže jsou protkány paradoxy, aforismy a duchaplnými sentencemi. Mnoho podnětných otázek a častá přímá řeč.Dílo je psáno v er-formě V díle je používána spisovná čeština s hovorovými prvky (s gotickým nádechem), přirovnání, lehká ironie a nadsázka. Časté používání cizích (především francouzských) výrazů. aforismyparadoxy Stručný děj: Děj začíná v ateliéru Basila Hallwarda, který zde vypráví lordu Henry Wottonovi o svém novém modelu Dorianu Grayovi. Dorian je mladý hoch, který každého okouzlí svou krásou a mravní čistotou. Jediné setkání s Henrym v něm probudí nezdravou sebelásku a Dorian se stále více začne zajímat o svůj zevnějšek a slasti života. Když Basil dokončí Dorianův obraz, odmítá ho ukázat veřejnosti, protože v něm prý příliš zachytil své nitro a daruje ho Dorianovi. Ten při pohledu na plátno vyřkne přání, aby se všechny jeho hříchy, starosti a vrásky usazovaly na tváři na obraze a ne na jeho vlastní. Basil zpozoruje Henryho špatný vliv na Doriana a pokouší se mu domluvit. Marně. Dorian se jednoho dne podíval na Basilův obraz a zdálo se mu, že se změnil. Postupem času se obraz mění víc a víc. Dorian však svou krásu neztrácí a poznává, že mu obraz ukazuje jeho duši. To ho vyděsí a odklízí obraz na půdu. P

Témata, do kterých materiál patří