Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


19. Franz Kafka - Proměna

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,15 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROMĚNA FRANZ KAFKA • *1883 v Praze - †1924 na tuberkulózu • většinu života žil se svou rodinou, měl dva bratry, kteří zemřeli v mládí, a tři sestry, které zemřely v koncentrácích (nejhezčí vztah měl s nejmladší Otýlií) •méně pěkný vztah měl s rodiči• vztahy považoval za příliš složité, ženy si „ověřoval“ korespondencí; sex považoval za něco nečistého, přesto chodil do nevěstinců •jednou z jeho lásek byla novinářka Milena Jesenská (překládala jeho německé texty do češtiny) Kafka byl úředník v pojišťovně (Generali, Dělnická úrazová pojišťovna), nebyl profesionálním spisovatelem • byl vzorovým úředníkem, když onemocněl, jeho šéf jej povýšil a prodlužoval mu nemocenskou až do jeho smrti;podílel se na vzniku úrazového pojištění • dle lékařůonemocněl tuberkulózou, ale on tomu nevěřil - myslel si že trpí nějako psychickou nemocí, která se na něm začala projevovat •tvrdil, že „jedině když píše, žije“(sanitární funkce umění) • v posledním stádiu zasáhla tuberkulóza hrtan,nemohl mluvit, byl nucen všechno psát; zemřel v lázních mimo Prahu • po celý jeho život byl jehodůvěrníkem Max Brod, Kafka jej před smrtí poprosil o to, aby spálil všechno, co nevydal (asi 90% tvorby) - Brod udělal přesný opak,vše vydal DÍLO • při psaní používal Kafka metodu zvanou„zvětšovací sklo“ –každou zkušenost zveličuje, např. v realitě se pohádá s otcem, v knize jej otec odsoudí k smrti • nevydal téměř nic z toho, co napsal • Kafka je přiřazován kexpresionismu (ponuré, temné, pocit beznaděje),realismu(přesné popisy),surrealismu•prvky:motiv labyrintu – hrdinové Kafkových knih něco hledají, něco je trápí, snaží se někam dostat, něco zjistit, odněkud utéct; jde o jeden ze základních lidských pocitů, potřebujeme průvodce životem;grotesknost – groteska má bolestnou podstatu, ale ve čtenáři může vyvolat úsměv;hyperbolizace – narušování proporcí světa v okamžiku hrozby – vyvolání tísnivé a obludné atmosféry;absurdní prvek – absurdní či fantaskní motivy užívány střídmě, o to reálněji působí romány:Proces, Zámek, Nezvěstný/Amerikapovídky a krátké prózy:Proměna LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT • jeho tvorbu řadíme do tzv.pražské německé literatury- spisovateléKafka, Brod nebo Werfel, zuřivý reportérKirsch; i pocházeliz židovských rodin; uměli sice česky, alesvá díla psali německy; osobně se přátelili a vytvořili tzv.pražský kruh, scházeli se v kavárně ARCO;další autoři spjati s Čechami:Gustav MeyrinkneboRainer Maria Rilke SOUČASTNÍCI •Thomas Mann-Mario a kouzelník•Lion Feuchtwanger- židovská támatika;Židovka z Toleda•Erich Maria Remarque-Na západní frontě klid •autoři na počátku 20. století byliovlivněni válkou PROMĚNA ČASOPROSTOR • čas neudán,maloměstský byt Řehořovy rodiny v nejmenovaném městě, hlavně v pokojiVYPRAVĚČ•er - forma• vševědoucí,stroze popisuje děj z pohledu Řehoře, je objektivní LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR• druh:epika• žánr:experimentální povídka • téma:vývoj vztahů v rodině, proměna• motivy: trest, odcizení, vyřazenost, izolovanost, proměna, lhostejnost, práce, chladnost JAZYK•spisovný jazyk - neutrální slova, prostý, věcný styl, občas přechodníky, paradoxní slovní spojení ×nespisovný jazyk - vulgarismy („ono to chcíplo!“)•vyprávěcí způsoby:•typy promluv: pásmo vypravěče v er formě, vnitřní monology Řehoře, minimálně dialog TROPY A FIGURY•eufemismus -z chřípí mu slabě unikl poslední dech•hyperbola -s největší rychlostí bouch dveřmi•řečnická otázka-„A teď?“ KOMPOZICE•děleno natři části• chronologicky + občasné vzpomínání•úvodní souvětí informuje o situaci HLAVNÍ POSTAVY •ŘEHOŘ SAMSA- cestující obchodník, ochotně nosí výplatu domů,živí rodinu, chce, aby žila pohodlně, a nechce jim působit jakékoliv starosti,je svědomitý. Po proměně v hmyz, se nad tím nepozastavuje; řeší to, že přijde pozdě do práce. Nepřemýšlí, proč se proměnil, s pokorou snáší odpor svých blízkých, nesnaží se jim dát najevo, že rozumí tomu, když se o něm baví jako o nějaké příšeře, že je pořád v nitru stejný jako dříve.Nechce jim způsobovat starosti. Je smířený •MARKÉTKA - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná,svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, kteráŘehoře lituje a stará se o něj, snaží se před nímpřekonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, jejícharakter se mění,bratrův stav jí začíná být lhostejnýa nenávidí ho za to, že je rodině přítěží. •MATKA - Myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět „jejich starý Řehoř“, při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí amá z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem. •OTEC - Vyhýbá se kontaktu se synem, při setkání ho odhání –Řehoř je mu odporný. •GRÉTA - posluhovačka, Řehořem opovrhuje, nenazývá ho jménem ale pouze „to“ •NÁJEMNÍCI•PAN PROKURÁTOR DĚJ I. Řehoř Samsa, obchodní cestující, se jednoho dne probudil a zjistil, že se proměnil v brouka. Chtěl vyrazit na pracovní cestu, členové rodiny na něj klepali, ale nemohl vstát. Do bytu přišel Samsův nadřízený, prokurista, a chtěl, aby šel Řehoř do práce. Ten odpovídá skrz zamčené dveře, že hned dorazí. Podaří se mu odemknout dveře a je šokovaný reakcemi ostatních. Matka pláče, prokurista uteče a otec ho novinami a holí zahnal zpět do pokoje. II. Jediný z rodiny, kdo se Řehoře nestraní, je jeho sestra Markétka, pravidelně mu nosí jídlo. Řehoř uvažuje nad finanční situací rodiny, dosud ji totiž živil on. Chtěl sestře platit konzervatoř, ale nyní nemůže. Matka k Řehořovi do pokoje zpočátku vůbec nechodila, odhodlala se asi po dvou měsících. Řehoř ji nechtěl trápit, a tak zůstával skrytý pod pohovkou. Markétka a matka chtěly Řehořovi z pokoje odstranit nábytek, který nepotřeboval, a při této činnosti matka Řehoře zahlédla. Řehoř vyběhl z pokoje, aby nebyl matce na očích, ale to ženy vyděsilo. Když přišel otec z práce, snažil se Řehoře vyhnat zpátky do pokoje, honil ho po bytě a házel po něm jablka, z nichž jedno zůstalo zaryté v těle. Sestra se snažila Řehoře uchránit. III. Řehoř se léčil více než měsíc.

Témata, do kterých materiál patří