Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
2. Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32,51 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Lakomec Autor:Molière Nakladatelství:Mladá fronta Rok vydání: 1966 Literární druh:drama Literární žánr:komedie Molière(1622 – 1673) vlastním jménem Jean Baptiste Poquelinfrancouzský spisovatel (období klasicismu)jeden z nejslavnějších dramatiků všech dobpovažován za zakladatele francouzské moderní komediestudoval práva stal se advokátemtáhlo ho to k divadluzměnil si jméno, aby nedělal rodině ostudubyl ředitel kočovné herecké společnostipsal hryzemřel po premiéře hry „Zdravý, nemocný“ (zemřel přímo na jevišti)autorem 33 komediiaktuální témavýsměch lidským slabostemvytvořil výrazné typy postav (nadčasové – hlupáci, pitomci) PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma:kritika touhy po penězích, kritika měšťanského života, milostné problémy Motiv: penízechamtivostláskavypočítavostbohatství Časoprostor: - převážně Harpagonův dům v Paříži - 17. století (1670) PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: -chronologická kompozice - dodržení jednoty místa, času a děje - dílo má 5 dějství - děj na sebe časově navazuje Veršová výstavba: – PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:ich-forma (dialogy) Vyprávěcí způsoby / typy promluv: dialogy (formou divadelních replik)prozaický jazykčástečně se vyskytují i monology (Harpagon)složitá a dlouhá souvětí Postavy: Harpagon – necitelný a lakomý lichvář (= půjčuje peníze s vysokým úrokem) – zajímá se jen o své peníze – pro peníze je schopný udělat vše (ztráta peněz znamená ztráta smyslu života) – peníze jsou důležitější než rodina – vyobrazen jako tragikomická postava – i přes šťastný konec, své chování nezmění Kleantes – Harpagonův syn – miluje chudou Marianu – vychovaný mladý muž Eliška – dcera Harpagona – zamilovaná do Valéra, ale otec ji chce provdat za starého muže – obyčejná dívka Mariana – krásná, ale chudá dívka – skromná a křehká dívka – miluje Kleanta, ale má si vzít Harpagona – má starost o nemocnou matku Valér – sluha Harpagona – miluje Elišku – ochotný hrát sluhu, aby byl blíž Elišce Anselm – starší muž, otec Mariany a Valéra – štědrý a dobrosrdečný šlechtic – má si vzít Elišku Jakub – kuchař, kočí a sluha – podlý a pomstychtivý sluha Čipera – Kleantův sluha – šibal – vynalézavý, pohotový, bystrý Jazykové prostředky (a jejich funkce) / řeč: - spisovný jazyk (jen občas vulgarismy) - zastaralé prvky (přechodníky – zadávati, svěřiti) - dialogy (formou divadelních replik) - monology - zvolací věty - hovorové výrazy - zdrobněliny a básnické výrazy - satirický tón, ironie, nadsázka Tropy a figury a jejich funkce: inverze (atypický slovosled)personifikacemetaforyapostrofařečnické otázky Ukázka textu: HARPAGON: Ach peníze, penízky, vy moji zlatí drahouškové! Vzali mi vás! Pro mne je všemu konec! Nemám už, co bych na tomto světě pohledával! Bez vás nemohu žít! To je hotová věc, prostě nemohu! Umírám, jsem nebožtík, jsem pod drnem. … KLEANTES: Těší mne, že tě, sestro, o samotě nalézám, tuze rád bych s tebou mluvil, chci ti svěřiti tajemství. ELIŠKA: Ráda tě vyslechnu, bratře. Co mi chceš povědit? KLEANTES: Mnoho věcí v jediném slovu, sestro! Miluju! ELIŠKA: Ty miluješ? KLEANTES: Ano já miluju. Leč, než v lásce své dále se odvážím, vím, že závisím od otce, a že jméno syna mne jeho vůli podřizuje, že nemáme zadávati slovo své bez souhlasu rodičů svých, které nebesa učinila pánem citů a touhy naší, jimiž jen dle návodu rodičů smíme disponovati; vím, že oni prosti každé pošetilé vášně, spíš míň se klamati mohou než my, a prohlédati mnohem lépe, co nám se hodí; že spíše věřiti máme světli jich moudrosti než zaslepenosti vášně své, a že vír mladosti strhuje nás velmi často v nebezpečné propasti. Povídám ti to, sestro, všecko sám, bych ti uspořil práci, opakovati mi totéž, nebo láska má nechce ničeho poslouchati, a já prosím, bys mi nedělala výčitek. Kontext autorovy tvorby: napsal asi 33 divadelních herpsal převážně komedie a frašky (= typ komedie s nadsázkou)zabýval se aktuálními zápletkami, kritika šlechty a církvev jeho díle se objevují pevné typy postav (sluha)používá útočný humorpostavy zůstávají na konci hry stejné jako na začátku (nemění se)další díla:Tartuffe (veršovaná hra)Misantrop (veršovaná hra)Zdravý nemocný Literárně / obecně kulturní kontext: - období klasicismu - často vychází z antiky - vysoké žánry (tragédie, epos) - nízké žánry (komedie, bajka) - typické znaky: dodržují se pravidla, trojí jednotakrása je v pravděcit podřízen rozumudodržována kompozice (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa) FRANCIE: Pierre Cornellie - zavedl zákony kompozice sám je nedodržoval - Cid – tragédie cti, postavy jednají racionálně Jean Racine - dodržoval pravidla -Faidra – tragédie, působení vášně Jean de La Fontaine - tvůrce bajek - aktualizoval je na obraz francouzské společnosti -Bajky – rozdíly vyšších a nižších vrstev, 12 knih ITÁLIE: - rozvíjí seComedia dell’Arte herci měli dějovou kostru improvizovaliustálené typy postavhráli v maskáchpantomima Carlo Goldoni - zakladatel italské národní veselohry - charakterizoval postavy -Sluha dvou pánů – C. dell’Arte, pevné dialogy -Hrubiáni Stručný obsah: Harpagon rozhodne o osudu svých dětí pro svůj zisk. Kleantes se zamiluje do chudé dívky Mariany. Chce požádat otce o svolení ke sňatku, Harpagon ji však chce pro sebe. Syna plánuje oženit s bohatou vdovou. Dceru Elišku chce navíc provdat za starého šlechtice Anselma. Eliška ovšem miluje Valéra. Kleantův sluha Čipera objeví ukrytou Harpagonovu truhlu s penězi a rozhodne se ji schovat. Vše dělá pro svého pána Kleanta. Harpagon ji nemůže najít, propadá šílenství. Po truhle zběsile pátrá a všechny okolo podezírá z krádeže. Dozví se také o zasnoubení Elišky a Valéra a chce Valéra nechat pověsit. Výměnou za vrácení peněz se vzdává Mariany. Valér prozradí šlechtický původ sebe a Mariany, jejich otcem je Anselm. Když Harpagon zjistí, že ho obě svatby nebudou nic stát, protože vše zaplatí Anselm, schválí je. Kleantes si vezme Marianu a Eliška se vdá za Valéra. posouzení aktuálnosti díla: - téma vlivu peněz bylo nadčasové - dnes je téma stále aktuální - rodinné intriky také aktuální - touha sta

Témata, do kterých materiál patří