Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. Romeo a Julie - William Shakespeare

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (23,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Romeo a Julie – William Shakespeare Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Renesance – přelom 16. a 17. století RENESANCE renesance = znovuzrození (antiky), obrození mecenáši = skupina bohatých obchodníků a bankéřů – podporovali umělce racionalismus = důraz na vlastní zkušenosti (věříš tomu, co jsi zažil) – způsobila vědecký posun renesance – etapa ve vývoji lidské společnosti humanismus – životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance, zaměřený na člověka a lidstvo – rovnost před Bohem inkunabule (prvotisky) - tisky vznikající do 15. stol. „ad fontes“– k pramenům = metoda přehodnocování antických pramenů – heslo pokládající základ vědeckého zkoumání traktát = výklad, pojednání na náboženské téma -14. - 16. století - zrod v severní Itálii na konci13. století, šířila se dál (Anglie, Španělsko, Německo, Francie,…) - v italských městech se rozvíjel obchod - mnoho přírodních aastronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) – tyto objevy otřásly církví - vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu – člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu Reformace církve – kritika odpustků a bohatství - objev knihtisku –Johannes Gutenberg - knihy se šíří rychleji - způsobilo vyšší gramotnost Rysy: - inspiračním vzorem jeantická kultura - zájem se obrátil od boha k člověku(kritika církevních hodnot) - v renesanci si všichni bylirovni, nesli následky svých činu - literatura vyjadřuje: - bujné veselí a optimismus, ale i tragický smutek - nádherný život šlechticů, ale zároveň bídu obyčejných lidí ČESKÁ RENESANCE -husitství potlačilo českou renesanci - společnost: boj o moc mezišlechtou a městy - období vládyJagellonců; po nich Habsburkové (r. 1526) - začaly církevní nepokoje; 1618 – vzpoura stavů proti H.; 1620 – bitva naBílé hoře; H. byli katolíci -> rekatolizace lidu ->všeobecný útlum - zakládánímanufaktur 1. Latinský humanismus - náročná literatura v latině určenáhlavně vzdělancům a nejvyšším vrstvám - autor: Jan Jessenius 2. Český humanismus - původně hl. překlady z antické i humanistické tvorby - mělo dokázat, že i čeština je vyspělým jazykem –humanistická čeština– vzor dokonalé spisovné češtiny - autor: Jan Blahoslav Rysy: - převážně latinsky psaná literatura - ne verše, spíšeodborné texty, cestopisy, jazykověda, dějepis… Kontext autorovy tvorby Autor: William Shakespeare (1564 – 1616) - anglický dramatik a spisovatel - vystudoval gymnázium - manželka:Anna Hathaway (on 18 let ona 26 let) - měli tři děti, nejprve Sussanu, a potom dvojčata Judithu a Hamneta - po narození dvojčat byl Shakespeare spatřen naposledy na křtu dětí, pak na 7 let zmizel - hrál skočovnými divadly - vystupoval v divadleGlobe - Shakespeare se stal vlastníkem jedné desetiny - když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars - pro Shakespeara končí dramatická tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti - Shakespeare umírá 23. 4. 1616 (v den svých narozenin) Další díla: Komedie Historické hry Tragédie Sonety Romance s pohádkovými motivy Zkrocení zlé ženy Jindřich IV. Hamlet, kralevic dánský Zimní pohádka Sen noci svatojánské Jindřich V. Othello, mouřenín benátský Bouře Kupec benátský Jindřich VI. Mackbeth Mnoho povyku pro nic Richard II. Král Lear Veselé paničky windsorské Richard III. Antonius a Kleopatra Jak se nám líbí Titus Andronicus Večer tříkrálový Julius Caesar 1. období – komedie a historické hry - inspirace angl. a antickými dějinami + 1. tragédie –Romeo a Julie 2. období – po r. 1600 tragédie, sonety, romance s pohádkovými motivy Rysy děl: -blankvers= čistý verš = nerýmovaný 10ti slabičný nebo 11ti slabičný verš; blíží se k hovorovému projevu, vhodný dialog ve verš. Dramatech používal ho v sonetech -Alžbětinské drama – vrcholné období anglického divadla, jehož byl součástí Autorovy soudobí autoři Anglie: Geoffrey Chaucer - Canterburské povídky Itálie: Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio - Božská komedie - Sonety Lauře (Zpěvník) - Dekameron Francie: Francois Villon - Odkaz (Malý testament); Závěť (Velký testament) Španělsko: Miguel de Cervantes Saavedra Lope de Vega - Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha - Fuente Ovejuna (Ovčí pramen) Čechy: Jan Blahoslav Václav Hájek z Libočan Jan Günther, Jiří Melantrich z Aventina - vydavatelé - Gramatika česká, Filipika proti misomusům - Kronika česká Analýza uměleckého textu I. Část Druh: drama Forma:drama (5 dějství) Žánr: tragédie Témata - láska dvou mladých lidí, která je ovlivněna (zakázána rodiči) rodovými historickými neshodami Motivy - nešťastná láska, italské šlechtické rody, tragická smrt Děj V italském městě Verona mezi sebou válčí rod Kapuletů a Monteků. Dcera Kapuletových Julie se má provdat za šlechtice Parise, zatímco Romeo se trápí slepou láskou k Rosalině: „Ty rvavá lásko! Zášti milostné! Ty cokoli, jež z ničeho se rodíš! Tragická hříčko! Těžkopádný vánku!“ Tajemný ples svede Romea a Julii dohromady a ještě tu noc si vyznají lásku pod okny Juliina pokoje. Díky dobré chůvě Julie se koná svatba hned druhý den a otec Vavřinec je oddá. Romeo však se svými přáteli Merkuciem a Benvoliem přijde do boje s Tybaltem, bratrancem Julie, kde ho za vraždu Merkucia zabije. Romeo je vyhoštěn do Mantovy. Když Vavřinec zjistí, že svatba s Parisem se chystá, dá Julii nápoj, „jenž uspí tě ve smrt na 2 x 21 hodin“. Julii pohřbí a poté může za Romeem do Mantovy. Romeo má obdržet dopis o lsti, místo toho se ale dozvídá, že jeho choť je mrtvá. Vydá se k jejímu hrobu a tam uloží i Parise, kterého probodne mečem. Když spatří Julii, vypije jed, ta, po procitnutí, se rozhodne zabít se dýkou, neboť její život bez lásky smysl nemá. Rody se však díky tragédii nakonec usmíří. Časoprostor Sonet – poetický útvar, vyznačující se přesně vymezenou strukturou: 14 veršů a logickým členěním - 2 čtyřveršové + 2 trojveršové strofy Děj se odehrává v italském městě Verona ve druhé polovině 16. století. Ko

Témata, do kterých materiál patří