Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5. Kuře melancholik - K. J. Šlejhar

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kuře melancholik – Karel Josef Šlejhar Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Český naturalismus a česká moderna - 2. polovina 19. století a počátek 20. století NATURALISMUS - jedna z podob realismu, vznikl ve Francii - člověk je chápaný jako determinovaný tvor, jehož vůle a charakter je určen dědičností a prostředím I. Kritický realismus v Čechách (2. pol. 19. stol.) 1. Venkovská próza 2. Historická próza II. Próza z městského prostředí =sociální próza III. Naturalismus - jednání člověka je zděděné, člověka ovládají instinkty a pudy - přírodní zákony jsou přeneseny na člověka - častým projevem jsou drastické a odpuzující scény - popis nezaujatého vypravěče -A. + V.Mrštíkovi Rysy: -pesimismus - témata:podmínky lidské existence v urbanizované civilizaci - velký důraz nadetailní popis prostředí i situací - zobrazení výjimečných osob –„ nejbídnější z bídáků“ na okraji společnosti(rozdíl od realismu – průměrný člověk) -odlidštění– autor nezasahuje do děje, nechává vyvíjet události, jak by se to přirozeně stalo ČESKÁ MODERNA - uskupení autorů na přelomu 19. a 20. století -Manifest České moderny: - vyšel v časopise Rozhledy roku 1895 - napsaliJ. S. Machar, F. X. Šalda(signatáři (podepsali): Březina, Sova, V. Mrštík, J. K. Šlejhar…) - požadavky: - individualismus(osobní pojetí tvorby) - vlastní názor, volnost slova, tvůrčí svobodu - právo bezohledné kritiky(chtěli z lit. kritiky udělat jeden z žánrů v umění) - estetický dojem z umění, nejen vzdělávací fci - všeobecné hlasovací právo, podpora emancipace žen Česká literární moderna – 90. léta 19. st. a 20. st. Společensko-historický kontext: - společenská krize – bohatí X chudí - rozvoj kapitalismu, rozvoj tržního hospodářství - kritika národních tradic(odmítnutí folkloru) - vznik polit., ale i literárních anarchistických stran 1. Česká moderna 2. Česká dekadence - dekadence = úpadek, nový směr z Francie - technický pokrok přináší nespokojenost, nechtěli válku - útěky do vlastního nitra,odklon od realismu a pozitivismu k obraznosti - č. dekadenti založiliModerní Revue(sex. výjevy, vl. svět, satanismus) - Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic 3. Generace buřičů - mladí, nevybouření – inklinovali k satanismu, negativní postoj ke všemu starému - časopisNový kult – vedl S. K. Neumann - nebyli tolik dekadentní, spíše jednodušší jazyk - příklon k obyč. život, psali o přírodě, opěvovali anarchistický život = „básníci života a vzdoru“ - Petr Bezruč – Slezské písně; František Gellner – Po nás ať přijde potopa; S.K. Neumann – Kniha lesů vod a strání; Karel Toman – Měsíce; Viktor Dyk – Krysař; F. Šrámek – Stříbrný vítr Světový realismus (1. pol. 19. stol.) Historický kontext: - průmyslová revoluce - přesun obyvatel do měst, pokrok - Francie se stává republikou - v Rusku se ruší nevolnictví - USA – boje S x J + otroctví - Darwinova teorie Rysy: - zobrazování psych. vývoje čl., různých vrstev společnosti a vztahů mezi nimi - dialekt a městská mluva - skutečnost, důraz na rozum a realitu, objektivita - vševědoucí vypravěč - 2. pol. 19. st. Kritický realismus(vyostřený realismus – 1848 – revoluce v Evropě, prohloubení rozdílů vrstev) TVORBA: Rusko – dramata a romány - Nikolaj Vasilejevič Gogol – Revizor - Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Idiot - Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina Francie – romány - Honoré de Balzac – Otec Goriot - Gustav Flaubert – Paní Bovaryová USA - real. Romány - Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera Anglie – děti z chudých vrstev - Charles Dickens - Oliver Twist Norsko– dramata Polsko – historické romány NATURALISMUS - nejostřejší forma realismu - 60. léta 19. st.Experimentální román– Émile Zola - fotografování skutečnosti(autor je nezaujatým pozorovatelem) - v současnosti zdroj informací o tehdejších lidech - Émile Zola – Zabiják, Nana; Guy de Maupassant – Kulička, Gustav Flaubert Kontext autorovy tvorby Autor: Josef Karel Šlejhar (1864–1914) - studoval v Praze chemii, jenže kvůli nemoci musel po nějaké době školu předčasně ukončit - pracoval hlavně jako chemik v cukrovaru a také jako správce keramické továrny - po rozvodu učil na obchodní akademii v Hradci Králové - byl signatářem manifestu České moderny z roku 1895 - posílal články do časopisů(např. Lumír, Ruch, Národní listy, …) Rysy děl: - naturalismus, symbolismus - v jeho díle se naturalismus projevil v celé své krutosti, bezohlednosti a živočišnosti - svět jeho próz je světem surovosti, bezútěšného pesimismu a destruktivního působení moderní civilizace Další díla: Próza Kuře melancholik, Dojmy z přírody a společnosti, Co život opomíjí, Peklo, Lípa Povídkové soubory Maloměstská idyla, Rozvrat Autorovy soudobí autoři: Naturalismus v Čechách: Karel Matěj Čapek-Chod (1860–1927) Vilém Mrštík (1863–1914) - představuje vrchol naturalismu u nás, vykresluje prostředí i způsob života různých společenských vrstev - své tragické hrdiny líčí jako groteskní loutky v rukou nemilosrdného osudu Kašpar Lén Mstitel, Antonín Vondrejc, Turbína Pohádka máje, Santa Lucia - romány Česká moderna: J. S. Machar (1864–1942) F. X. Šalda (1867–1937) Antonín Sova Otokar Březina - člověk s vyhraněnými názory – např. útok na V. Hálka - poezie = kritika, ironie, protihabsburský postoj - r. 1985 podepsal Manifest České moderny - založil vlastní časopisŠaldův zápisník - poezie –městské prostředí a příroda - i symbolismus, ale hlavně impresionismus - konkrétní realita - popis přírody, zvukové vjemy - „básník podzimu“ – melancholie, tesknost - převaha symbolismu, špatně čitelné, velice hluboké zamyšlení - silný katolík Confiteor (=vyznávám se) Boje o zítřek Z mého kraje, Květy intimních nálad Tajemné války, Stavitelé chrámů Analýza uměleckého textu I. Část Melancholik– člověk přecitlivělý, nespolečenský, pesimistický, který se špatně přizpůsobuje, hluboce prožívá Druh: epika Forma:próza Žánr: novela s prvky naturalismu(tragický konec, delší než povídka) Témata - Příběh malého chlapce, kterému zemře maminka a díky nás

Témata, do kterých materiál patří