Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


2. William Shakespeare - Othello

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

OTHELLO WILLIAM SHAKESPEARE • 23. dubna1564, Stratford nad Avonou † 23. dubna1616• je považován zaanglického národního básníka• v 18 letech se oženil s 26letouAnne Hathaway, s níž měltři dětiDÍLO• základem jeho dramatů jelidská pravda a láska•komedie:Zkrocení zlé ženy•tragédie:Hamlet, Othello, Macbeth•historická díla:•pohádky:•poezie:SonetyDĚLENÍ DLE OBDOBÍ:• před rokem 1600: píše hlavně komedie ahistorické hry• po roce 1600: značná vlna pesimismu -tragédie• před svou smrtí: píšeromancea pohádkyANGLICKÝ / ALŽBĚTÍNSKÝ SONET• anglický sonet tvoří:tři čtyřverší a jedno dvojverší• závěrečné dvojverší (couplet• obvyklé rýmové schéma sonetu jea-b-a-b, c-d-c-d, e-f-e-f, g-g LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT • obdobírenesance a humanismu•Dante Alighieri–Božská komedie (3 části: Peklo, Očistec, Ráj) •Giovanni Boccaci–Dekameron (sbírka povídek) •Francois Villon– Odkaz (malý testament),Závět(velký testament) •Miguel de Servantes y Saavedra–Důmyslný ritíř Don Quijite de la Mancha •Geoffrey Chaucer–SPOLEČENSKO - HISTORICKÝ KONTEXT • bylanapsaná kolo roku 1603 a poprvé hrána 1604 v Londýně • inspiraceantickou kulturou, námět si vypůjčil od italského renesančního dramatika a prozaikaGiraldiho Cinzia v Povídce o mouřenínovi z knihy Sto povídek • byl ovlivněnsmrtí svého syna• v Anglii vládla Alžběta I. -alžbětinská renesance(alžbětínské divadlo)• ve Francii probíhajínáboženské války mezi katolíky a protestanty 1564–1569; definitivní konec sporu přišel v roce 1598, kdy Jindřich IV. vydaledikt nantský OTHELLO ČASOPROSTOR • děj se odehrávána Kypru a v Benátkách v 15. století VYPRAVĚČ •repliky• nezúčastněný vypravěč;er-forma LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR •drama •tragédie MOTIV• dílo pojednává ochorobné žárlivosti, o přetvářce a pomstě JAZYK •blankvers (pětistopý jambický verš) • dělá rozdíl mezi řečí vznešených a lidí z nižších vrstev •spisovný jazyk• doplněnoscénickými poznámkamiTROPY A FIGURY•složité verše a souvětí•důkladná psychologie postav• metafora (O očích nenavyklých plakat pište, ronících nyní slzy, jako v Arábii stromy roní svou mízu.)• personifikace (stromy roní• anafora (Ztratil jsem dobré jméno! Ztratil jsem jedinou věc, která...)• apostrofa (• archaismy (I moji lásku vyštvali jste z lože!), historismy (dóže), vulgarismy (Nestoudná čubko! Ty děvko!KOMPOZICE •dílo se dělí na5 dějství:úvod / expozice - dialog Roderiga a Jaga, jejich charakteristika, vztah k Othellovi a jeho tajná svatba s Desdemonou,zápletka / konflikt - Roderigo se vysmívá Cassiovi, Jago vymýšlí a realizuje svou léčku,vyvrcholení děje / krize - Jago vyvolává v Othellovi žárlivost, Othello uvěří,zvrat / peripetie - Emilie se zastává Desdemony, potyčka Roderiga a Cassia +katastrofazávěr / katarze - Othello prozře a zabije se, Jago je usvědčen HLAVNÍ POSTAVY •OTHELLO - černoch, vznešený pokřtěný Maur ve službách Benátek, chorobně žárlivý, nadměrně důvěřivý Jagovi, oběť intrik,typický představitel pozdního homanismu, který stanul bezradně a zoufale před zcela novými formami společenské přetvářky a pokřivenosti; přes všechnu svou šlechetnost a hrdinskost nese v sobě prostotu a důvěřivost, která hraničí se slepotou × •JAGO - Othellův pobočník, zvnějšku upřímný, dobrý ale uvnitř závistivý, žárlivý, vášnivý intrikán, manipulátor, výřečný a dokáže výborně improvizovat •DESDEMONA - Othellova žena, dcera Brabanzia, inteligentní, krásná, věrná, čestná •CASSIO - Othellův náměstek, poctivý, slušný člověk, věrný svému nadřízenému •EMILIE- Jagova žena, služka Desdemony,v podstatě dobrá žena, až na to, že jednou (bohužel dost podstatně) zalže Desdemoně o šátku • RODERIGO•BRABANZIO- pyšný senátor, nepřeje si, aby Desdemona byla s Othellem DĚJ Othello si potají bere Desdemonu.Když to zjistí její otec, tak se rozzuří . Na konci knihy je pak zmínka o tom, že je mrtev.Othello jmenuje Cassia svým pobočníkem. O tuto funkci stál však Jago, který začne Othella nenávidět a přemýšlí jak by ho dostal z jeho hodnosti. K němu se přidá Roderigo, který se mu přizná, že miluje Desdemonu. Když to Jago zjistí, nabídne mu svůj plán jak Othella poštvat proti Desdemoně. Vymyslí si, že se Cassio tajně schází s Desdemonou, která ho také miluje.Domnívá se, že pokud se lidé doví, s kým je nevěrná, Cassio už nebude pobočníkem (stane se jím Jago) a Desdemona už se s ním jistě nebude chtít scházet, zamiluje se do Roderiga a opustí Othella.Tak to slíbí Jago Roderigovi.Jago Othellovi naznačí ,že jeho manželka je nevěrná s Cassiem.Othello tomu nechce věřit, ale když pak uvidí, jak se Desdemona baví s Cassiem, jak ho brání a jak Cassio má Desdemonin šátek, který jí dal Othello, uvěří mu a začne Desdemonu a Cassia nenávidět.Dohodne se s Jagem, že Jago zabije Cassia a Othello Desdemonu. Poté se Othello z dopisu dovídá, že je převelen do Benátek a na jeho místo má nastoupit Cassio. Othello se rozzuří a Desdemonu obviní z toho, že je nevěrná. Ta však ničemu nerozumí. Rodiego se ptá Jaga, kdy už bude Desdemona jeho .Ten mu poví, že brzy, jen co zabije Cassia. Rodiego souhlasí. Jedné noci poraní Cassia a Jago se poté zbaví Rodiega (aby se neprovalilo, že za vším je Jago) tak, že ho probodne.Ve městě koluje zpráva o tom, že je někdo mrtev. Othello si myslí, že už Jago zabil Cassia, a tak i když Desdemonu miluje, uškrtí ji v posteli. Vidí ji její služka Emilie, která vysvětluje Othellovi pravdu o Desdemonině věrnosti a to,že to ona našla ztracený šátek a dala ho svému muži(Jago).Přichází Jago, raněný Cassio a ostatní. Když Jago slyší jak jeho žena kazí jeho plány rozhodne se ji zabít, probodne ji, a utíká stíhán Othellovou družinou. Othello velmi lituje svého činu a probodne se. Jaga čeká doživotní trest a Cassio se stává Othellovým nástupcem.

Témata, do kterých materiál patří