Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3, Moliére - Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (69,79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Molière Lakomec Téma a Motiv - Téma: - Harpagonova láska k penězům, která je nadevše a to i nad rodinou - Motiv: - zaslepená touha po bohatství - výsměch lidské chamtivosti Časoprostor - Francie, Paříž - 1670 Kompoziční výstavba - 5 dějství - Chronologický postup - Vypravěč nezasahuje do díla Literární druh a žánr - Literární druh: Drama - Literární žánr: Komedie Vypravěč / lyrický subjekt - Dílo je drama proto nemůžeme přímo určit daného vypravěče, jelikož divadelní hra je určená k předvádění na jevišti a příběh se tedy vypráví pomocí monologů a dialogů Postavy - Harpagon: obraz lichváře, který je pro své peníze ochoten obětovat cokoli - Kleantes: Harpagonův syn, který je pravým opakem otce, zamilovaný do Mariany - Eliška: Harpagonova dcera, která miluje Valéra - Valér: sluha Harpagona, který miluje Elišku - Mariana: dívka milující Kleanta, která ho miluje proto jaký je Vyprávěcí způsoby - přímá řeč Typy promluv - užívané jsou monology a dialogy Veršová výstavba - nejedná se o poezii, a tak nemůžeme určit veršovou výstavbu Kontext autorovy tvorby - jedno z nejznámějších děl autora Jeana Baptisteho Poquelina, známého jako Moliére - pseudonym používal kvůli ochraně rodiny - dílo ze závěrečného období autorova života Literárně / obecně kulturní kontext - v této době se jednalo o dobu klasicismu (17. a 18. století), které napodobovalo formy antického umění - rysy této doby: jednota času, děje a místa, racionalita - známá jména z této doby jsou: - Jean de la Fontaine (dílo: Bajky) - Carlo Goldini (dílo: Sluha dvou pánů) Autor Francouzský spisovatel Jaen- Baptiste Poquelin vystupoval pod jménem Moliére se narodil v roce 1622. Od svých mladých let působil u kočovných společností jako herec a režisér. Zabýval se také psaním frašek a komedií. Poté získal místo ředitele královského divadla v Paříži. Stále vedl válku s církví a s královským dvorem. V jeho hrách se promítala soudobá mravní problematika, od postavení žen ve společnosti i v rodině, lakoty, náboženského pokrytectví až po úlisnost a snahu měšťanstva napodobovat šlechtu. Postavy jeho děl mají výrazné charakterové rysy. Děj Harpagon žije v domě se svými dvěma dětmi. Kleantem a Eliškou. Všichni o něm ví, že je lakomý a pomlouvá ostatní. Jeho největší starostí je, aby dětem nemusel dávat k svatbě věno, ale aby jej dostaly ony. Rozhodl si vzít za ženu Marianu, jíž má rád jeho syn Kleante a nechce o ni přijít. Harpagon má ale jiné úmysly. Kleanta chce oženit se starou vdovou a Elišku provdat za starého, ale bohatého Anselma. Ta má však ráda Valeria, Anselmova syna. Kleantův sluha našel poklad, který Harpagon ukrýval v zahradě. Ten ale brzy přišel na to, že mu poklad chybí. Vyslýchal celou rodinu i služebnictvo. Při tom zjistil, že se Eliška zasnoubila s Valeriem. Harpagon chtěl Valeria popravit, ale pak se objasnil jeho původ. Kleant vymyslel plán, který je pro dobro všech. Harpagon dostal zpět své peníze a dovolil svatbu Kleanta s Marianou a Elišky s Valeriem.

Témata, do kterých materiál patří