Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


3.romeo a julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3.Wiliam Shakespeare – Romeo a Julie: KdyKdeLit. Druh: Drama psané veršem Lit. ŽánrLit. Forma: Drama 5 dějství Typ vypravěče:repliky - přímá řeč postavDominantní slohový Postup:Směr: RenesanceKompoziceAdresát: Kniha může oslovit mladší, ale i starší lidi, protože zamilovaný může být člověk v každém věku.Smysl:Smyslem je poukázat na sílu lásky dvou mladých lidí, mezi něž se postaví intriky Jazykové prostředky: VYPRÁVĚCÍ ZPŮSOBY: přímá řeč postav, vyprávěcí postup TYPY PROMLUV: monology, dialogy, poznámky, věty jednoduché a souvětí VERŠOVÁ VÝSTAVBA: prolog psán anglickým sonetem, dílo blankversem JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY: spisovný jazyk, renezanční jazyk, archaismy, inverze, poetismy, rozrůzněnost mluvy TROPY A FIGURY: metafory, přirovnání, hyperboly, kontrast, epizeuxis, epifora ->Pozn: nesplňuje Aristotelovu zásadu tří jednot, nedodržuje, že by tragédie měla být psána veršem, jsou tam i komediální prvky. Splňuje ale počet dějství, vystupuje sbor, hlavní hrdina člověk, rozhoduje o osudu Lidové obraty: prostí lidé Téma :Nešťastný osud dvou milenců, boj o lásku Hlavní myšlenka: Motiv:láska, souboje, smrt, vdavky, válka rodů, dlouhý spor, láska až za hrob Charakteristika postav: Romeo Montek – Je hrdý, čestný a odvážný, má poetickou duši. Pro svou lásku je ochoten obětovat život. Julie Kapuletová – Krásná, věrná a poslušná. Je velmi mladá a naivní. Romea miluje nadevše. Merkucio – Bojovný a agresivní. Příbuzný veronského vévody. Romeův přítel. Benvolio – Romeův bratranec a přítel. Tybalt – Horlivý, nenávistný a pomstychtivý bratranec Julie. Paris – Mladý šlechtic, příbuzný veronského vévody. Je milý a upřímný, vytrvalý. Juliin otec by za něj rád provdal svou dceru. Chůva – Juliina chůva. Prostá žena. Julii miluje jako svou vlastní dceru. Manželé Montekovi, manželé Kapuletovi Vztahy mezi postavami: Tybalt a Julie - bratranec Julie stručné nastínění děje: V italském městě Verona mezi sebou válčí rod Kapuletů a Monteků. Dcera Kapuletových Julie se má provdat za šlechtice Parise, zatímco Romeo se trápí slepou láskou k Rosalině: „Ty rvavá lásko! Zášti milostné! Ty cokoli, jež z ničeho se rodíš! Tragická hříčko! Těžkopádný vánku!“ Tajemný ples svede Romea a Julii dohromady a ještě tu noc si vyznají lásku pod okny Juliina pokoje. Díky dobré chůvě Julie se koná svatba hned druhý den a otec Vavřinec je oddá. Romeo však se svými přáteli Merkuciem a Benvoliem přijde do boje s Tybaltem, bratrancem Julie, kde ho za vraždu Merkucia zabije. Romeo je vyhoštěn do Mantovy. Když Vavřinec zjistí, že svatba s Parisem se chystá, dá Julii nápoj, „jenž uspí tě ve smrt na 2 x 21 hodin“. Julii pohřbí a poté může za Romeem do Mantovy. Romeo má obdržet dopis o lsti, místo toho se ale dozvídá, že jeho choť je mrtvá. Vydá se k jejímu hrobu a tam uloží i Parise, kterého probodne mečem. Když spatří Julii, vypije jed, ta, po procitnutí, se rozhodne zabít se dýkou, neboť její život bez lásky smysl nemá. Rody se však díky tragédii nakonec usmíří. Zasazení díla do kontextu Dílo do tvorby autora:Zpočátku psal Shakespeare zejména komedie, ke konci své tvorby pak pohádky. Tragédie:Komedie: Jak se vám líbí, Kupec benátský, Marná lásky snaha, Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské Zkrocení zlé ženy, Komedie omylůHistorické hry: Richard II, III, Jindřich IV, V, VI, VIII.Dále i pohádky, romance, SONETY – Alžbětínský Romeo a Julie tvoří ideál renesančního člověka, kteří už se snaží brát osud do vlastních rukou. Romeo je hrdina, pro něhož je typická platonická láska, ale časem se vyvíjí a je pro ni ochoten zemřít. Julie je nejprve poslušná dívka, ale není už středověkou postavou a odmítá rozhodnutí rodičů. Autor do české nebo světové literatury: William Shakespeare (1564 – 1616) byl talentovaným básníkem, hercem a spisovatelem, který nezapadl v toku času a i v současné době jej obdivují lidé z celého světa. Na svém tvůrčím kontě má 38 her, 154 sonetů, 2 dlouhé epické básně a řadu dalších básní. Jeho domovem byl Stratford nad Avonem a Londýn, kde započal svou úspěšnou kariéru a později se stal spolumajitelem divadelní Královské společnosti. Renesance: znovuzrození (antiky), počátky v severní Itálii na konci 13. století, šířila se dál. - v italských městech se rozvíjel obchod, vytvořila se skupina bohatých obchodníků a bankéřů - podporovali umělce a studia = mecenáši - mnoho přírodních a astronomických objevů (Koperník, Galilei, Bruno) - tyto objevy otřásly církví. - vzrostla důvěra v lidský rozum, ve vědu - člověk zjistil, že církev nemá vždy pravdu. - objev knihtisku - Johannes Gutenberg (1447) → knihy se šíří rychleji. - inspiračním vzorem je antická kultura. renesance - etapa ve vývoji lidské společnosti humanismus- životní program, ideový proud, jedna ze složek renesance Další autorovy díla: Bouře (1611)Hamlet, kralevic dánský (1601)Král Lear (1605) - vrcholná anglická pozdně renesanční tragédie s námětem z keltských pověstí Tematicky podobné dílo:Romeo, Julie a tma - Jan Otčenášektragická novelaJana Otčenáška, vydaná roku 1958, z prostředí okupace Československa za druhé světové války, konkrétně v období heydrichiády. Slovo tma v názvu má právě symbolizovat dusné prostředí stanného práva, války a heydrichiády.Příběh Pavla a židovky Ester, jejichž lásku rozdělí vojáci za druhé světové války. Ester je jako židovka zabita. Další autoři: Giovanni BoccaccioFrancois Villon (1431–1463) - žil bohémským životem – tulák, rváč, zloděj, pokládán za prvního prokletého básníka Odkaz (Malý testament) – sbírka ironických a satirických básní Závěť (Velký testament) – rozmanité básně: nábožné, dvorské, „bláznivé“ – vše z prostředí podsvětí - zamyšlení nad osudem, zároveň výsměch sobě i jiným Miguel de Cervantes Saavedra (1547–1616) - prozaik, dramatik, básník, vrcholný autor zlatého věku španělského písemnictví - smutný život – z rodiny zchudlého šlechtice, neměli na vzdělání - v bitvě přišel o levou ruku, později v zajetí a 5 let otrokem v Alžíru, po návratu se oženil Důmyslný rytíř Don Quijote de la Man

Témata, do kterých materiál patří