Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. Faust

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Autor: Johann Wolfgang Goethe FaustI část: TÉMA:otázka dobra a zla. Hlavní myšlenka:Víra ve vítězství lidské solidárnosti. V celé knize se Faust změní z vědce, který měl nenasytnou touhu po vědění v člověka toužícího po poznání, ale ne už v takové nenasytné podobě. Čas:16. století. Prostor prostředí: (charakteristika):Německo Kompoziční výstavba děje:psána veršem se známkami střídavého rýmu. Literární druh:Drama- Div. Hra Literární žánr: Tragédie, lyricko-epická skladba II část: Vypravěč/ lyrický subjekt:J edná se o div. Hru nemá vypravěče Postavy – charakteristika: Faust -MarkétkaMefistofeles Jazyková vrstva:psáno složitým jazykem Děj:Ke konci je Faust představen jako starý vladař. Za pomoc císaři, dostal u moře bažiny, které se snažil zúrodnit. Mefistofeles tak ztrácí Faustovu duši, protože Faust chtěl svými činy pomoci lidem a tak je po smrti jeho duše spasena. III část: Autor-literární a historické zázemí:Preromantismusumělecký proud 2. poloviny 18. stol Znaky literárního směru, skupiny:odmítá konvence, příkazy, řád, požaduje tvůrčí svobodu, převládá názor, že svět není rozumem plně poznatelný Další autoři: Friedrich Schiller – Don Carlos, Loupežníci AbbéPrévost – Manon Lescaut Jean Jacques Rousseau –Emil Autor-osobnost: největší německý básník, jeden ze symbolů tvůrčího génia ve světové kultuře, vrcholný představitel literárního klasicismu  otec byl císařský rada a velmi zodpovědně se staral o výchovu a vzdělání svého syna  mladý Goethe se učil řecky, latinsky, hebrejsky, francouzsky, anglicky a italsky a dobře znal i literaturu psanou v těchto jazycích  měl oddanou a starostlivou matku  jeho sestra Catharina k němu obdivně vzhlížela  v letech 1765-68 studoval práva v Lipsku  v devatenácti se těžce roznemohl a musel se na čas vrátit domů  v té době se plně projevuje jeho jedinečné pozorovateské nadání a schopnost vcítit se do psychiky druhých  veškeré podněty z milostných vztahů, osobních setkání, rozhovorů a náhodných poznámek uchovával ve své geniální paměti a později jich využil ve své tvorbě  roku 1771 dokončil studia ve Štrasburku, ale právní praxi se věnoval jen krátce v rodném Frankfurtu nad Mohanem a ve Wetzlaru  v roce 1775 přijal pozvání vévody Karla Augusta do Výmaru a přestěhoval se tam. S výjimkou cesty do Itálie, která měla pro jeho tvorbu značný význam, a ozdravných pobytů v lázních (Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Teplice) žil v tomto městě až do své smrti.Díla:Ifigenie v Tauridě, Prometheus, Utrpení mladého Werthera.

Témata, do kterých materiál patří