Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


6. Karel Havlíček Borovský - Král Lávra

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,38 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRÁL LÁVRA KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ • * 31. října1821 –†29. července1856 • vlastním jménemKarel Havlíček;přídomek „borovský“, kterým často podepisoval své články, je odvozen od jehomísta narození →Borová•český básník, novinář, ekonom, překladatel a politik• považován zazakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky • jako devítiletý odcházína školu do Jihlavy, kde se učil němčině a také zde začalchápat národní rozdíly; gymnázium studuje v Německém Brodě; od roku 1838studoval filozofii v Praze• otec měl kupecký krám a malé hospodářství,matka z něj chtěla mít kněze• v 19 letech vstoupil do semináře -•odjel do Ruska, pracoval jako vychovatel - vychovával rozmazleného kluka; po roce se vrací (zpočátku byl Ruskem nadšený, obdivoval zbožnost a houževnatou práci vědců - vystřízlivěl:viděl zacházení s mužiky, úroveň na venkově, alkohol•redaktor a zakladatel Národních novin• v roce 1848 po potlačení revoluce byl poprvézatčen za rušení veřejného pokoje a pobuřování• Havlíček bylvykázán z Prahy a po delší době hledání se i s rodinou usadil v Kutné Hoře, zdevydával časopis Slovan, který vycházel 2x týdně; žurnalistika ho uživila -první podnikatel v mediální oblasti; Slovan byljediným veřejným časopisem proti vládě, vycházelo až 3 000 výtisků; Havlíčkovi bylo nabídnuto 4 000 zlatých, aby psal podle vládních představ - odmítl→• za svou novinářskou činnost je v letech 1851-1855deportován do tyrolského Brixenu v rakouských Alpách, kde napsal skladby: Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest svatého Vladimíra; zde mu bylo poskytnutokomfortní bydlení se služkou, Borovský však strádá po rodině, společenském životě a vlasti, během návštěvy rodiny (manželka a dcera) se nejspíš nakaziltuberkulózou; je mupovolen návrat do Prahy, kde krátce poté umírá• na pohřbuBožena Němcová údajně položila na Havlíčkovu rakev trnovou korunu jako symbol mučednictví DÍLO • literárně řazen dorealismu•cestopisy:Obrazy z Rus•básně:Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra•Epigramy LITERÁRNÍ / OBECNĚ KULTURNÍ KONTEXT •Česká literatura 1. poloviny 19. století• hledánívýchodiska z krize světa - důraz na národ,vychází z lidové tvorby a přetváří ji• prolínáníromantismu s realismem• potřebavlastenectví s funkcí literatury•realismus – přiblížení se co nejvíce keskutečnosti, objektivitě a dokonalosti SOUČASTNÍCI •Josef Kajetán Tyl- Strakonický dudák,Dekret kutnohorský,Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka •Karel Jaromír Erben- Prostonárodní české písně a říkadla,Kytice z pověstí národních •Božena Němcová-V zámku a v podzámčí, Národní báchorky a pověsti,Divá Bára,Karla,Babička, Pohorská vesnice •národní obrození - druhá polovina 18. století a 19. století;velké společenské a kulturní hnutí, kdy se český národ hlásí o svá práva arozvíjí se česká kultura, nositelem národního obrození je česká buržoazie a inteligence•nejvýraznější feudální přežitky byly odstraněnyreformami Marie Terezie a Jozefa II: vydání tzv.tolerančního patentu - povolil náboženskou svobodu některým nekatolickým vyznáním;zrušení nevolnictví;školní reformy - zavedení povinné školní docházky•autor konkrétně patří do4 etapy národního obrození, jsou to 50. léta 19. století a je to tzv. období dočasného potlačení národních snah. •literatura se orientujedemokraticky a její metoda směřujeod romantismu k realismu•literáti se snaží vidět a zobrazit svět reálně, vyjadřovat sekriticky k nedostatkům a zároveň podat nový obraz národního života KRÁL LÁVRA ČASOPROSTOR •Irsko•jedná se opoměry rakouské monarchie na přelomu 40. – 50. let 19. století, kdy nejspíše skončila vláda nepříliš schopného Ferdinanda I. zvaného Dobrotivý a skutečná moc spočívala v kabinetu kancléře Metternicha - na trůn nastoupil František Josef I.VYPRAVĚČ•er - forma, neznámý vypravěč LITERÁRNÍ DRUH A ŽÁNR•druh:• žánr:alegorická satirická skladba - využívá ironičnosti a výsměchu vůči nedostatkům •satiricky zpracovaná látka z řecké mytologie o králi Midasovi,kritika hlouposti, omezenosti a zloba panovníka•v podtextu: úděl pronásledovaného novináře (kdo odhaluje kritikou oslí uši, je stíhán) JAZYK• lidový humor,aktuální písňová podoba• smírný konec -parodie historií o hodných panovnících• prostý jazyk, lidová mluva, satirická skladba TROPY A FIGURY•METAFORY- oslí uši (jinak je moc nepoužívá a to opět proto, že s to mělo podobat lidovému textu a sám lid by to tak nevymyslel, ani by to nepochopil)• FABULE -• ELIPSA -„ve dne nemáš stání, v noci pokoje“• PERSONIFIKACE- „tu řve basa“•METONYMIE -„ten má od všech lidských srdcí klíček“ KOMPOZICE•chronologická, 34 strof po 7 verších HLAVNÍ POSTAVY •KRÁL LÁVRA- dobrotivý i krutý, omezený hlupák, nelítostné, brutální činy ( asociace se slaboduchým Ferdinandem Dobrotivým na císařském trůnu ve Vídni)•KUKULÍN - mladičký holič, bojácný, upovídaný, neschopný udržet tajemství •BASISTA ČERVÍČEK- typ českého muzikanta DĚJ Báseň vypráví o Irském králi, který je dobrým panovníkem, avšak má jednu zvláštnost a to tu, že se pouze jednou do roka nechává ostříhat a potom nechá daného holiče zabít. Nikdo nechápal proč to dělá. Jako každým rokem i letos si všichni holiči museli losovat, kdo půjdw krále ostříhat.Los padl na Kukulína, jediného syna jeho matky. Vdova z toho byla zdrcena šla se prosit za syna královi. Král se smiloval pod podmínkou, že Kukulín tajemství nikde nevyzradí. Po zdařeném střihu již Kukulín znal královo tajemství a to velké oslí uši. Kukulína tajemství sužovalo, proto mu matka poradila, ať jde za Poustevníkem. Poustevník mu dal radu, aby vyzradil tajemství vrbě. Kukulín tak učiní a velice se mu uleví. Zanedlouho se na zámku pyšnil bál a člen kapely Červíček ztratil kolíček od basy, proto si udělal nový a to právě z té vrby. Jakmile začal na plese hrát, kolíček začal zpívat: “Král Lávra má dlouhé oslí uši, král je ušatec.”. Všichni na plese to slyšeli a všechno jim došlo. Občane si však na královy uši zvykli a Kukulín se stal jeho dvorním holičem.

Témata, do kterých materiál patří