Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


17) Humor a satira

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17) Humor a satira (Světový i český dohromady) satira – dílo jakékoliv druhové formy, kt. odráží autorův výsměšný a odmítavý postoj ke skutečnosti humor –autor si dělá legraci z něčeho, co má ve skutečnosti rád ironie –využití slov určitého významu ve významu opačném, úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch, zesměšnění parodie – druh satiry, posměšná obměna obsahu uměleckého díla, výsměšná napodobenina něčeho jiného. Jedná se o napodobování již vzniklých děl, jejichž vyznění se mění tak, aby působila komickým dojmem. Může jít také o napodobování chování, gest, řeči, pohybů apod. groteska – humoristický umělecký útvar založený na spojení protichůdných prvků epigram– krátká, útočná satirická báseň ANTIKA (1) počátky satirické literatury, vznik epigramu ARISTOFANÉS – Jezdci, Mír, Žáby MENANDRAS – Dyskolos; Smírčí soud TITUS PLAUTUS – Lišák Pseudolus, Komedie o hrnci MARTIALIS – zakladatel epigramu, přes 1500 PETRONIUS – Satiricon – první román EZOP – Závistivý pes; Jeřábi a husy STŘEDOVĚK (2) rozvoj zvířecího eposu u nás: Mastičkář (1. drama, komedie), Podkoní a žák (žánr sporu), Hradecký rukopis: 3 části: - Desatero kazanie božiech (kritika, ke každému přidány tři typy hříšníků z různých vrstev), - O řemeslnících a konšelích (nepoctivost – úplatnost, podvody), - Podkoní a žák (sociální satira formou dialogu) RENESANCE A HUMANISMUS (3) kritika společnosti, špatných lidských vlastností BOCCACCIO – Dekameron RABELAIS – Gargantua a Pantagruel – kritika lidských vlastností Seervantés - Důmyslný don Quijote de la Mancha – parodie na rytířské romány SHAKESPEARE – Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Mnoho povyku pro nic, Večer tříkrálový, Jak se vám líbí Frantova práva (parodie na naučnou lit., zákony pijáctví), příběhy o bratru Palečkovi TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO – Knížky o šašiech – na základě šachové partie zobrazuje společnost BAROKO (4) důraz na náboženství a duchovní str. života => úpadek satiry a humoru knížky lidového čtení interludia – krátké fraškovité hry určené měšťanům, karikatura venkova témata: Faust, Enšpígl, bratr Paleček KOMENSKÝ – Labyrint světa a Ráj srdce KLASICISMUS (4) MOLIÈRE – výhradně komedie (33) – Tartuffe (proti církvi, pokrytectví), Lakomec, Chudák manžel; Don Juan; Misantrop; Zdravý nemocný… JEAN DE LA FOUNTAINE – bajky; Lev a komár comedia dell'arte –důraz na improvizaci CARLO GOLDONI – kritika měšťanů – Sluha dvou pánů, Poprask na laguně, JONATHAN SWIFT – kritika lidských vlastností (zbabělost, hloupost) – Gulliverovy cesty VOLTAIRE – osvícenství – Candide čili Optimismus I. A. KRYLOV – bajky, kritika soudobého Ruska NÁRODNÍ OBROZENÍ (5) PROKOP ŠEDIVÝ – Masné krámy aneb sázení do loterie; Pražští sládci V. K. KLICPERA – hist. hry, pohádky, komedie a parodie – Divotvorný klobouk, Každý něco pro vlast, Hadrián z Římsů, Zlý jelen, Veselohra na mostě F. L. ČELAKOVSKÝ – prvky satiry v díle Ohlasy písní českých J. K. TYL – frašky (situační komedie) – Fidlovačka K. H. Borovský – díla vydána až po smrti – Epigramy, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest sv. Vladimíra (nedokončeno.) REALISMUS (7) kritika spol. apod. CHARLES DICKENS – Kronika Pickwickova klubu – rozdíl mezi venkovem a městem N. V. GOGOL – Revizor – kritika korupce a režimu M. TWAIN – Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Finna NAŠE BÁSNICKÉ GENERACE 2. POL. 19. ST. (8) MÁJOVCI - J. NERUDA – Balady a romance, Povídky malostranské RUCHOVCI S. ČECH – „broučkiády“ – Pravý výlet pana Broučka do Měsíce, Nový epochální výlet pana Broučka tentokráte do 15. st. LUMÍROVCI J. VRCHLICKÝ – Noc na Karlštejně L. STROUPEŽNICKÝ – Naši furianti PŘELOM 19. A 20. ST. (7, 9) O. WILDE – Vějíř lady Windermerové, Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel, Salome V. DYK – Prohrané kampaně, Sarkasmy a satiry F. GELLNER – Po nás ať přijde potopa, Radosti života 1. POL. 20. ST. J. HAŠEK – Osudy dobrého vojáka Švejka, sb. pov. Trampoty pana Tenkráta, Můj obchod se psy aj. K. POLÁČEK – Dům na předměstí, Muži v ofsajdu, Bylo nás pět, Hostinec u kamenného stolu K. ČAPEK – fejetony a apokryfy; Dášeňka; E. BASS – Klabzubova jedenáctka; Lidé z maringotek Z. JIROTKA – Saturnin V. ŘEZÁČ – Poplach v kovářské uličce; Kluci, hurá za ním. JOSEF HELLER - Hlava XXII. MC. DONALDOVÁ – Vejce a já 2. POL. 20. ST. DRAMA J. DRDA – pohádkové komedie – Hrátky s čertem, Dlaskabáty, hříšná ves V+W – Vest Pocket Revue, Smoking Revue, Ostrov Dynamit, Golem, Sever proti Jihu, politicko-satirické hry – César, Osel a stín, Rub a líc, Těžká Barbora, Pěst na oko, Kat a blázen, Balada z hadrů, Nebe na zemi Divadla malých forem: Semafor, Ypsilon, Retuda; Sklep;; J. SUCHÝ a J. ŠLITR – navazují na Osvobozené div. – Jonáš a tingl-tangl, Zuzana je sama doma, Člověk z půdy Z. SVĚRÁK a L. SMOLJAK – hry div. Járy Cimrmana PRÓZA J. GROSSMAN A M. ŠIMEK – povídky s prvky abs. dramatu a situační komikou – Besídka zvláštní školy, Návštěvní dny B. HRABAL – Perlička na dně, Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Skřivánci na niti, Obsluhoval jsem anglického krále, Slavnosti sněženek M. ŠVANDRLÍK – Černí baroni J. ŠKVORECKÝ – Tankový prapor, Prima sezóna P. ŠABACH – Šakalí léta, Pelíšky, Pupenci, Hovno hoří → scénáře k filmům J. Hřebejka M. VIEWEGH – Román pro ženy; Výchova dívek v Čechách; Báječná léta pod psa PÍSNIČKÁŘI – I. Jahelka, J. Hutka, J. Nohavica, K. Kryl aj.

Témata, do kterých materiál patří