Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Česká pobělohorská literatura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Česká pobělohorská literatura 1. Charakteristika baroka, barokní umění - od 17. století do pol. 18. století - z portugalského slova barroco = nepravidelná perla, ozdobná perla katolické církve vůči jiným vírám, což má za následek třicetiletou válku (1918 - 1648) - Utrpení, boje a věčně trvající třicetiletá válka vede k tomu, že se lidé obracejí k jiným hodnotám. po roce 1620 probíhá 1.rekatolizace - návrat moci katolické církve 2. protireformace - snaha potlačit reformu (nápravu církve) Znaky Baroka: 1. Nedůvěra k rozumu (lidé prchají za vírou) 2. Odvrat k vlastnímu nitru (svět je plný zoufalství a utrpení) 3. Monumentalita, která se nejvíce projevuje v barokní architektuře. 4. Kontrastnost, která využívá protikladnosti života. Typickými kontrasty jsou bůh a ďábel nebo ráj a peklo. Druhy umění: 1. Architektura – mohutná, velkolepá, obsahující kopule, oblouky, velké množství ozdob a zlata. Příkladem památky je chrám sv. Mikuláše od bratrů Dienzehoferových. 2. Sochařství – dramatičnost, sochy v pohybu. Sochaři: Matyáš Braun, Ferdinand Brokoff. 3. Malířství – snaha o vyjádření výrazu tváře, kontrastnost použitá při metodě šerosvitu. malíři: Rubens, Rembrandt, Karel ŠKréta, Petr Brandl. 4. Hudba – chrámová především varhaní, fugy. skladatelé: Bach, Handel, Mysliveček. 2. Exulantská literatura. Osobnost a díla J. A. Komenského - Humanisté museli kvůli víře (nebyli katolíci) odejít do zahraničí. Jan Amos Komenský Německu). Po návratu učitelem a knězem - tragický osobní život (smrt dětí a obou manželek) - po roce 1628 nucen odejít (Lešno v Polsku, Anglie, Švédsko, Uhry, Holandsko - smrt v Naardenu) - po roce 1648 natrvalo znemožněn návrat do vlasti Tvorba: a) filozoficko-náboženská ØLabyrint světa a ráj srdce - východiska a zobrazuje svět, který se mu zdá velmi chaotický. ØKšaft umírající matky Jednoty bratrské - Komenský a vysoce oceňuje její přínos české kultuře. - Kšaft = závěť b) didaktická, pedagogická ØVelká didaktika - latinské (gymnázium) a nakonec na univerzitě. ØInformatorium školy mateřské-dílo pro matky zabývající se výchovou v rodině. ØSvět v obraze -1. obrázková učebnice na světě. ØBrána jazyků otevřená -učebnice latiny ØŠkola hrou-spis rozvíjející smyslové schopnosti. c) Encyklopedické, pansofické (vševědné) práce - Komenský usiluje o shrnutí a klasifikaci poznatků své doby a tímto poznáním napravovat svět. ØVšeobecná porada o nápravě věcí lidských ØPoklad jazyka českého- slovníkářská práce c) ústní lidová slovesnost a) Oficiální, jezuitská tvorba cíle: - prosazuje rekatolizaci a potlačuje nekatolické. Bedřich Bridel ØCo Bůh? Člověk? -úvaha o dokonalosti, velikosti boží a o nedokonalosti, nicotnosti člověka Adam Michna z Otradovic - básník a varhaník - zabývá se duchovní hudbou ØČeská amariánská muzika -shrnutí nejznámějších písní a koled té doby Bohuslav Balbín - vzdělaný jezuita ØObrana češtiny - - psána latinsky - nemohla být vydána, vychází až v době NO Antonín Koniáš - Jezuita, který vydal soupis zakázaných knih a nechal ničit české nekatolické knihy. ØKlíč- soupis zakázaných knih b) Pololidová tvorba - tvoří přechod mezi tvorbou oficiální a lidovou - většinou má známého autora - vzniká nejčastěji ve městech žánry: 1.interludia - neboli frašky z lidového života - psáno lidově až vulgárně 2.kramářské písně - písně o dobrodružných tématech doprovázené obrázky, ilustrující děj 3.knížky lidového čtení -dobrodružné příběhy často s fantastickými prvky Písmáci - tvoří přechod mezi pololidovou a lidovou tvorbou - samouci, kteří sepisovali paměti, kroniky a básně František Jan Vavák c) Lidová tvorba - vzniká na venkově - byla zdrojem pro Obrozence v 1. fázi Národního obrození žánry: písně pohádky pověsti přísloví, pořekadla lidové hry loutkové divadlo -Matěj Kopecký

Témata, do kterých materiál patří