Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moderní umělecké směry v 90. letech 19. století, česká poezie na přelomu 19. a 20. století

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (157,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PAGE 1 Maturitní otázka č. 14 Moderní umělecké směry v 90. letech 19. století, česká poezie na přelomu 19.a 20. století dosavadní úspěšný rozvoj společnosti umožňoval optimistický pohled na skutečnost, ale na konci století nastala změna: rychlé životní tempo konkurenční boj katastrofické představy chaos a desorientace růst napětí a neshod a kritické pozornosti z těchto skutečností vznikl pesimistický životní pocit, beznaděj Filosofové 1. Arthur Schopenhauer jeden z nejmódnějších filosofů té doby popíral možnost rozumového povstání možnosti vědy viděl jako nedoceněné popíral historický pokrok Dílo: Svět jako vůle představa vyjadřuje zde pochmurný názor na život, který odpovídal náladám mezi lidmi na sklonku minulého století 2. Friedrich Nitzsche německý filozof, který působil pronikavě na myšlení té doby vytvořil nesourodé esejistické dílo, kde předložil svoje myšlenky tvůrce pojmu nadčlověk (člověk, který svými schopnostmi vyniká nad ostatními) odmítal měšťáky, pro jejich špatnou morálku, vytvořil si obdiv k radikální inteligenci Dílo: Zrození tragédie z ducha hudby v tomto díle si vytvořil názor na tragédii a antické umění rozlišoval umění apollinské (jasné, vyrovnané a harmonické) a umění dionýské (vášnivé, nespoutané, disharmonické) Tak pravil Zarathustra, Soumrak bohů názory z tohoto díla zneužili italští a němečtí fašisté 3. Henri Bergson postavil se proti pozitivistickému racionalismu, pesimistický náhled na život pro lepší poznání světa doporučuje intuici podle jeho názoru se vývoj světa nedá odvodit žádnými nadpřirozenými příčinami, ale přirozenými životními pudy. umění chápal jako proces vzpomínání a snění, nikoli jako napodobování přírod Moderní literární směry I. IMPRESIONISMUS název pochází z latiny a v překladu znamená dojem a) malířství klade důraz na světlo zachycuje bezprostřední dojem, okamžitou náladu barvy jsou světlé, hra světel a stínu motivy: přírodní, portréty, atmosféra kaváren, restaurací technika malování: nanášení barev, skvrn, aby zachytily prchavost dojmu Eduard Manet Snídaně v trávě Claude Monet Imprese b) literatura sdělení bezprostředního subjektivního dojmu, vyjádření okamžité nálady, neopakovatelné chvíle (smutek, radost, melancholie, nostalgie) potlačení rozumové účasti na obsahu volné řazení zrakových a sluchových dojmů v popředí lyrika, lyrizace prózy synesteze: vnímání zároveň několika smysly básníci: P. Verlaine, A. Sova, K. Hlaváček, F. Šrámek c) architektura jedním z představitelů byl ANTONIO GAUDI památky: Praha: Výstaviště, Hlavní nádraží, Obecní dům, Zlatá husa, Pařížská ulice, pražské Vinohrady d) sochařství: August Rodin Brána pekel (Božská komedie), Balzac, Milenci F. Bílek pomník J. A. Komenského Šaloun sousoší J. Hus na Staroměstském náměstí II. SYMBOLISMUS vychází z názorů Shopenauera vyjadřuje všechny jevy našeho života pomocí určitých symbolů, náznaků, obrazových pojmenování předpokládá existenci jiného světa než je náš symboly mají poukázat na úzkou vnitřní souvislost mezi skutečným a nadpřirozeným světem důraz leží na poezii, a na hudebnosti verše, používá se volný verš podle autorů symbolismu je umělec ten, kterým jakýmkoli způsobem zastupuje nadpřirozený svět básníci: Ch. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmé, O. Březina, A. Sova, K. Hlaváček III. DEKADENCE subjektivní prožitek, zalíbení v náladách smutku, skepse, nudy, marnosti převažuje světáctví umělec musí být výstřední úsilí o čisté umění básníci: p. Verlaine, S Mallarmé, O. Wilde, Karel Hlaváček, Jiří Karásek ze Lvovic Prokletí básníci Charles Baudelaire (1821 – 1867) francouzský básník a překladatel kritik positivismu a zjednodušeného realistického pohledu na skutečnost jeho díla obsahují prvky romantismu ale byl nepřítelem romantické vášně a sentimentality kritizoval měšťácký život žil v Paříži, kde prožíval bohémský život (život bez starostní co bude následovat další den) Dílo: Květy zla vyvolala pobouření za což byl autor odsouzen k pokutě spojení představy krásy a zla, provokující otevřenost pokusil se najít krásu i v prostředí pařížské velkoměstské bídy, v děsivých obrazech ubohých starců, pod hadry žebráků Paul Verlaine (1844 – 1896) představitel symbolismu žil bohémských způsobem života podnikal toulky Evropou se svým partnerem Rimbaudem, ze kterým prožíval homosexuální vtah a za jehož postřelení v jedné z roztržek byl poslán do vězení byl mistrem náladovosti v poezii na rozdíl od Baudelaira nepředstavoval typ intelektuálního básníka, ale naopak básníka náladového a bezprostředního Dílo: Saturnské básně, Galantní slavnosti návaznost na Huga a Baudelairna Romance beze slov spontánně přibližuje svůj vztah s Rimbaudem Moudrost tato báseň vznikla ve vězení, kde se Verlain obrací ke kresťanství Jean Arthur Rimbaud (1854 – 1891) francouzský básník, který je považován za zakladatele symbolismu byl prvním čistým lirikem vyrůstal v neúplné rodině, byl vychováván pouze matkou velmi mladý odešel do Paříže, kde se stal členem komuny a zde také poznal Verlaina celé své dílo vytvořil mezi 16 a 20 rokem života, potom se umělecky odmlčel a vedl dobrodružný život koloniálního vojáka, tuláka a obchodníka se zbraněmi Dílo: jeho díla patří k nepozoruhodnějším uměleckým jevům druhé poloviny 19. století jeho dílo se vyznačuje neobyčejnou obrazností, smělými metaforami, které spojují zvuky a barvy a dalšími básnickými jevy Iluminace toto dílo původně vycházelo jen v časopisech po jeho smrti ho vydal Verlaine a popisuje určité výjevy lidského života nejznámější básní z této sbírky, je báseňOpilý koráb (snová báseň, fantazie, obrazotvornost, obraz bouřlivé plavby, ačkoli autor nikdy moře neviděl) Česká moderna vydána v roce 1895 (Machar, Sova, Březina, F. X. Šalda) byla vydána bez jednotného uměleckého programu, autoři byly různorodě zaměřeni jednotícím prvkem byl rozchod s vládnoucí politikou vznikaly polemické srážky z představiteli politiky odlišnost od předchozí generace (ostré útoky proti lumírovcům a realistům), navazovali na Havlíčka a Nerudu požadovali právo na osobité poje

Témata, do kterých materiál patří