Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
6. Máj

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Máj Autor:Karel Hynek Mácha Nakladatelství: Státní pedagogické nakladatelství Rok vydání: 2012 (1835/36) Literární druh:lyrika Literární žánr:lyricko-epická báseň, poezie Karel Hynek Mácha(1810 – 1836) byl romantický básník a prozaik bouřlivák a rozervanec žil ve velké chudobě spolupracoval s Tylem studoval filosofii a práva vášnivě četl a zajímal se o politiku hrál jako ochotník v Kajetánském divadle dělal také koncipienta v Litoměřicích se svojí láskou Eleanor Šomkovou měl syna Ludvíka dramatický vztah – hádky, útěky, rozchody, návraty (Mácha byl žírlivý) rád cestoval (došel přes Alpy do Benátek) oblíbil si hrad Bezděz a jeho okolí zemřel v den své svatby na zápal plic (v úmrtním listu, ve skutečnosti asi cholera či salmonelóza) Lori se znovu vdala na hřbitově má náhrobek: „Máchova Lori“ PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma:nešťastná láska, májová příroda, kritika společnosti Motiv: tragická nenaplněná láska smrt provinění smutek příroda nadčasovost (nesmířenost vězňů s vlastním osudem) sebelítost Časoprostor: - prostředí je okolí hradu Bezděz a Máchova jezera, česká krajina v Máji, návštěva autora po 7 letech - čas není specifikovaný, nejspíš autorova současnost PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: -chronologická kompozice - složen ze 4 zpěvů a 2 intermezz - v mezizpěvech retrospektiva - dramatický vzestup (vrchol ve 3. zpěvu) - základním znakem je kontrast (krásná příroda X osud postav) Veršová výstavba: - převládá jamb (=verš začíná nepřízvučnou dobou) a trochej -nepravidelnost rýmů; střídavé (abab), obkročné (abba), sdružené (aabb) - důraz kladen na dlouhé samohlásky - využívá zvukových prostředků, aby podpořil krásu veršů (řenčí řetězů hřmot) PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:er-forma, v závěru ich-forma Vyprávěcí způsoby / typy promluv: monology dialog Postavy: Jarmila – mladá prostá žena zamilovaná do Viléma – svedena jeho otcem Vilém – nešťastný, zamilovaný otcovrah a loupežník – nevěří ve svou vinu (svádí ji na otce) Vilémův otec – v mládí vyhnal syna z domu – Jarmilin svůdce Hynek – vypravěč, zamyšlený, depresivní – poutník ztotožňující se s Vilémem kat, zvířata (žáby, krtek), příroda (noc, rosa, bouře) Jazykové prostředky (a jejich funkce) / řeč: - spisovný jazyk - kontrasty (příroda x sebevražda) - paralely (noc x myšlenky na smrt, příroda x láska) - archaismy (anjel) - pomlčky (zvýraznění gradace) - řečnické otázky, hovorové výrazy Tropy a figury a jejich fce: metafory (strašný lesů pán = loupežník) metonymie (3.verš ukázky) apostrofa (Ach zemi krásnou, zemi milovanou = oslovení nepřítomné osoby) oxymóron (zhmotnělé harfy tón, umřelé hvězdy svit, mrtvé milenky cit) personifikace (břeh ji objímal kol a kol) zvukomalba (1. a 2. verš ukázky) přirovnání (co slzy lásky) epiteton (bělavé páry hynou) hyperbola (neskončené říše) epizeuxis (kol a kol) Ukázka textu: Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas; hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku Slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal kol a kol, a v zemi jasná světu jiných, bloudila blankytnými pásky, planoucí tam, co slzy lásky. „Hynku! – Viléme!! – Jarmilo!!!“ Kontext autorovy tvorby: v poezii pocit osamělosti, pesimismus, protiklad snu a skutečnosti práce se symboly (poutník, země) vrchol autorovy tvorby děj má historický základ děj je východiskem k filosofickým úvahám o smyslu života 1. zpěv - lyrická část –> básnický popis večerní májové krajiny - epická část –> na břehu čeká Jarmila na milence Viléma - místo něj však připlouvá Vilémův přítel, ten jí sdělí, že je Vilém odsouzen za vraždu otce - jeho otec totiž svedl Jarmilu - je uvězněn ve věži nad jezerem a Jarmila se vrhne do jezera a utone 2. zpěv - obsahuje Vilémovi úvahy ve vězení v noci před popravou - přípomíná si svůj život, vzpomíná na otce, který ho vyhnal z domova - uvažuje o vinně a nevinně, viní společnost - uvažuje také o smyslu života a přemýšlí o tom, co bude po smrti - děsí se prázdnoty 1. intermezzo - vloženo za první dva zpěvy - o půlnoci na popravišti se sbor duchů spolu s přírodou připravují na Viléma - očekávají mrtvého 3. zpěv - vyvrcholení básně - nejvíce patrný protiklad krásné přírody a lidského osudu - Vilém je popraven ráno na břehu jezeru - naposled pozoruje její krásy a posílá pozdrav zemi, která je jedinou jistotou 2. intermezzo - obsahuje nářek Vilémových druhů, loupežníků, kteří oplakávají svého vůdce 4. zpěv - uplynulo 7 let od Vilémovy smrti - do děje vstupuje sám básník, navštíví místo tragédie - na pahorku najde Vilémovu lebku - od hostinského se dozví, co se stalo - básník vzpomíná na své dětství a mládí, které je pryč - vzpomíná na zklamání v lásce - ztotožňuje se s hlavním hrdinou další díla: Cikáni Pouť krkonošská Kat Obrany ze života mého Literárně / obecně kulturní kontext: ČESKÝ ROMANTISMUS - 3. fáze Národního obrození - prvky realismu - odbočil z obrozeneckého programu - má za úkol vychovávat a posilovat vlastenectví - romantismus u nás v podstatě rozvíjí jen Mácha - MÁJje vrcholné dílo českého literárního romantismu Karel Jaromír Erben - Kytice Božena Němcová - Babička, V zámku a podzámčí - Divá Bára Josef Kajetán Tyl - Poslední Čech, Rozervanec Alexandr Sergejevič Puškin - Piková dáma - Evžen Oněgin Viktor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži - Bídníci Stručný obsah: Vilém se dozví, že jeho milá Jarmila byla svedena před tím, než se poznali. Zavraždí jejího svůdce, což je jeho otec (to on ovšem neví). Vrah je odsouzen k smrti, jeho druh oznámí žalostnou zprávu Jarmile. Ta ukončí svůj život skokem do jezera a Vilém je popraven. První zpěv popisuje Májovou přírodu a smrt Jarmily, druhý Vilémovy úvahy o vině ve vězení. Intermezzo obsahuje popis přípravy popraviště, třetí zpěv popravu Viléma a jeho vyznání lásky k vlasti, druhé intermezzo smutek Vilémových druhů a čtvrtý zpěv úvahy poutníka nad lidským osudem.

Témata, do kterých materiál patří