Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7. Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (489,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Kytice Autor:Karel Hynek Mácha Nakladatelství:Státní pedagogické nakladatelství Praha Rok vydání: 2012 (originál 1853) Literární druh:lyricko-epické dílo, poezie Literární žánr:balady(objevují se znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)) Karel Jaromír Erben(1811 – 1870) básník, historiksběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla)zakladatel moderní české baladybyl také překladatel, novinář (navázal na Čelakovského, mnoho jeho záměrů a cílů překonal)narodil se 7. 11. 1811 v Miletíně (v Podkrkonoší)studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracovalredigoval Pražské noviny (v letech 1848 – 1849) a v roce 1851 se stal archivářem Prahyoženil se s Barborou Mečířovou a narodily se mu dcery Blažena a Ladislavatěžkou ránu znamenalo pro Erbena úmrtí jeho manželky 20. srpna 1857v 60. letech trápily Erbena stále více souchotiny, které měl od dětstvík tomu se ještě přidala bolest nad ztrátou dvou dětí z druhého manželství (Vladimíra a Marie)vydával díla staré české literatury i překlady starých děl ruské literaturypodílel se na vydání druhého dílu Výboru z literatury českébyl známý tím, že hrdinové jeho literárních prací se nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti, trest je pro ně samozřejmým po každém provinění oproti hrdinům K. H. MáchyErbenovy pohádky jsou zbaveny skoro vesměs místní a časové určenosti, tím se liší od pohádek B. Němcové, v nichž se naopak odráží konkrétní životní prostředí a situacezemřel 21. 11.1870 v Praze PLÁN TÉMATICKÝ Hlavní téma: - lidské neštěstí, které nezpůsobí společnost, ale člověk sám tím, že poruší zákony (za své činy je krutě potrestán) - děj balad z Kytice není aktuální - postavy většinou neexistují v reálném světě - činnosti, které dělají, nikdo nedokáže (např. umrlec, který vstává; žena převtělená do lilie, vrby) Vedlejší téma:liší se u jednotlivých balad Motiv: boj člověka s nadpřirozenemvina a trest (trest je nevyhnutelný a krutý)mezilidské vztahy (hlavně mateřská láska)motiv osudovostimarný boj proti nadpřirozeným silám a příroděKytice – symbolizuje jednolitost, ale také soubor více jednotlivin (ne květů, ale básní) Časoprostor: - většinou venkovské prostředí (v chaloupce, u jezera, v lese, ve skále plné zlata, na hřbitově) - čas není přesně určen absolutní čas 19. století PLÁN KOMPOZIČNÍ Kompoziční výstavba: - 13 balad (původně 12) básně s tragickým koncemKytice je stěžejní a další na ni navazují, jako Květy - sbírka má pohanskou a křesťanskou složku - v pohanské osudovost, po vině následuje trest - v křesťanské přesvědčení moci lásky a pokání, lze jimi získat odpuštění - rozvržení básní bylo předem promyšlené - básně jsou ve vzájemném vztahu - zrcadlově shodné (první s poslední, druhá s předposlední atd…) - mají shodné atributy (atribut = znak, motiv) - báseň Lilie byla do sbírky přidána až ve 2 vydání Kytice a Věštkyně - dávají naději a víru v lepší budoucnost vlastencůmPolednice a Vodník - záporná role nadpřirozených postavPoklad a Dceřina kletba - narušení vztahu mezi matkou a dítětemSvatební košile a Vrba - přeměna člověka (oživlá mrtvola milence a žena převtělená ve vrbu)Zlatý kolovrat (pohádka) a Záhořovo lože (legenda) - vina, pokání, konečné vykoupeníŠtědrý den a Holoubek - kontrasty, jako je štěstí se smutkem nebo láska se smrtíLilie - 13. báseň, nikam se nehodí Veršová výstavba: Rým - sdružený (aabb) – Svatební košile, Zlatý kolovrat, Vodník, Vrba, Lilie - střídavý (abab) – Kytice, Poklad, Polednice, Štědrý den, Věštkyně - obkročný (abba), přerývaný (abcb) – Holoubek - rytmus => trochej - verš => přízvučný PLÁN JAZYKOVÝ Vypravěč / lyrický subjekt:er-forma Vyprávěcí způsoby / typy promluv: přímá řeč Jazykové prostředky (a jejich fuce) / řeč: - spisovný jazyk (jazyk 19. století) - má prudký dějový spád - dramatičnost - toho dosahuje: elipsamiasyndetonmísto sloves použití citoslovcůvyužívá zvukomalbu (s koně hop, klop, klop, klop) - oslovení – milí lidi, pane, vzácný hoste, panáčku - personifikace – podkovičky zvoní - epizeuxis – hoj jede, jede zase pán; Nesu ti, nesu v domě změnu; Div a div! - metafora – ať oči vidí potěšení mé - přímá řeč – ,,Hola,otevřete….“ , Hoj,co nám…“ , ,,Nesu ti,….“, „Hoho, panáčku,….“ - archaismus – babice, hoj, jaktěživ - metonymie – nesu v domě změnu v celé Kytici: - dějová zkratka v popisech přírody = zhuštěný děj - úsporný jazyk: neslovesné věty, chybí spojky – dramatičnost, napětí, dějový spád - dokonalá zvukomalba básnické prostředky: elipsaanaforaepanastrofainverzeepiteton konstanseufemismus (již na něm roste trávníček)apostrofa (Maria, panno přemocná)metaforaepizeuxiszvukomalbapersonifikace - živé dialogy a popisy postav i prostředí, které zde nahrazují romantické prvky - k napětí slouží úsporný jazyk, velice krátké věty, neslovesné věty - citoslovce místo sloves, přímá řeč - básně jsou psány gnomickým veršem, pro který je typická krátkost a hutnost - balady jsou snadno zapamatovatelné díky pravidelné rytmizaci a rýmování Tropy a figury a jejich funkce:viz výše Ukázka textu: Zlatý kolovrat Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede zase pán; na vraném bujném jede koni, vesele podkovičky zvoní, přímo k chaloupce. A před chaloupkou s koně hop! A na chalupu klop, klop, klop! ,,Hola, otevřete, milí lidi, ať oči moje brzo vidí potěšení mé!“ Vyšla babice, kůže a kost: ,,Hoj, co nám nese vzácný host?“ ,,Nesu ti, nesu v domě změnu, chci tvoji dceru za svou ženu, tu tvou nevlastní.“ ,,Hoho panáčku! Div a div! Kdo by pomyslil jaktěživ? Pěkně vás vítám, vzácný hoste, však ani nevím, pane, kdo jste? Jak jste přišel k nám?“ ,,Jsem této země král a pán, Náhodou včera zavolán: Dám tobě stříbro, dám ti zlato, Dej ty mně svoji dceru za to, Pěknou přadlenu.“ Kontext autorovy tvorby: Kytice z pověstí národníchbásnická sbírka o 13 básníchje Erbenovým největším dílemvyšla roku 1853pracoval na ní skoro 20 letbásně nejprve vycházely časopisecky, až později jako sbírkaautor tvořil v 19. století, konkrétně ve třetí a čtvrté etapě Národního Obrození (1830 – 184

Témata, do kterých materiál patří