Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Antická literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Antická literatura =literatura starověkého Řecka a Říma Byla základem pro Evropskou vzdělanost Řecká literatura Je starší než Římská.Psána hláskovým písmemDělíme jí : Archaické období (8. – 6. století př. n. l.) Atické (klasické) období (5. – 4. století př. n. l.) a končí asi roku 323 př. n. l. smrtí Aristotela Helenistické období (Konec ve 4. století př. n. l.) Archaické období Navazuje na ústní lidovou slovesnost Vyvinuly se 2 druhy: Lyrika – vznikají milostné poezie, elegie, bajky, anakreontská lyrika (o víně o ženách) Epika – vznikají eposy (Oddysea, Illias), bajky Epika Homér (žil asi v 8. století př. n. l.) Nejstarší řecký básník.Byl údajně slepý.Na živobytí si vydělával zpěvem.Při psaní eposů vycházel z mýtů a pověstí, které ho stahovaly k Trojské válce.Illias: Město Troja se nazývalo Illion. Je to veršovaný hrdinský epos. Tvoří jej 24 zpěvů. Zkráceně zachycuje Trojskou válku. Děj:Řecký král Agamemnón vezme Achillovi jeho zajatkyni Bríseovnu. Rozzuřený Achilles odmítá dále pomáhat Řekům v boji. Jeho matka bohyně Thetis poprosí Dia, aby mohli Trojané vítězit tak dlouho, dokud Řekové nevrátí Achillovi Bríseovnu. Trojané tlačí Řeky k lodím. Patroklos si půjčí Achillovu zbroj, aby zahnal Trojany k hradbám. Tam ho za pomocí boha Apollóna zabije Hektor. Zhroucený Achilles Hektora zabije, i když je mu souzeno, že zemře hned po něm. Hektorovo tělo potom vláčí až do řeckého tábora a uspořádá na Patroklovu počest hry. Potom Achillovi bohové přikážou, aby vrátil tělo otci Hektora, králi Priamovi. Ten mu sestrojí nádherný pohřeb. Ezop 1. Významný tvůrce bajek. Lyrika Mezi nejrozšířenější útvary: Elegie – píseň doprovázená hrou na píšťalu. Monodická lyrika – určený pro sólový zpěv, nejznámější autorkou Sapfó. Anakreontská lyrika – jednodušší písně o ženách, víně a zpěvu. Sborová lyrika – pro sbor Atické období Kultura se soustředí kolem Athén.Rozvijí se drama, historická próza , řečnictví a filozofieNejvíce populární z dramatu je tragédie, navázala na oslavy, které souvisely s bohem Dionísem (bůh vína), z počátku účinkovaly pouze muži, též jeden člověk, kteří pantomimicky předváděli to, co sbor recitoval.Později Aischylos zavádí druhého herce do dramatu, přibývá tak dialogu, ubývá úlohy sboru.Sofoklés zavádí již více herců na scéně.Herci většinou muži v maskách a kostýmech.Mezi 3 nejvýznamnější dramatiky patří: Aischylos Čerpá ze starých řeckých mýtů, které navazují na Trojskou válku.Zavádí dialog do dramatu a druhého herce.Velkou úlohu hrají bohové ve hře, kteří často vyřeší problém. Dílo Oresteia: Děj:Agamemnón se vrátil z Trójské bitvy a na prahu svého domu byl zavražděn svojí ženou Klytaimnéstrou a jejím milencem. Jeho syn Orestei se vrátil z ciziny a dostane od boha Apolóna za úkol pomstít otcovu smrt. Tehdy totiž platilo rčení "oko za oko a zub za zub". Orestei zavraždí svoji matku a jejího milence. V tomhle okamžiku však vzniká nová vražda a bohyně msty pronásledují Orestea a chtějí jeho smrt. Polobláznivý Orestei se utíká schovat k Apolónovy. Začíná tu tedy konflikt bohů, kde bohyně msty žádají po Apolónovy spravedlnost. Konflikt má rozsoudit bohyně Athéna s obyvateli Athén. Ti nechají Orestea na živu. Od této doby se soudilo za špatné činy. Sofoklés Největší dramatik tohoto období, autorem cca 120 dramat.Dochováno 7.Omezil úlohu sboru a zavádí do dramatu třetího herce.Většina děl vychází z mýtu o městě Théby.Díla: Antigóna Král Oidipus Euripides Významný dramatik, ale nebyl tak oblíbený jako Sofoklés.Zaměřuje se na problémy lidí (odklání se od bohů).Hlavními postavami jsou většinou ženy.V některých hrách se objevuje rozřešení DEUS EX MACHINA (bůh ze stroje) -> na jeviště spuštěn bůh a ten vyřeší celou situaci, hru, konfliktDílo Médea: Děj:Médeia, dcera krále Aiéta, je jednou z hlavních postav. V čele Argonautů byl hrdina Jáson a právě jemu pomohla Médeia, která se do něj na první pohled zamilovala, překonat všechny překážky při získání zlatého rouna. Například její kouzla uspala nestvůrného draka, strážce zlatého rouna. Médea dokonce nezaváhala ani před bratrovraždou. Rozsekala totiž na kusy svého mladšího bratra, tělo potom naházela do moře, a to jen proto, aby se otec při pronásledování Argonautů zastavil a prokázal mrtvému synovi náležité pocty. Jáson slíbil Médeii za její pomoc manželství, ale po deseti letech života na Korintu Jáson Médeiu opustil a hodlal se zasnoubit s Glaukou, dcerou krále. Médeia šílená hněvem se začnemstít. Daruje na usmíření Glauce svatební roucho a ozdobu do vlasů. Roucho se však na těle nevěsty vznítí a Glauka umírá. Stejný osud potká i jejího otce, který chce dceři pomoct. Z nenávisti k Jásonovi zabije Médiea i své dva syny, které s ním má.Historická próza: V 5. století př. n. l. Hérodotos(otec historie) – zabýval se řecko – perskými válkami Thukydidés – psal o peloponeských válkáchŘečnictví: Ve 4. století př. n. l. Demosthénes – psal Filipiky – útočná řeč na Filipa MakedonskéhoFilozofové: Sokratés: 1. Významný filozof, nezanechal po sobě žádné dílo, ale jeho myšlenky byly zapsány jeho žákem Platónem (nejznámější dílo Obrana Sokratova) Chodil po Athénách a ptal se lidí na různé otázky a vedl s nimi dialog. Platón: Žák Sokrata. Založil v Athénách školu -> Akademie Svá díla psal formou dialogu, kdy dvě postavy spolu rozmlouvají o nějakém problému. Dílo: Nauka o ideích Aristotelés: Nejznámější filozof z řeckého období. Byl vychovatelem Alexandra Makedonského. Zabýval se řečnictvím, básnictvím, logikou, přírodou a filozofií. Spis Rétorika – zabývá se řečnictvím. Spis Poetika – návod jak psát umělecká díla. Helenistické období Řecká kultura rozšířena do orientu.Splynutím orientální a řecké kultury vzniká helenistická kultura.Řecká literatura v tomto období upadá.Ztratila národní charakter, zdokonaluje pouze formální stránku, už nepřináší nic nového, vznikají dramata a to hlavně komediePředstavitelem je Menandros Římská literatura Navazuje na řeckou literaturu.První památky již v 6. Století př. n. l.Především právnické a hospodářské spisyPeriodizace: 1. Staré

Témata, do kterých materiál patří