Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Antigona -rozbor

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor díla k maturitě Název knihy:Antigona Autor:Sofokles Obecná charakteristika:(literární druh a žánr): drama, antická tragédie o 5 dějstvích Tematická výstavba (tematický plán): námět ( inspirace -z minulosti, současnosti, z lid. slovesnosti, autobiografická…) historická událost:Po smrti thébského krále Oidipa ujali se vlády jeho dva synové Eteoklés a Polyneikés. Eteoklós však brzy svého bratra zbavil vlády a vyhnal jej ze země. Po bitvě a oba bratři umírají a děj pokračuje… téma (obecnější a abstraktnější – o co v díle jde): hlavní téma: Polyneikův pohřeb, přes Kreónův zákaz byl Polyneik pohřben Antigonou celkové téma: mravní a lidské zákony jsou více než zákony krutého panovníka děj (příběh):Nový thébský králKreón nechalEteokla pohřbít jako obránce vlasti.Polyneikovo tělo zakázal coby tělo zrádce pohřbít. Tento zákazAntigoné porušila a bratrovo tělo pohřbila. Za to jiKreón nechal uvěznit ve skalní kobce. Antigonin snoubenecHaimón, Kreontův syn, naléhal na otce, aby tak nečinil, ale marně. I věštec Teiresiás se snažil králi vysvětlit zlá znamení upozorňující na jeho špatné rozhodnutí, ale král zůstal neoblomný. Když král vstoupil do kobky, našel tam oběšenou Antigonu, jejíž mrtvé tělo objímal Haimón. místo děje: Théby doba děje: období antiky postavy (stručné charakteristiky): Antigona – odvážná,odhodlaná za své činy nést následky, cílevědomá, ctí bohy Ismené- bojácná,zpočátku nerozhodná, chce sdílet sestřin trest Kreon - thébský král, tvrdohlavý,sobecký, krutý, nemyslí na následky, myslí si, že je víc než bůh hlavní, důležité, rozporuplné nebo originální myšlenky: heroizace člověka, který zápasí s nepřízní osudu, konflikt dvou protichůdných názorů na zodpovědnost člověka, generační konflikt Antigona a Haimon X Kreón Jazyková výstavba (jazykový plán): er-forma/ich-forma - ich-forma jazyk (spisovnost, různé vrstvy jazyka, obraznost – používání přenesených pojmenování, básnických prostředků...): spisovný ve verších s básnickými prostředky Kompoziční výstavba (kompoziční plán): chronologický/retrospektivní postup (příp. kronikářský) - chronologický vztah dějových linií – rámcový, paralelní, řetězový - řetězovýkontrasty, gradace, retardace, konfrontace - konfrontace Autor život : Sofoklés se narodil roku 497př.n.l. Jeho otec byl majitelem podniku na výrobu zbraní.Původně vystupoval sám jako herec - pro slabý hlas ale musel jeviště opustit. V roce 468 před n.l. porazil Aischyla vsoutěži dramatiků.Politicky aktivním se stal roku443/442 př. n. l., kdy byl pokladníkemathénského námořního spolku. V roce441/440 př. n. l. se stalstratégem ve válce protiSamu. Jako kněz výraznou měrou přispěl k zavedeníAsklépiova kultu do Athén. Ke konci života Sofoklův syn Iofón obvinil svého otce z duševní slabosti a žádal, aby byl zbaven svéprávnosti. Sofoklés vyvrátil synovo tvrzení tím, že přednesl před soudem píseň na Athény ze své poslední tragédie, kterou právě napsal. Zemřel roku 406př.n.l. dílo (další knihy) : Král Oidipus, Oidipus na Kolónu, Aiás, Trachiňanky,Élektra zajímavosti, zvláštnosti, perličky: Napsal 123 tragédií. Přidal třetího herce, což vedlo k omezení úlohy sboru, zhuštění a zkrácení děje, čímž se zvýšila jeho dramatičnost Období a umělecký směr: kdy a za jakých okolností kniha vznikla: 442př.n.l. vychází z Homérových příběhů odpovídá/neodpovídá uměleckému směru tohoto období (v čem ano, v čem ne): odpovídá ale Sofoklés přidává do dramatu třetího hercedalší autoři tvořící v tomto období :Aischylos, Euripidés Kritika a další vliv díla: jak bylo dílo přijato a hodnoceno v době svého vzniku: V době vzniku probíhaly soutěže dramatiků takže bylo zřejmě populární, kladně hodnoceno i zajímavé díky třetímu herci. jak je hodnoceno dnes (stejně nebo jinak), popularita: Je uznáváno jako jedno ze sedmi dochovaný Sofoklésových děl.Je velmi populární.jaká další díla tato kniha ovlivnila (knihy, ale i obrazy, hudební skladby, sochy, filmy, parodie ...) zavedl třetího herce na scénu a princip deus ex machina, to zajisté ovlivnilo tehdejší divadlo i díla adaptace díla (pro divadlo a film): Antigona byla hrána v Národním divadle v Praze. Můj názor: jak já knihu hodnotím a proč: Smutná kniha, díky archaismům je náročnější na čtení, hůř se dají pochopit určité pasáže. komu bych doporučil (a) / nedoporučila (a) a proč: Doporučil bych ji náročnějším čtenářům, kteří mají v oblibě tragédie.Proč? Protože je kvůli archaismům a básnickým prostředkům náročná na čtení.

Témata, do kterých materiál patří