Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Báječná léta pod psa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,47 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BÁJEČNÁ LÉTA POD PSA BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJEAutor: Michal Viewegh narozen roku 1962. Je absolventem gymnázia v Benešově a do roku 1989 žil v Sázavě (kde se z velké části odehrává tento román). Pracoval jako noční strážný a redaktor v nakladatelství Československý spisovatel (další podoba s románem), nebo jako učitel na zbraslavské základní škole (i zde podobnost s dalším románem Výchova dívek v Čechách). Nyní se věnuje spisovatelské profesi a žije v Praze . Začátkem 80. let mu vyšlo několik povídek ve víkendové příloze Mladé fronty,poté publikoval také v Mladém světě,Literárních novinách aj. Nejvíce se jako spisovatel začal projevovat v 90. letech a mezi jeho díla patří například novelaNázory na vraždu,Nápady laskavého čtenáře, román Výchova dívek v Čechách,soubor povídek Povídky o manželství a sexu nebo novinové fejetonyŠvédské stoly aneb Jací jsme.1. Vydání, rok vzniku díla: 1992Rok, místo a nakladatelství tohoto vydání: 1997, Brno, PetrovPostavy: Jaruška, Kvidova maminka, Kvidův tatínek, Paco, babička Líba (z matčiny strany), babička Věra (z otcovy strany) Kvido, ústřední postava knihy. Je velmi inteligentní, upřímný, tvrdohlavý, ale hodný. CHARAKTERISTIKA DÍLA Tento román je vlastně satiricky laděnou rodinnou kroniku. Ústřední dějová linie vypráví o osudu chlapce Kvida a to od jeho narození po narození jeho dcery. Rodina žije v Praze, ale po narození Kvida se rozhodnou schovat se před komunistickým režimem do Sázavy. Vedlejší linii, která se s hlavní protíná, je rozhovor Kvida s redaktorem v okamžiku, kdy mu předkládá vlastní knihu, která je zároveň hlavní linie této knihy. Epilog knihy popisuje osud rodiny po roku 1989. Dozvídáme se tedy při čtení, že děj je vlastně čten ještě někomu třetímu. Hlavním tématem je tedy vývoj Kvida motivy jsou zdezachycení atmosféry v Čechách v době normalizace až po pád komunismu (období Kvidova dospívání) a motivy politické, romantické a sociální. Román obsahuje autobiografické prvky (spisovatel sám na Sázavě žil). Dílo je psané er-formou a je zajímavé, že rodinní příslušníci Kvida jsou v knize pojmenování podle rodinného vztahu k němu- Kvidův otec, babička Věra... Dominantním slohovým postupem je zde postup vyprávěcí. V románu se objevují citace z básní, některé části jsou napsané formou dramatu či dopisů. Silným uměleckým prostředkem je zde ironie a prolínání komediálních a tragických momentů (tatínek Kvida si staví rakev při projevu jeho nemoci,…).Název díla, což se je vlastně oxymóron, znamená: báječná léta jako léta mládí, dospívání a pod psa značí dobu komunismu spojenou s cenzurou. Román ukazuje, jak v době komunismu vzdělání nic neznamenalo – vysokoškolák se stal vrátným. Přesto je na dobu nahlíženo s humorem , z čehož lze vyvodit určité poslání díla- člověk by neměl být skeptický. LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT Autor patří do současné české prózy, stejné jako tito čeští autoři: Květa Legátová (Želary), Miloš Urban (Hastrman) nebo Petra Hůlová (Paměť mojí babičce). Mezi tematicky podobné dílo patří například Občanský průkaz od autora Petra Šabacha, který zobrazuje komunismus humornou formou a hlavní hrdina je zde také dospívající kluk. Viewegh se stal jedním z nejoblíbenějších českých autorů i díky tomu, že jeho zobrazení normalizační doby nemá rysy existencionální úzkosti a undergroundově syrových zpráv o chaosu, ale poutavého děje s humoristickým odstupem.Roku 1997 byl natočený stejnojmenný film režisérem Petrem Nikolavem s hlavními hrdiny Libuší Šafránkovou, Ondřejem Vetchým a Jakubem Wehrenbergem. Knihu Michal Viewegh napsal v porevolučním období, tedy v době, kdy by mu už nehrozil žádný postih za hanění komunistického režimu a ukazování na problémy z popisované doby. Děj se odehrává v době okolo roku 1968 – 1989. Děj začíná před těsně před invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa, což byl vojenský vpád vojsk pěti komunistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) nažádost konzervativního křídla Komunistické strany Československa. V noci z úterý 20. srpna na středu 21. srpna 1968 začala tato invaze. V knize je tato situace popsána také a je zdůrazněna symbolem ulítnutí andulek dědečka a babičky Kvida. Mezi těmito dvěma historickými momenty probíhá dlouholetá okupace republiky. 70. léta poté proběhla ve znamení stranických prověrek a normalizace poměrů ve společnosti. Tato doba je známa pro cenzuru a všudypřítomné pronásledování lidí. V knize se silný vliv komunismu projevuje také- rodiče Kvida náhodou potkají svého přítele spisovatele Pavla Kohouta, který je v této době na černé listině komunistů. Komunisté bohužel tuto návštěvu objeví a díky tomu je Kvidův otec vyhozen z práce. ANALÝZA ÚRYVKU Vybrala jsem si ukázku z prostřední části knihy, z období, kdy Kvido chodí do školy. Líbila se mi, protože mi přišla humorná a také docela typická svým stylem psaní pro celé dílo. ,,Bylo už řečeno, že Kvido plynně četl dávno předtím, než začal v Sázavě chodit do první třídy. Dalo by se tudíž očekávat, že ho primitivní holé ve Slabikáři- jak se to v podobných případech dětem stává- budou nudit, ale jeho problém byl trochu jiný: protože spojoval slabiky tak jako každý zkušený čtenář zcela automaticky, podvědomě, nechápal dost dobře účel slov, která byla v učebnici právě jen kvůli procvičování onoho spojování. Kvido nechtěl věřit, že by tu všechna slova byla vytištěna prostě jen tak, bez nějakého záměru či cíle…“ V ukázce je vidět hojnost složitých souvětí a vsuvek. Dílo je napsáno spisovným jazykem, občas zde objevíme skoro knižní výrazy, které v běžné mluvě již nepoužijeme (onoho, tudíž…). HODNOCENÍ Kniha mne velmi zaujala. Líbil se mi nejen vtipný děj, ale i podání v podstatě moderní historie našeho národa- dokázala jsem si situaci o něco lépe představit než podle učebnic, jak se v normalizační době žilo. Myslím si, že dílo je dodnes aktuální- doba, o které se popisuje se týká většiny dosud žijících generací a problémy, ať už rodinné či dospívání, budou aktuální vždy, ZDROJE Přehled české literatury 20. století, Vladimír Prok

Témata, do kterých materiál patří