Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


balzac-otec_goriot

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Honoré de Balzac – Otec Goriot Otec Goriot je realistický román, který spolu s knihami Lesk a bída kurtizán a Ztracené iluze tvoří ustřední trilogii cyklu Lidská komedie. Děj této knihy se odehrává na začátku 19. Století v Paříži a ukazuje na morální úpadek francouzské společnosti, u které v této době největší roli hrály peníze. Román byl vydán roku 1835. Myšlenka díla: Hlavní cílem realistů je popsat skutečnost a to se v díle projevuje detailním popisem osob, vztahů a hlavně místa, kde se děj odehrává, což někdy bývá Balzacovi vytýkáno. Tuto knihu napsal na popud skutečné události. Balzac touto knihou upozorňuje na křivdy, volá po nápravě a odhaluje zlo, ústředním motivem je nevděčnost dětí vůči rodičům. Romám je skličujícím příběhem lidské bezcitnosti. Charakteristika postav: Otec Goriot - dříve silný, moudrý a hrdý, dnes zchudlý, zesláblý, navenek apatický k ostatním; fanaticky miluje své dvě dcery, je pro ně ochoten vzdát se všeho; nalhává si jejich lásku, avšak na svém smrtelném loži si uvědomí, že jej nemilovaly, že měly rády pouze jeho peníze; jeho charakter se v průběhu nevyvíjí (kromě poslední části, kdy umírá a uvědomuje si vztah svých dcer) Evžen de Rastignac - student práv, velmi ctižádostivý, hodný, citlivý, má dobré svědomí, idealista, pochází ze starého šlechtického rodu, je však chudý; chtěl by se stát členem pařížské společnosti, avšak poznává, že společnost je pokrytecká a beze cti; má rád a obdivuje otce Goriota pro jeho lásku k dcerám; je vlastně ústřední postavou děje; jeho charakter se vyvíjí Anastázie de Restaud – starší dcera Goriota, toužila po společenském postavení, využívá otce pouze pro peníze, manželka hraběte de RestaudDelfína de Nucingen – mladší dcera Goriota, miluje Evžena; chtěla peníze; má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ovšem také otce často využívá ve svůj prospěch a nakonec nedorazí ani na jeho pohřeb stejně jako jeho druhá dcera, v závěru knihy je naznačeno, že se s ní Rastignac bude stýkat nadále Paní de Beauséant - Rastignacova sestřenice, bohatá šlechtična; její milenec pan d´Ajudo ji opustí, načež ona navždy odjíždí z Paříže. Rastignacovi je v Paříži průvodkyní a dopomůže mu ke všem známostem Paní Vauquerová – vdova pronajímající penzionát. Žena chtivá pěněz. Z nájemníků má nejraději Vautrina, a tak ji velice rozruší, když je zatčen. Vautrin - starý, uprchlý galejník, energický a štědrý, cynický; má "prokouklou" společnost a společenské vztahy, ze kterých dokáže těžit; dokáže si užívat života; má životní zkušenosti; objevuje se i v románech Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizánBianchon - student medicíny, vždy nápomocný, nejlepší přítel Evžena, pomáhá mu starat se o otce Goriota Poiretslečna Michonneauová – zrádkyně Vautrina. Bez jejího přičinění by nebyl zatčen. Po tomto incidentu je stará panna všemi vykázána z penzionátu. Paní Couturová + její schovanka Viktorína – matka Viktoríny zemřela, když bylo dítě ještě malé a její otec se jí nehodlal ujmout. Vzala si ji k sobě tedy vdova Couturová - nejlepší přítelkyně matky děvčete - a stará se o ni jak o vlastní. Obě dámy jsou velmi zbožné. Po tom, co je zabit syn Viktorínina otce, stanou se královsky bohatými. Sylvie – kuchařka u Vauquérové Kryštof – sluha u VauquérovéTereza, Konstancie – komorné Goriotových dcer Pan de Trailles, pan d´Ajudo + další šlechtici a šlechtičny, Rastignacova rodina – matka, otec. sestry, bratři Obsah: Vdova Vauquerová u něj ucítila peníze a dobré mravy a snažila se jej získat. Když zjistila, že je Goriot nedobytný, začala jej nenávidět, pohrdat jím a svou nenávist rozšiřovala mezi ostatní nájemníky. Pan Goriot, jak mu zpočátku říkali, byl člověk velmi tichý a málomluvný, což z něj dělalo postavu tajemnou a o jeho životě a minulosti se v penzionátu neustále vedly spekulace.I když od nich byl nadobro odloučen, bylo pro Goriota prioritou štěstí jeho milovaných dcer. Ty si ve své prostopášnosti a nevděčnosti na otce vzpomněly pouze tehdy, když něco potřebovaly. Nejčastěji to byly peníze na zaplacení dluhů jejich milenců. Věděly, že otec by raději umřel, než by je nechal na holičkách a víceméně vědomě toho zneužívaly. Pomalu z něj vysávaly veškeré jeho úspory a důchody, až mu zbylo jen na nejubožejší živoření. Lidé v penzionátu se domnívali, že své jmění prohrál a dcery považovali za milenky, které si vydržoval. Úměrně ztrátě majetku se vytrácel i respekt, kterému se Goriot v penzionátu zpočátku díky svým penězům těšil, stal se více než kdy předtím předmětem věčných spekulací a jakýmsi obětním beránkem, nad jehož hlavou se spolčovali ostatní nájemníci. Začali mu říkat otec Goriot. Děj knihy se odehrává v roce 1918, v době, kdy byl otec Goriot už takřka žebrákem. V této době bydlel u Vauquerové mimo jiné Evžen de Rastignac, zatím ještě nezkažený čestný venkovský mladík, který přijel do Paříže studovat práva, aby vymanil svou rodinu z úpadku. Ctižádostivý Evžen byl plný naivních ideálů mládí a byl rozhodnut dobýt Paříž. Měla mu k tomu dopomoci sestřenice, hraběnka de Beauséant, jedna z nejváženějších dam té doby. Ta jej nejenom uvedla do vysoké společnosti,ale zasvětila jej také do jejích tajů a zákonů. Přestože Evženovi tento stav zaváněl povrchností a omezenectvím, stál o to se s ním stůj co stůj ztotožnit, a hodlal k tomu využít některé z urozených dam. Nejprve zkoušel své štěstí u krásné paní de Restaud, ale byl ještě nezkušený a dopustil se mnoha společenských chyb, takže u ní nakonec pohořel. Ke svému úžasu se ale dozvěděl, že otcem této nesmírně bohaté, krásné a celou Paříží obdivované dámy je ubohý otec Goriot. Toto zjištění Evžena dohnalo k hlubšímu studiu jeho postavení. Díky sestřenici se seznámil se Goriotovou druhou dcerou Delfínou, kterou zrovna opustila milence, a která byla v záchvatu zoufalství a samoty Evženovi přístupnější než její sestra. Stala se jeho milenkou a zároveň červem na jeho dosud čisté duši stal se kvůli ní hazardním hráčem. Stejnou měrou, jakou se Evžen sbližoval s Delfínou, se sbližoval i s jejím otcem- stal se jejich prostřed

Témata, do kterých materiál patří