Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.21 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Bohumil Hrabal- Ostře sledované vlaky

1. část

 • zasazení výňatku do kontextu díla

 • téma a motiv

- tématem je válka a přerod chlapce v muže, nechal se inspirovat svou prací na drahách

- motiv života a smrti, konce války, lásky a zklamání

 • časoprostor

- nádraží Kostomlaty, 2. světová válka 1945

 • kompoziční výstavba

-chronologická, retrospekce hlavního hrdiny, 6 kapitol

- sled událostí je přerušován krátkými retrospekcemi (návraty do minulosti) hlavního hrdiny

 • druh a žánr

- druh: epika

- žánr: novela

- forma: próza

2. část

 • hlavní postavy

- Miloš Hrma- mladý výpravčí, má komplex ze svých problémů v intimním životě, pokusí se o sebevraždu, obdivuje výpravčího Hubičku a má rád svou dívku Mášu, nakonec komplexy vstřebá, nabude odhodlání, zúčastní se protiněmecké akce a přijde při tom o život

- výpravčí Hubička- záletník, přednosta ho proto nemá rád, nesnáší Němce

- Přednosta- miluje své holuby, trochu přihlouplý, má být povýšen, ale uniforma od trusu mu to znemožní

- Paní přednostová- trpělivá, chápající a hodná paní

- Máša- Milošova slečna, má Miloše ráda

- Zdenička Svatá- telegrafistka, ochotná „oběť“ Hubičkových záletů, pravdomluvná

- Viktorie Freie- pohledná Rakušanka, díky ní dostal Miloš odvahu na odstřelení vlaku

- Hraběnka Kinská- pobožná šlechtična z nedalekého panství

 • vyprávěcí forma

- ich- forma

- vypravěčem je hlavní hrdina= Miloš, zachycuje své pocity, prožitky i názory na další postavy nebo situace

 • typy promluv

- dialogy, monolog

- delší popisné pasáže, dlouhá souvětí (proudy Milošova vědomí)

3. část

 • jazykové prostředky

- spisovná čeština

- nespisovná čeština: hovorová čeština (mužskej, pozejtří) nádražácký slang

- vyskytují se německé výrazy a vulgarismy

- používání spojky „ten“

 • tropy a figury

- eufemismy- crčet, chrčet (kakofonické =nelibozvučné spojení souhlásek)

- použití slov se symbolickou hodnotou- medailonek (symbol rodinných pout)

- metafory

- kontrast (hrůza x naděje, krásy x ošklivost)

 • kontext autorovy tvorby

- prozaik, jeden z nejosobitějších a nejpřekládanějších spisovatelů 2. ½ 20. století

- narozen v Brně, vystudoval práva, od 60. let se věnoval profesionálně literatuře, vystřídal řadu zaměstnání, zamiloval si oblast Kerska, zemřel při pádu z okna nemocnice

- charakteristika tvorby:

 • publikoval částečně oficiálně, částečně i v samizdatu nebo exilu

 • nenapodobitelný, výrazný autorský styl

 • často chybí souvislý děj, díla jsou tokem zdánlivě nesouvisejících příběhů- vliv surrealismu, používal metodu tzv. automatický text (popisuje myšlenky postav, tak jak plynou, nesnaží se je upravovat, působí to autenticky)

 • pábitelství= neologismus, zvláštní druh vypravování, autentické, spontánní. Pábitel je člověk, který má pestrá život, hodně toho zažil a rád vypravuje své zážitky ostatním

 • u postav, které jsou většinou zcela obyčejnými lidmi, hledá tzv. perličku na dně= dobré jádro, prostou lidovou moudrost

 • užívá hovorový jazyk, někdy i nespisovný jazyk (obecná čeština, slang, vulgarismy)

 • časté autobiografické prvky

 • nadsázka, černý humor, erotické motivy, hospodské povídačky

Témata, do kterých materiál patří