Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,86 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Rozbor díla k maturitě Název knihy:Romeo a Julie Autor:William Shakespeare Obecná charakteristika:druh - drama; žánr - epické drama; forma - tragédie Tematická výstavba (tematický plán):druh-drama, žánr-epické drama, forma- tragédienámět ( inspirace -z minulosti, současnosti, z lid. slovesnosti, autobiografická…) Příběh vychází z básně anglického básníka A. Brookea a z všeobecně známého příběhu o dvou milencích, který byl znám již ve starém Řecku. téma (obecnější a abstraktnější – o co v díle jde) Nešťastný osud dvou milenců pocházejících ze dvou znepřátelených rodů. Myšlenka tkví v tom, aby mladí lidé- jako Romeo a Julie- bojovali za právo na lásku i proti nepřízni osudu. děj (příběh) Příběh se odehrává vitalském městěVerona, kde žily dva významné rody – Kapuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhl dávný spor. Děj příběhu začíná popisem střetu mezi Monteky a Kapulety nanáměstí ve Veroně, který ukončí ažvévoda Eskalus. Těmito vyhrocenými spory mezi oběma rody je naplněno první jednánítragédie. Nyní se však po celé Veroně šíří zpráva, že u Kapuletů bude velkýmaškarní ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Julie s Paridem. Toto se dozví i Montek Romeo a se svými dvěma věrnými druhy Merkuciem a Benvoliem se rozhodne navštívit tentoples, přestože se koná v domě úhlavních nepřátel. Romeo tam se svými druhy pod rouškou plesové masky skutečně pronikne a ocitne se na plese, kde jsou přítomni všichni příbuzní a známí rodiny Kapuletů. Tybalt však Romea pozná a chce ho zostudit tím, že vyprovokuje bitku za to, že si dovolil vstoupit na ples Kapuletů. Starý Kapulet ale jeho počínání zastaví s tím, že nechceskandál po celé Veroně. Romeo tedy se svými přáteli zůstává na plese a spatří zde Julii. Ta se mu zdá překrásná a říká, že doposud nepoznallásku, dokud nespatřil tuto ženu. Láska na první pohled. Ples pomalu končí, ale oba mladí lidé na sebe musí pořád myslet. Romeo v noci tajně navštíví zahradu Kapuletů a tajně slyší Juliino vyznání vřelých citů k němu. Sám se pak dá poznat a pod balkónem u Juliinyložnice jí otevřeně vyzná lásku. Druhý den oba milence tajně oddá otec Vavřinec, který mladou dvojici podporuje, protože doufá, že sňatek Romea a Julie pomůže jejich rodiny usmířit. Jenže Tybalt, Juliin bratranec, nenávidí Romea. Odpoledne v densvatby zabije Tybalt Romeova přítele Mercucia, který přijme výzvu k boji místo Romea (ten Tybalta nyní považuje za příbuzného), a Romeo následně zabije Tybalta. Za vraždu Tybalta je vyhoštěn z městaVerony a odchází doMantovy. Mladí manželé se musí rozloučit. Pan Kapulet, který samozřejmě nic neví o sňatku své dcery, má pro Julii zprávu, že již zítra bude mítsvatbu s Paridem. Julie s tím nesouhlasí, ale otec jí dá jen dvě možnosti: buď svatba s Paridem, nebo ať táhne z jeho domu. Proto zoufalá Julie s pomocí chůvy požádá otce Vavřince o pomoc. Ten zajistínápoj, po kterém bude Julie vypadat jako mrtvá, a Romeo si pro ni nakonec přijde dohrobky Kapuletů. Nápoj ji uspí a Julie skutečně vypadá jakomrtvá. O jejím pohřbu se dozví i Romeo, ke kterému shodou náhod nedorazil posel od otce Vavřince se zprávou, že Julie ve skutečnosti nezemřela. Posel nedorazil, protože nebyl vpuštěn do města kvůli zdejšímu moru. Romeo si koupí jed ulékárníka v Mantově, vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Na hřbitově potká Parise a v souboji jej zabije. Romeo poté vstoupí dohrobky Kapuletů a spatří Julii. Zoufá si nad osudem a její smrtí a znovu jí vyznává svou lásku. Po rozloučení se světem pije Romeo jed. Julie se probouzí, ale vedle ní leží již mrtvý Romeo. Zdrcená Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny usmířil až smutek nad ztrátou jejich dětí. Nechaly vystavět zlatésochy Romea a Julie, které dodnes stojí ve Veroně. místo děje: Veronadoba děje: 16.stol.postavy (stručné charakteristiky):Romeo- z rodu Monteků, manžel Julie, zabil Tybalta Julie- z rodu Kapuletů, je jí pouze 14let, měla si vzít Parise ale je manželkou Romea Rod Kapuletů x Rod Monteků- dva navzájem se nesnášinlivé rody Tybalt- Bratranec Julie, zabit Romeem, zabil Merkucia Merkucio- vévodův příbuzný, přítel Romea Jazyková výstavba (jazykový plán): er-forma/ich-forma - er formajazyk (spisovnost, různé vrstvy jazyka, obraznost – používání přenesených pojmenování, básnických prostředků...):Shakespeare používá: eufonii, archaismy, eufemismy, metafory, antiteze a personifikace Kompoziční výstavba (kompoziční plán): chronologický/retrospektivní postup (příp. kronikářský)- chronologický vztah dějových linií – rámcový, paralelní, řetězový - řetězovýkontrasty, gradace, retardace, konfrontace – konfrontace, gradace, kontrast Autor William Shakespeare se narodil roku 1564 v anglickém městě Stratford nad Avonou. O jeho dětství toho není příliš známo, ale pravděpodobně studoval na gymnáziu ve svém rodném městě. V osmnácti letech se oženil s Anne Hathawayovou, s níž měl tři děti. Syn Hamlet předčasně zemřel ve svých jedenácti letech, což poznamenalo Shakespearovu pozdější tvorbu. Své první hry začal psát asi kolem roku 1592, kdy se přestěhoval do Londýna. Působil zde také jako herec, ale kvůli morové epidemii byla divadelní představení zrušena a musel se proto na čas stáhnout do ústraní. V této době se věnoval především poezii. Po odeznění moru se opět vrátil do Londýna, kde se stal členem herecké skupiny Lord Chamberlain's Men, která později přesídlila do divadla Globe. V tomto období napsal Shakespeare většinu svých her, zprvu díla historická a komedie, později, zřejmě z rozčarování tehdejší společností, přešel k tragédiím. Ke sklonku svého života se odstěhoval zpátky do Stratfordu. Zde se věnoval psaní sonetů, ale nezanechal ani dramatické tvorby. Zemřel 23. dubna 1616, ve stejný den jako španělský spisovatel Cervantes. Shakespeare napsal celkem 154 sonetů a 39 her, některé z nich ve spolupráci s dalším anglickým dramatikem Johnem Fletcherem. Všechny jsou světské, postavy v nich vystupující ctí renesanční ideály. Při tvorbě svých d

Témata, do kterých materiál patří