Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povinná četba - Mácha, Karel Hynek - Máj

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Karel Hynek Mácha – Máj Bibliografie: MÁCHA, Karel Hynek.Máj. Praha: Levné knihy KMa, 2000. ISBN 80-86425-92-4. Web: Literární druh lyrika – literární druh, který nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy básníka. V máji stojí v popředí před epikou. V básni jsou důležité filozofické reflexe, hluboké myšlenky a líčení přírody. epika – literární druh, který má děj (velmi jednoduchý příběh) Literární žánr lyricko-epická reflexivní filozoficko-symbolická skladba LITERÁRNĚ A SPOLEČENSKO-HISTORICKÝ KONTEXT Třetí etapa národního obrození (1830 – 1848) -ve 30. letech: > ustanovena norma spisovné češtiny > probuzen zájem vzdělanců o národní dějiny i česky psanou literaturu -30. – 40. léta: > spisovatelé usilují o vytvoření literatury, která by odpovídala soudobým zájmům a potřebám národa > zájem o lidové vrstvy > střed dvou protichůdných směrů: •romantismu – •biedermaieru – životní styl měšťanské vrstvy v Evropě v letech 1815 – 1848, důraz na osobní zájmy a rodinu, oslava pohody a klidu rodinného prostředí např.Magdalena Dobromila Rettigová – Kuchařka Josef Kajetán Tyl1 (dramatik) Václav Kliment Klicpera (dramatik) > spor o romantismus, a tím o orientaci české literatury -40. léta: > polemika mezi Tylem a Havlíčkem Borovským o podobě účinného vlastenectví KONTEXT AUTOROVY TVORBY Karel Hynek Mácha (* 16. listopadu 1810 – † 5.listopadu 1836) - vl. jm. Karel Mácha, rodiče ho nechali pokřtít – přijal jméno Ignác, které si později počeštil na Hynka - otec Antonín Mácha, matka Marie Anna Kirchnerová - narodil se v Praze naMalé Straně2 - studoval filozofickou a právnickou fakultu na Pražské univerzitě (dnešní Karlova) - po studiích vykonával advokátního praktikanta v Litoměřicích - uměl německy, česky, latinsky a polsky (rád četl polské romantiky3 ) - rád se toulal po českých hradech, zříceninách, lesích – ačkoli většinou putoval s nějakým kumpánem (např. kamarádem Eduardem Hindlem, Antonínem Strobachem – pozdějším předsedou Říšského sněmu), cítil se velice svobodný, na svých cestách pil, tvořil rozervané básně, kreslil skicy (navštívil hrad Bezděz →Večer na Bezdězu, Valečov, Trosky, hrad Kost Český Šternberk, Konopiště…navštívil až90 hradů4 ) - došel pěšky (měl hluboko do kapsy) do Itálie (Benátky), rád chodil po Krkonoších →Pouť Krkonošská -oblékal se velmi výstředně (jeho přátelé o něm napsali:K. J. Erben –Zpola šílenec,Karel Sabina–Velepodivná povaha), ve vztazích byl sobecký, hrubý a žárlivý (dle jeho zašifrovaného deníku) - jeho první láskou byla Marinka Štichová, ale ta se provdala za 20letého lesního adjunkta - r. 1833 se stane členemTylova ochotnického divadelního5 spolku (Kajetánského divadla na Malé Straně) – zde se seznámí s Lori - měl o 6 let mladší přítelkyni Eleonoru (Lori) Šomkovou (německá herečka) – z jejich vzájemné korespondence je patrné, že Mácha byl velice žárlivý a rozkazovačný:„Piš mi všecko, co víš nového, a pak žádného ať nenecháš k sobě přicházet z Tvých přátel, to Ti poroučím.“ -zemřel těsně před plánovanou svatbou s Lori - uvádí se, že zemřel na zápal plic po obětavém hašení požáru v Litoměřicích - nebo se pravděpodobně napil otrávené vody (dle dopisu Lori), chodil do práce, byť měl strašlivé průjmy a zemřel skoro po dvou týdnech v noci z 5. na 6. listopadu 1836 na choleru, kterou se nakazil při návštěvě Prahy - dalším vysvětlením je nákaza ze zkaženého masa, jak píše Mácha rodičům:Maso jsem musel vyhodit, protože smrdělo… - pohřeb měl v den plánované svatby 8. listopadu 1836 (z rodiny se dostavil jen bratr Michal, který přijel původně na svatbu, - S Lori měl syna Ludvíka (snad to byl důvod ke svatbě), který Máchu přežil o necelý rok († 1837) a Lori se pak po 12 letech provdala za policejního úředníka, odstěhovala se s ním do Krakova, po jeho smrti se vrátila opět do Prahy, kdy byl již Mácha uznávaným velikánem české literatury, zemřela 1891 - Lori se prý na jeho hrob nikdy nepřišla podívat, po 10 letech mu Karel Havlíček Borovský nechal zbudovat důstojný náhrobek - po více než 100 letech (vzápětí po okupaci 7.5.1936 byly Máchovy ostatky spolu s pomníkem (jenž nechali opravit májovci) převezeny z Litoměřic na Vyšehrad před německým záborem českého pohraničí – jako protiokupační protest) x paradox s Tylovou kritikou nečešství - ve svém intimním deníku dodnes šokuje svou otevřeností a sexuální náruživostí, proto jej Mácha zašifroval. Po jeho smrti ho zčásti rozšifrovalJakub Arbes (zakladatel romaneta u nás). Oficiálně tento deník vyšel až v r. 1993 v publikaciIntimní Karel Hynek Mácha(podobné zápisky má např. i Puškin) - socha K. H. Máchy na Petříně (sochař Josef Václav Myslbek) – vyobrazen jako pěvec lásky, něžný chlapec (ale jeho verše jsou plné hrůzy – vražda vlastního otce, poprava Viléma…) Počátky jeho tvorby - své prvotiny psal již na gymnáziu, ale v němčině - brzy psal česky - mezi jeho prvotiny patří báseňSvatý Ivan, kterou předložil svému přednášejícímu Josefu Jungmannovi, který byl básní uchvácen - svou tvorbou se nejvíce přiblížil evropským trendům - náměty čerpal ze svých cest, z četby evropských romantiků (G. G. Byron, W. Scott, J. W. Goethe) Díla prozaická: •Obrazy ze života mého – soubor autobiografických povídek, z nichž Mácha dokončil jen dvě: >Večer na Bezdězu (1834) – lyrizovaná próza s cestopisnými prvky >Marinka (1834) – romantická povídka založená na kontrastu snu a skutečnosti, krásy a ošklivosti. •Pouť krkonošská (1835) – básnická próza. Hlavní hrdina (poutník) se vydává na Sněžku, kde se v klášteře žijí mniši. Kromě živých tu jednou v roce ožívají i ti mrtví. Jedná se o zamyšlení nad otázkami posmrtného života i celé lidské existence. •Cikáni (1835) – nejrozsáhlejší Máchovo dílo, opět se opakuje kontrast snu a skutečnosti, tematicky velmi blízké básni Máj – mladý cikán najde svou milenku svedenou, v otci poznává jejího svůdce a v milovaném pěstounovi vraha svého otce. Děj se odehrává na Kokořínsku a v Itálii. •Křivoklad – povídka, součást nedokončené čtyřdílné románové skladby s názvemKat Dalšími povídkami tohoto cyklu měly býtValdek, Karlův Tejn, Vy

Témata, do kterých materiál patří