Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Carlo Goldoni Osvaldo - Sluha dvou pánů

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,6 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

SLUHA DVOU PÁNŮ část ●literární druh drama ●literární žánr komedie ●literární forma drama Kompozice ●určení místa a času textu místo: Benátky čas: neurčený ● pravděpodobný adresát Kdokoli, hra nemá jasné zaměření. Pobaví kteréhokoli diváka. ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Námět sluhy Truffaldina, který slouží dvěma pánům zároveň, pochází ze hry Luigi RiccobonihoHarlekýn, sluha dvou pánů. Goldoni hru napsal během pobytu v Pise, kde pracoval jako advokát. Hra měla úspěch a Goldoni podepsal smlouvu, která mu zajišťovala práci na další 4 roky. určení smyslu díla Smyslem díla je pobavit diváky. Hlavní téma Téma – sloužení pánům – již není aktuální. Autorův humor se jeví jako nadčasový, hra baví diváky od 18. století. Část Vypravěč:dialog – střídání více ich-forem Postavy: Pantalone Agnivorla – spravedlivý, urážlivý, čestný Klárka – zamilovaná, mlčenlivá, spolehlivá, naivní Palmiro Palmark – doktor, chytrý Silvio – zamilovaný, výbušný, netrpělivý, zbrklý, vášnivý Beatrice – převlečená za muže, mazaná, moudrá, prolhaná, spravedlivá, ohleduplná Florindo Aretust – bojovný, milý, zoufalý Brichella – mlčenlivý, přátelský Smeraldina – krásná, věrná, drzá Truffaldino – prolhaný, vypočítavý, negramotný, mazaný, komický ●dominantní slohový postup vyprávěcí Vyprávěcí způsob Dialogy, vtipnost, nadsázka Typy promluv Část Jazyk textu je většinou spisovný, objevují se ale i nespisovné výrazy (familie, polívka) dále pak slov citově zabarvená, konkrétně zdrobněliny 2. Literárněhistorický kontext Autor: Carlo Goldoni Osvaldo (1707–1793) ●zařazení autora do uměleckého směru Klasicismus umělecký směr, který vznikl ve Francii ●určení století, v němž autor tvořil 18. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Pierre Corneille (1606–1684) Jean Racine (1639–1699) Moliére (1622–1673 ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Zpěvačka, Harlekýnův syn, ztracený a opět nalezený Děj: Pan Pantalone a pan Dottore zasnoubili své děti Clarice a Silvia. Do domu přichází Truffaldino, sluha Federiga Rasponiho z Turína, který byl podle posledních zpráv zabit. Federigo se měl oženit s Clarice, která je nyní zděšená, je totiž do Silvia zamilovaná a Federiga nechce. Vstupuje Beatrice, převlečená za svého zabitého bratra Federiga, a hostinský dosvědčuje, že se jedná o pana Federiga. Nastává problém, kdo se ožení s Clarice. Beatrice-Federigo zatím nechává tuto otázku otevřenou, je potřeba vyřídit také účetnictví. Přijela proto, aby našla svého milého Florinda, a po cestě si najala jako sluhu přidrzlého Truffaldina. Ten otálí před hostincem, kde se právě objevil Florindo se svým sluhou Milinim. Truffaldino se chopil příležitosti a nechal se najmout i Florindem. Bude teď dostávat dva platy a dva obědy, což se mu líbí. Silvio chce mluvit s Federigem, ale Truffaldino mu přivede druhého pána, Florinda. Silvio a Florindo hovoří o ne/zabitém Federigovi, až Florindo dojde k závěru, že ho zřejmě nezabil a měl by se rychle vrátit za svojí Beatricí. Vrací se Truffaldino s dopisy, které cestou pomíchal a nemohl rozdělit, protože neumí číst. Florindo si přečte dopis určený Beatrici, takže už ví, že je také v Benátkách a že je převlečená za muže. Beatrici potom Triffaldino namluví, že dopis někdo otevřel na poště. Clarice pláče, protože si nechce vzít Federiga. Otec ji přemlouvá, ať na Silvia raději zapomene. Přichází Federigo-Beatrice a prozradí Clarice své tajemství, že se převléká za muže a že si ji rozhodně nechce vzít. Dottore jde za Pantalonem, aby vyjednal sňatek svého syna Silvia s Clarice. Muži se dají do hádky, do které vstupuje i Beatrice-Federigo a Silvio. Silvio zuří, žárlí na Beatrice a přísahá pomstu. 2. dějství Betarice-Federigo nakázala Truffaldinovi, aby nechal připravit oběd o šesti chodem pro ni a jejího hosta. Truffaldino má obrovský hlad a vede s hostinským Brighellou dialog o jednotlivých chodem, během kterého v zápalu roztrhá svěřenou Beatricinu směnku na 40 tisíc. Během nošení jídel přichází Florindo a diví se, že už má nachystanou večeři. Služebná slečny Clarice Smeraldina přinesla dopis pro pana Federiga. Aby ho nemusela hledat, předala ho Truffaldinovi, a protože je oba zajímalo, co je v něm napsáno, otevřeli ho. Beatrice-Federigo na to samozřejmě přišla a Truffaldina nakopala. Totéž udělal později i druhý pán, Florindo. Truffaldino prohledává kufry obou svých pánů, rád by našel něco k jídlu. Některé věci přemístí, takže Florindo ve svém kufru najde Beatricinu podoiznu a ona jeho písemnosti. Oběma Truffaldino namluví, že jeho bývalý pán zemřel, takže jsou oba zoufalí. Beatrice v zoufalství prozradí před Pantalonem, že je žena. Pantalone to urychleně sděluje Silviovi. Ve chvíli, kdy se chtějí Beatrice i Silvio zabít, do sebe vrazí. Oba chtějí po Truffaldinovi, aby jim osvětlil, jak se věci mají, ale ten si i nadále vymýšlí. Rád by ale dostal za ženu Smeraldinu, a tak prosí Silvia, aby mu to zařídil. Vše se vysvětlilo a očekávat se dají dokonce 3 sňatky.

Témata, do kterých materiál patří