Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Moliére - Lakomec

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,12 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

LAKOMEC část ●literární druh Drama (má děj, předvádí skutečnost ●literární žánr Komedie (končí šťastně, stejně jako pohádka, humorná nadhled ●literární forma Drama ●posouzení aktuálnosti díla chamtivost – stálá vlastnost intriky v rodině – trvalý jev touha staršího muže po mladší ženě – stále aktuální Kompozice Chronologická – dodržování časové posloupnosti ●určení místa a času textu Paříž, čas neurčená ● pravděpodobný adresát divák, který se chce pobavit lidé, kteří příliš lpějí na penězích ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla nejproslulejší Moliérova hra, inspirovaná Komedií o hrnci - Plautus určení smyslu díla být lakomý se nevyplácí, lakomý člověk se stále užírá hrůzou a nikdo ho nemá rád Hlavní téma Harpagonův život Část Vypravěč:er-forma, řeč vypravěče já podobu monologu ve 3 osobě Postavy: Harpagon – vdocec, lichvář, necitelný lakomec, obětuje pro peníze i rodinu… Eliška – dcera lakomce Kleantes – syn Čipere – sluha syna, oddaný Mariana – chudá dívka zamilovaná do Kleantese Valér – zamilován do Elišky Frosina – dohazovačka ●dominantní slohový postup vyprávěcí Vyprávěcí způsob dialogy, monology Typy promluv Polopřímá řeč Část Logická stavba vět, gramatická pravidla, přirozená forma běžné řeči, text je členěn do odstavců, kapitol Spisovná čeština, hovorový jazyk, zvláštní vyjadřování (bratr sestra si vykají) 2. Literárněhistorický kontext Autor: Moliére ●zařazení autora do uměleckého směru Klasicismus ●určení století, v němž autor tvořil 17. století ●určení dalších autorů stejného um. směru Pierre Corneille (1606–1684) Jean Racine (1639–1699) Jean de La Fontaine (1621–1695) ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Lékařem proti své vůli, Učené ženy, Škola pro muže, Škola pro ženy Děj: První dějství – děti Harpagona, Eliška a Kleant, se domlouvají, jak říct otci, že mají partnery; Eliška sluhu Valéra a Kleant dívku Marianu. Otec jim však sděluje, že se chce oženit s dívkou Marianou a Elišku chce provdat za padesátníka Anselma. Druhé dějství – Kleant si chce vypůjčit od lichváře, půjčku mu zajišťuje sluha Čipera. Ukáže se, že oním lichvářem je Harpagon. Třetí dějství – Mariana s dohazovačkou přichází velmi nerada do Harpagonova domu na námluvy. Rozzáří se, když zjistí, že její milý Kleant je Harpagonův syn. Čtvrté dějství – oba páry se domlouvají, jak odradit Harpagona od sňatku. Čipera schoval Harpagonovi pokladnici, a tím obrátil jeho pozornost na peníze. Páté dějství – zatímco komisař vyslýchá všechny v domě, na večeři přichází hrabě Anselm. Odhaluje se, že je otcem Valéra a Mariany a je natolik bohatý, aby zaplatil obě svatby.

Témata, do kterých materiál patří