Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká literatura v letech 1900-1914

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19.31 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Nové zpěvy

 • Sbírka, lyrika

 • Začátek 20. století

 • Téma: okouzlení moderní civilizace a technické vymoženosti

 • Projev civilismu v české poezii

 • Formální prostředky

Petr Bezruč

 • Básník

 • Přelom 19. a 20. století

 • Zpochybnil pravost rukopisů

 • Vyjádřil národnostní a sociální útlak ve Slezsku

Slezské písně

 • Sbírka, lyrika

 • Začátek 20. Století

 • Petr Bezruč- pseudonym

 • Podnětem pro napsání – vážná nemoc

 • Upozornil na situaci ve Slezsku

 • Téma: útlak národnostní a sociální

 • Motiv pomsty a vzpoury, užívá nářečí

 • Symbolismus a realismus

František Gellner

 • Básník, prozaik, karikaturista

 • Ovlivnil českou poezii- užíval hororové výrazy

 • Znechucen společností, anarchista

Po nás ať přijde potopa!

 • Sbírka, lyrika

 • Začátek 19. Století

 • Pesimismus a pocit marnivosti

 • Vychází ze symbolismu a dekadence

 • Smíření s vlastním osudem

 • Básnický subjekt se snaží zahnat marnivost alkoholem i láskou žen, často prodejných. Výsledkem je ještě větší smutek

Radosti života

 • Sbírka, lyrika

 • Pesimismus, výsměch-radosti života=holky a alkohol

 • Předmětem ironie- vztah muže a ženy

 • Smutek

 • Uplatnění většího odstupu a objektivnosti

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK

 • Filozof, sociolog, lit. Kritik

 • Založil časopis Athenaeum

 • Zpochybnil pravost královédvorského a zelenohorského rukopisu

 • První prezident ČSR

 • Dílo: Česká otázka

Spis, téma: smysl českých dějin spatřuje v humanismu, projevil se v reformaci a v NO, proti jeho názorům vystoupil historik Josef Pekař

 • Další: O studiu děl básnických, J.A. Komenský, Jan Hus

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA

 • Lit. A divadelní kritik

 • Podílel se na manifestu České moderny

 • Časopis Šaldův zápisník

 • Dílo: Boje o zítřek

Zamýšlí se nad otázkami umění a života, kritiku chápe jako žánr rovnocenný umělecké tvorbě, rozdíl mezi básníkem, spisov., umělcem – nejvýše klade básníka

 • Další: Duše a dílo, Analýza

Literatura v letech 1900-1914

 • Prosazuje se secese a kubismus v umění

 • V literatuře symbolismus a impresionismus

 • Nejvíce se věnovali překladům z fr, z ruštiny a severských zemí, němčina a aj

 • Nová generace autorů se odklonila od moderní revue k obyčejnému životu, básně hovorové až vulgární s pravidelným veršem

 • Poezie ovlivněna anarchismem

 • Nový kult= časopis Neumana prosazující volnou lásku muže a ženy a ne manželství

 • V próze realismus (u starších), nové prvky( u mladších): ich- forma, narušení posloupnosti děje, polopřímá řeč…

 • Snaha prosadit se: civilismus, futurismus, novoklasicismus=> plně rozvinuty až po 1. Svět. Válce

 • Almanach na rok 1914= snaha o „klasickou“ vyváženost a řád v dílech

 • Generace mladých básníků= odpor k měšťácké společnosti: F. Šrámek, K. Toman, V. Dyk…

Divadlo v letech 1880-1914

 • Divadlo má nadále veliký význam=> propagovalo národní a vlastenecké ideály

 • Nejzn. Čeští režiséři: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar

 • Repertoár: začátek realismu= Její pastorkyňa, Maryša, Vojnarka

Témata, do kterých materiál patří