Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Čapek - Bílá nemoc

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

BÍLÁ NEMOC část ●literární druh Drama (založeno na ději, odvíjí se prostřednictvím přímé řeči, psané veršem) ●literární žánr než je on, v zápasu s nimi podléhá a často i umírá) ●literární forma Drama ●posouzení aktuálnosti díla varování před fašismem a hrozící válkou, konflikt jedince a společnosti Kompozice Chronologická, paralelně s ní jsou zařazeny dialogy ●určení místa a času textu Autorova současnost (meziválečné období) o místě děje se autor nezmiňuje. Chce si tak zachovat neutralitu a zároveň podtrhnout symbolickou rovinu díla. Česká meziválečná literatura 1.poloviny 20.století - demokratický proud ● pravděpodobný adresát Kdokoli. Každý by se měl řídit zdravým rozumem ●zařazení knihy do kontextu celého autorova díla Hra byla uvedena r. 1937 – krátce před Čapkovou smrtí. Téma –varování před fašismem, demokracie x diktatura, člověk x společnost, bezmoc Část Vypravěč: er-forma Postavy: Dr.Galén-vynálezce léku proti bílé nemoci - neústupný, laskavý, neprůbojný, někdy působí až naivně, statečný Maršál–diktátor, odmítá neposlušnost, válku bere jako povinnost, ani smrt přítele není překážou, zlomí ho až nákaza bílou nemocí typický fašista, neústupný, nelidský, bezohledný dvorní rada profesor Dr.Sigelius – ředitel, vypočítavý baron Krüg - majitel zbrojařských závodů, Maršálův přítel v zásadě souhlasí s válčením, ale převládá u něj zdravý rozum otec-zástupce střední vrstvy, zcela důvěřuje obrazu předkládanému médii, kariéru staví před rodinu Vyprávěcí způsob Dialogy Typy promluv – přímá řeč Část - spisovný, místy hovorové výrazy - je zde použita i latina (názvy nemocí), a anglické a německé fráze 2. Literárněhistorický kontext Autor: Karel Čapek (1890-1938) Český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf ●zařazení autora do uměleckého směru 1 polovina 20. století (česká meziválečná) ●určení dalších autorů stejného um. směru Vladislav Vančura, Karel Polášek, Josef Čapek ●názvy (případně obsahy) dalších autorových děl Krakatit, Válka s mloky, Matka Obsah: Příběh se odehrává v blíže neurčené zemi, kde stejně jako na celém světě propuká bílá nemoc. Jde o jistý druh lepry, který pochází z Číny, a proto se oficiálně nazývá Čengova nemoc. Příznaky jsou podobné jako u jiných malomocných – otevřené a zapáchající rány, odpadávání kusů masa a jistá smrt. Prvotním příznakem je bílá a tvrdá skvrna. Choroba napadá pouze obyvatele zhruba od padesáti let. Na kliniku přichází Dr. Galén s prosbou, zda by nemohl léčit bílou nemoc. Dvorní rada Dr.Sigelius mu vyhoví, ale dá mu ty nejhorší a nevyléčitelné případy na pokoji číslo 13. Dr. Galén má však veliké úspěchy. V té době přichází na kliniku i neohrožený Maršál. Dvorní rada žádá Galéna, aby mu vydal recept na lék bílé nemoci, ten však odmítne a novinářům řekne, že ho vydá jen těm zemím, které budou ochotny uzavřít mír. Za tento požadavek je Dr. Galén z kliniky propuštěn a začíná na své vlastní náklady léčit pouze chudé, protože podle něj jen chudí nemají moc zastavit válku. Zlom nastane, když bílou nemocí onemocní i majitel výrobny zbraní baron Krüg. Snaží se Galéna přelstít převlečený za chudáka, když ho Galén pozná, snaží se ho přesvědčit penězi. Galén peníze odmítá a navrhuje, že lék vydá jen, když bude zastaveno zbrojení. Baron předkládá návrh maršálovi, ale ten ho odmítá a povolává k sobě Galéna, kterého zatýká, neboť jeho význam klesá ve chvíli, kdy přichází zpráva o baronově zastřelení. Maršálova vojska začnou útočit na sousední malou zemi. Galén je však následně znovu předvolán před maršála, jelikož na sobě při projevu objevuje příznak bílé nemoci a je svou dcerou a synem barona Krüga přemluven k vyhlášení míru. Když však Dr. Galén spěchá s léky k maršálovi, musí projít zfanatizovaným davem, který provolává slávu maršálovi. Galén protestuje proti výkřikům: „Ať žije válka!“ a následně je davem prohlášen za zrádce, ušlapán a jeho léky jsou rozdupány.

Témata, do kterých materiál patří