Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
HAMLET

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,4 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

HAMLET-WILLIAM SHAKESPEARE AUTOR William Shakespeare (1564-1616)Anglický dramatik a spisovatelVěnoval se herectví v LondýněVlastnil divadlo Globe, které vyhořeloV 18-ti se oenil se starší ženouPsal hlavně o lásce, nenávisti, zradě a intrikáchZemřel v den svých narozenin ZAŘAZENÍ AUTORA DO UMĚLECKÉHO SMĚRU Anglická renesance znovuzrození antiky svoboda myšlení a tvorby bez ohledu na náboženství oslavovali člověka a jeho rozum⇒ obrat k člověku) STOLETÍ, V NEMŽ AUTOR TVOŘIL Přelom 16. a 17. století DÍLA HamletRomeo a JulieOthelloZkrocení zlé ženy AUTOŘI Francesco PetracaDante AligheryGiovanni Bocaccio Charakteristika uměleckého textu jako celku: LITERÁRNÍ DRUH drama LITERÁRNÍ ŽÁNR tragédie SLOHOVÝ POSTUP vyprávěcí MÍSTO A ČAS DĚJE místem děje je Dánsko, hrad Elsinor a čas není určen-počátek 17. století, středověk VYSVĚTLENÍ NÁZVU DÍLA Hamlet se jmenuje hlavní hrdina – kralevic v Dánsku, syn zavražděného zemřelého krále. KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA 5 dějství TÉMA A MOTIV Motiv – zrada, pomsta ZAŘAZENÍ KNIHY DO KONTEXTU CELÉHO AUTOROVA DÍLA Hamlet je hra z roku 1604. Náleží do druhého tvůrčího období, kdy psal tragédie TYP VYPRAVĚČE Repliky – přímá řeč postav POSTAVY Hamlet - dánský princ, syn Gertrudy, po otcově smrti je velmi zasmušilý a odtažitý, schovává se před okolním světem, chce se pomstít strýci Claudiovi za vraždu svého otce a předstírá šílenství, aby nebyl odhalen, v tomto stavu se zdá, že mluví z cesty, ale často používá trefné narážky, kterým ostatní postavy nerozumí a považují ho za blázna, racionální Hamlet baží po pomstě a přemítá o pomíjivosti a bezútěšnosti života, jelikož v něm nenalézá žádný smyslduch - bývalý Gertrudin manžel a král, princův otec, jménem taktéž Hamlet, přichází za svým synem, aby mu vyjevil pravdu o své smrti a zapřísahá ho, aby vykonal pomstu, zároveň ho však nabádá, ať nijak neubližuje matceClaudius - Hamletův strýc, manžel Gertrudy, dánský král, zavraždil svého bratra, avšak nemá hluboké výčitky svědomí, užívá si své nové pozice, Gertrudu má rád, ale Hamlet se pro něj časem stává nepohodlným a snaží se ho zbavitGertruda - manželka Claudia, matka Hamleta, po smrti předešlého manžela truchlila jen krátce, v novém manželství je také spokojená, roztrpčuje ji však Hamletův stav, později mu dává za pravdu, že nový sňatek byl unáhlenýPolonius - králův věrný rádce, otec Ofélie a Laerta; velmi sebevědomý, až namyšlený starý muž, snaží se vypadat moudře, pomáhá králi s hledáním příčiny Hamletova bláznovství, doplatí však na svou přílišnou horlivostOfélie - dcera Polonia, Laertova sestra, milovala Hamleta, ale jeho šílenství a pozdější odmítavost na ni měly neblahý vliv, po smrti svého otce zešílela a utonula v řeceLaertes - Poloniův syn, Oféliin bratr, je poslušný svého otce, touží se pomstít Hamletovi za jeho a Oféliinu smrt a spikne se proto s ClaudiemHoracio - Hamletův přítel a filosof, rozumný, rozvážný člověk, ponechává si odstup, občas s Hamletem polemizuje a diskutuje s ním o jeho světonázoru, v průběhu celé hry si zachovává neutrální postojVztahy mezi postavami:Polonius + Ofelie a Laertes – otec s dětmi DĚJ dějství Strážníci před hradem Elsinor vyhlížejí ducha mrtvého krále Hamleta (staršího), aby si ověřili, že se jim to jenom nezdá. Rozhodnou se, že o vidině řeknou Hamletovi. Hamlet stále truchlí a nemůže odpustit své matce Gertrudě, že se již měsíc po smrti jeho otce znovu vdala za strýce Claudia. Přítel Hamleta Horacio princi sděluje, že se jeho otec zjevuje jako duch. Leartes varuje svoji sestru Ofelii před Hamletem. Také její otec Polonius je proti jejich lásce. Mezitím Hamlet čeká na ducha svého otce a když se mu zjeví, následuje ho. Duch mu sděluje, že byl zabit novým dánským králem, který mu nalil jed do ucha, když spal. Hamlet se rozhodne pomstít a jeho přátelé mu slibují, že budou stát za ním, ať už se zachová jakkoli. dějství Polonius přemlouvá Reynalda, aby vyzvídal po hospodách. V tu chvíli přichází Ofelie a sděluje otci, že u ní byl Hamlet a choval se velice podivně. Polonius jde za králem a královnou, aby jim sdělil svou domněnku, že Hamlet zešílel z nešťastné lásky k jeho dceři Ofelii. Na hrad přijíždějí herci, kteří mají Hamleta rozptýlit. Jeden z herců Hamletovi slibuje, že do nacvičené hry vloží text, který Hamlet dopíše. dějství Král a Polonius zajistili schůzku Hamleta s Ofelií, aby se ujistili, jestli Hamlet zešílel, nebo šílenství jen předstírá. Hamlet se chová bláznivě i před svojí láskou, a tak král rozhodne, že ho „odklidí“ do Anglie. Chystá se divadelní představení. Mezi diváky je i Ofelie, které Hamlet vysvětluje, o čem je hra. Herci sehrají vraždu krále přesně tak, jak se stala. Claudius po této scéně odchází, čímž se usvědčí. Modlí se, lituje svých chyb, ale chce po „přátelích“ Hamleta, aby ho odvezli do Anglie. Hamlet sleduje jeho neupřímnost, rád by ho probodl mečem, ale při modlitbě se mu to příčí. Polonius se schoval za čaloun, aby vyslechl rozhovor Hamleta s matkou. Hamlet o něm však ví a jako náhodou ho probodne dýkou. Matce vyčítá vše, co udělala. Pohrdá jí. dějství Přichází král a doví se o smrti Polonia. Dojde mu, že Hamlet je schopen zabít i jeho, a naléhá, aby odjel co nejrychleji. Odjet s ním mají domnělí přátelé, kterým dá král dopis, aby byl po příjezdu Hamlet popraven. Hamlet na cestě potkává norské vojsko mířící do Polska. Uvědomuje si zbytečnost válek. Ofelie zešílela ze smrti otce. Král a královna na hradě přijímají Laerta, Ofeliina bratra, který chce pomstít otcovu smrt. Horacio mezitím obdržel dopis od Hamleta, že je na cestě zpátky do Dánska, a že zasílá dopis také králi a královně. Jeho dva průvodci jsou v Anglii popraveni. Když Laertes a král řeší, jak ztrestat Hamleta, přicházejí od něj dopisy, že se vrací. Královna všechny překvapí zprávou, že Ofelie utonula. dějství Dva hrobníci kopou hrob pro Ofelii, když přichází Hamlet a Horacio. Než se Hamlet stihne dověděl, že je Ofelie mrtvá, přijdou také Laertes, král a královna. Až z hovoru Hamlet pochopí, kdo zemřel. Vrhne se na Laerta a perou se ve vykopané jámě

Témata, do kterých materiál patří