Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká umělecká generace 90. let 19. století a moderní umělecké směry přelomu století v evropské a americké literatuře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,78 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14. Česká umělecká generace 90. let 19. století a moderní umělecké směry přelomu století v evropské a americké literatuře Česká moderna, Moderní revue, prokletí básníci, symbolisté, W. Whitman… SVĚTOVÁ LITERATURA Konec 19.století je ve znamení velkých změn vedoucích ke katastrofickým představám, chaosu a dezorientaciRůst sociálních problémů vytváří společenské klima plnépesimismu abeznaděje, každodenní realita je vystavena ostré kriticeObdobí je spojováno s nejistotou, neklidem, často se mluví o krizi myšlení a kulturySpolečenská situace se odrazila i v literatuře, a to v rozmanitostí stylů, směrů a žánrů Umělecké směry Impresionismus Původně označoval výtvarnou orientaci mladých malířůNázev je odvozen od obrazu Clauda Moneta – Imprese vycházejícího slunce.V literatuře jde ozachycení okamžitého, neopakovatelného smyslového vjemu, dojmu, nálady, mozaiky barev, krajiny v proměnáchAutoři se snaží oslovit všechny čtenářovy smysly.Představitelé – P. Verlaine, F. Šrámek, V. Mrštík, A. Sova Symbolismus Vzniká v opozici vůči „smyslově povrchnímu“ impresionismu a „popisnému“ naturalismuZákladním uměleckým prostředkem se stává nepřímé pojmenování pomocí symbolu, náznaku, obraznosti.Vycházíz vnitřního světa tvůrce, z jeho přání, snů, autoři nechávajíčtenáři prostor nafantazijní dotvoření obrazu.Prosazuje se zejména v poezii, často se vyznačuje snahou po dokonalosti, využívá hudebnosti veršů.Představitelé – P. Verlaine, E. A. Poe, Ch. Baudelaire, J. A. Rimbaud, O. Březina Dekadence Literatura vyjadřujícípohrdání společností, měšťanskou morálkou a kulturouProvokativněpoužívá tabuizovaná témata – erotika, morbidita, neuctivý vztah k Bohu, oslava Satana, kult smrti, opovržení životem, únik z reálného světa k snůmAutoři často usilují o čisté umění, které by vedlo k další umělecké činnostiPředstavitelé – Ch. Baudelaire, O. Wilde, J. Karásek ze Lvovic, K. Hlaváček Civilismus Obdiv k technice, modernímu způsobu života, lidské práci, věděVyužívá nových forem – volné členění textu, prozaizace poezie – volný verš (není ustálen počet slabik ani přízvuk)Představitelé – W. Whitman, S. K. Neumann Prokletí básníci Nepochopeni současnou kritikou a čtenáři, francouziDůvod – odmítali čizesměšňovali dobově platné mravní a náboženské hodnoty a normy. Vedli provokativní bohémský život a snili o ideální a čisté tvorbě.Představitelé– P. Verlaine, Ch. Baudelaire, J. A .Rimbaud FRANCIE Charles Baudelaire Odmítá měšťáckou společnost, vedl bohémský život (alkohol, drogy, milenky)Prokletý básník, dekadent, symbolista, živil se jako kritik a překladatelV 5 letech mu zemřel otec, s novým otčímem si příliš nerozuměl, po plnoletosti začíná žít svůj bohémský život nezávisle na rodiněKvěty zla – Je lyrická sbírka, odsouzena z mravnostních důvodů k pokutě, stáhnuta z prodeje, název je oxymóron, nejslavnější kniha 19. stol.Hledá krásu v ošklivosti, zobrazil rozpolcenost člověka, ve kterém neustále zápasí dobro a zlo, provokuje svou otevřeností, zamýšlí se nad smyslem umění a společenským postavením umělce, oslava vína, žen, vzpoura proti bohu…Sbírka vyniká bohatou obrazotvorností, fantazií, smyslovostí, citlivostíJe založena na stavění protikladů (krása a hnus, nuda; uznání a posměch…)Zdechlina – báseň z Květů zla, syrový obraz rozkladu a hniloby x závěr: skutečná krása mrtvých lásek; kontrast: život x smrt; krása je v pravdě (vliv klasicismu) Paul Verlaine Pod vlivem svého mladého přítele Rimbauda opustil úřednické místo a rodinu, pod jeho vlivem propadl alkoholu, vedl bohémský život. Za postřelení Rimbauda byl na 2 roky ve vězení Představitel symbolismu a impresionismu, bohémský způsob života, toulky Evropou s Rimbaudem, vymyslel název „Prokletí básníci“Básnické umění – programová báseň, zformuloval principy symbolismunáznakovost, hudebnost, subjektivita, citovost, obsahová neurčitost, představivostMoudrost – obrací se ke katolictví a dává se na cestu pokáníSaturnské básně– pocity beznaděje, inspirace přírodou, zvukomalebnost Jean Artur Rimbaud Symbolista a prokletý básníkGeniální dítě. Měl časté spory s matkou, které vedly k jeho útěkům. V Paříži se setkává s Verlainem. Spolu uprchli do Belgie, kde jej Verlaine postřelil. Poté se toulá Evropou, obchoduje se zbraněmi. Propadl alkoholu a drogám.Básnicky tvořil mezi 15. – 19. rokem života, jeho tvorba je plná obraznosti, metafor, zvuků a barev, je postavena na osobních zážitcích, snech a fantaziiUveřejněno jen v časopise – posmrtně vydával Verlaine (Iluminace)Iluminace – básnická sbírka, kterou vydal po autorově smrti P. VerlaineOpilý koráb – symbolický obraz básníka a jeho tvorby,Samohlásky – jednotlivé hlásky jsou spojeny se zvuky a barvami,Spáč v úvalu – protiválečná báseň ANGLIE Oscar Wilde Mistr společenské konverzace, poutal pozornost svým stylem oblékání i chováním, za homosexualitu byl odsouzen na 2 roky do vězeníPředstavitel anglické dekadenceObraz Doriana Graye – jediný román. Příběh mladíka, kterému se vyplní přání a začne za něj stárnout jeho portrét, do kterého se odráží i jeho zlá a krutá povaha. Má obavy z odhalení tajemství svého portrétu, který se rozhodne zničit a tím zabíjí sám sebe.Zachytil vývoj nitra, duše. Úvahy o smyslu života a morálce.Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa – komedie, konverzační a situační komikaŠťastný princ a jiné pohádky – pohádka jako únik před světem plným bezcitnosti a krutosti, často jsou obrazem společnosti, ve která vládne násilí, majetek a krutost, které se jedinec snaží marně změnit, a proto umírá.Balada o žaláři v Readingu– reakce na uvěznění AMERIKA Edgar Allan Poe Jeho soukromý život byl velmi chaotický, plný neúspěchů, po smrti své milované manželky propadl alkoholu, symbolistaJe považován za zakladatele detektivní, hororové a fantastické literaturyVraždy v ulici Morgue – první detektivní povídka, vraždí opiceZánik domu Usherů – obavy z pohřbení zaživa. Dokázal vyvolat pocit hrůzy a tajemnaHavran– báseň, smutný námět – smrt krásné Lenory, dialog truchlícího básníka s havranem (krkavcem) o neodvratnosti smrti a zániku a po

Témata, do kterých materiál patří