Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Sofokles - Antigona - není v seznamu!!

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,94 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Sofokles -Antigona Tuto knihu vydalo nakladatelství Artur, v Praze, roku 2009. Druh: drama Žánr: tragédie Kompozice: řetězová - děj začíná dialogem 2 postav a postupně se do něj zapojují další postavyStavba: Na začátku knihy je krátký úvod s charakteristikou postav. Následuje dialog nejprve dvou osob, postupně se pak do děje připojují další postavy. Příběh končí tragicky, na konci knihy je napsáno pár stran o autorovi a taky se zde nachází ediční poznámka a malá chronologie. Postavy: Antigona-hlavní hrdinka této tragédie, dcera Thébského krále OidipaIsméne-mladší sestra AntigonyKreón-Thébský králEuridyké-Kreónova ženaHaimón-syn Kreóna a Eurydiké a manžel AntigonyTeiresiás-věštec Hlídač2 poslovésbor Thébských starců Role vypravěče: Vypravěč nemá v dramatu žádnou roli, pouze nás uvádí do děje. Děj: Po smrti krále Oidipa se vlády ujali jeho dva synové Polyneikos a Eteokles. Eteoklkes svého bratra ale brzy vyhnal ze země, aby mu ve vladaření nepřekážel. A tak Polyneikos odešel do Argu ke králi Adrástovi, kde se oženil s Adrástovou dcerou, Argeniou a krále Adrásta přemluvil, aby spolu a s jinými vladaři podnikli výpravu " Sedm proti Thébám". A tak bratři bojovali proti sobě. Eteokles za Théby a Polyneikos proti Thébám. A pak se stalo, že v boji byli oba bratři zabiti. Král Kreón, bratr Oidipovy choti Iokasty, vydal rozkaz, že Eteokles, který bojoval za svou vlast, bude čestně pohřben, ale Polyneikos, který svou vlastní vlast zradil, že bude zanechán na pospas orlům a vlkům, kteří jeho tělo rozsápou na kusy. A kdo prý Polyneika pohřbí, nebo jen oplaká, toho stihne trest smrti. Sestra obou bratrů Antigona se proti tomuto příkazu vzepře a tím příběh začíná. Příběh začíná dialogem Antigony a Ismény. Antigona chce, aby s ní její sestra Polyneika pohřbila, avšak Isména má strach z Kreónova příkazu, a tak se snaží sestru přemluvit, aby se do takové nebezpečné věci sama nepouštěla, protože se sama o sebe i o sestru bojí. Antigona však trvá na tom, že svého bratra pohřbí, i kdyby ji to mělo stát život. Poté přichází Antigona i Isména odejdou a přichází sbor, který haní Polyneika. Až sbor dozpívá, vystoupí na scénu král s průvodem. Král vyhlásí svůj rozkaz, svoje rozhodnutí, všem shromážděný lidem. Náčelníkovi sboru král nařídí, aby hlídal mrtvé tělo Polyneika před lidmi, kteří by ho chtěli proti jho zákazu pohřbít. Náčelník sboru králi navrhne, aby tělo hlídal někdo mladší, ale král trvá na svém. Vtom se přiřítí hlídač a nese králi zprávu, že tělo Polyneika někdo pohřbil jemným prachem, který na něj nasypal, pachatele že však nenašli. Král je naštvaný a řekne, že pokud pachatele nenajdou, umučí hlídače zaživa. Hlídač odchází, zpívá sbor. Za nějakou dobu přivede hlídač na scénu Antigonu s tím, že ona je ta dívka, která Polyneika pohřbila a ještě se k tomu sama přiznala. Král a Antigona spolu hovoří. Antigona ani před králem nic nezapírá, chce, aby byl její bratr pohřben za jakoukoli cenu. Král se tomu velmi diví a zároveň je rozzloben a rozhodne se Antigonu za tento čin zazdít do kobky. Vtom se zjeví plačící Isméne. Řekne králi, že v tom má také svůj podíl, Antigona Isménu hájí, ale ne snad jen proto, že nechce, aby zemřela, ale i proto, že se s ní na tom Isména opravdu depodílela. Isména ale chce zemřít s Antigonou, ptá se, k čemu jí bude život, když už nikoho nebude mít, nechce žít sama bez sestry. Kreón se rozhodne tak, že obě dívky uvězní, ale jen Antigonu je rozhodnutý zabít. Sluhové tedy spoutají obě sestry. Pak přijde Haimón, celý rozčilený. Nejdřív se snaží otce přesvědčit, aby Antigonu nechal žít a změnil svůj názor, ale když vidí, že je otec úplně neoblomný, nakonec na něj zvýší hlas a je rozhodnutý zemřít spolu s Antigonou. Až Haimón odejde, sluhové vyvedou z paláce Antigonu. Antigona se loučí se svým životem, modlí se k Bohu, ostatní hrají, že souhlasí s králem, ale Antigona si myslí, že se krále bojí, proto s ní a s jejím názorem nesouhlasí. Sluhové Antigonu odvedou. Přichází věštec Teiresiás. Nese králi zprávu, že zatímco seděl na svém věšteckém sídle, uslyšel najednou divný zvuk ptáků. Potom že rozžehl oltář a zapálil oběť, plamen se však nezdvíhal, a to že prý znamená, že si od nich už Bozi nechtějí nic brát a že je to kvůli tomu, že jejich svaté krby jsou plné potravy pro psy a dravce, kterou jim Poskytl Polyneikos. A ptáci že prý už krásně nezpívají, když se nažerou krve padlého. A chce po králi, aby padlého Polynika pohřbili, jinak si prý nahněvají Bohy. Král je ale stále neústuný a myslí si o věštci, že je hloupý. I náčelník pak promlouvá ke králi a snaží se ho obměkčit. Král se nakonec rozhodne, že je to opravdu nutné, a tak rozhodne, že vstane a sám dívku vyprostí z kobky a Polyneika pohřbí. A tak se král vydá tam, kde nechal Antigonu uvěžnit, když tam však nahlédne, aby Atigonu osvobodil, zjistí, že Antigona a Himń je tam s ní a celou ji objímá. Když však Himón uvidí svého otce, vytasí meč a zabodne si ho do vlastní hrudi. Když se to všechno dozví Euridyké, u oltáře opláče své děti, prokleje Kreóna a sama sebe zavraždí. Kreón proklíná sám sebe, má obrovské výčitky svědomí. Závěr: Tato kniha, která spadá do období Antického Řecka, mi přišla napínavá, hlavní hrdinka byla podle mého názoru velmi statečná. Četla se mi až na pár zastaralých výrazů dobře.

Témata, do kterých materiál patří